Գաղթուհի Կարապետի Հանանյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
բարձրագույն

Գիտական աստիճան
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1963 թ-ից առ այսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար, բարբառագիտության հիմունքներ, Հայերենի բարբառների համեմատական քերականություն, Կիլիկյան բարբառներ, Հայոց լեզվի պատմություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (գրավոր)

Գաղթուհի Կարապետի Հանանյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Հանանյան

Սվեդիայի բարբառը | Մենագրություն, Երևան, 1995 թ.
 

Հոդված/Article

Գաղթուհի Հանանյան

Հայ բարբառների բազմահատկանիշ դասակարգումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 14-25 |

Գաղթուհի Հանանյան

Աղայանը բարբառագետ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 50-58 |

Գ. Կ. Հանանյան

Բայական հետգրաբարյան գոյացություններ կիլիկյան բարբառներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 196-203 |

Գ. Կ. Հանանյան

Գրաբարի խոնարհման մի անկանոնության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 104-107 |

Գ. Կ. Հանանյան

Սվեդիայի բարբառի բայական համակարգի մի քանի հատկանիշներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (80), Երևան 1993թ., էջ 147-154 |