Գագիկ Սերյոժայի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 թ. Դոցենտ
1993 - 1994թթ. «Շուկայական համակարգի տնտեսագիտություն» դասընթաց ՀԱՀ, Երեվան, ՀՀ
1990 թ. «Տնտեսագիտության դասավանդման մեթոդներ», Կիևի Պատական Համալսարան
1984 թ. Տնտեսագիտության գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, քաղաքատնտեսության ամբիոն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ,

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - 2010 թթ. Տնտտեսագիտության ամբիօնի վարիչի պաշտոնակատար
1989 թ-ից Դոցենտ, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտասագիտության տեսության ամբիոն
1984 - 1989 թթ. Ասիստենտ, ԵՊՀ , Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, քաղաքատնտեսության ամբիոն
1998 - 1999 թթ. ՀՀ Նախագահի Աշխատակազմի Տնտեսագիտական Վարչության Պետ
1991 - 1992 թթ. ՀՀ Ազգային Ժողովի Տնտեսական Հանձնաժողովի գլխավոր փորձագետ
1976 - 1980 թթ. Երևանի քաղսովետի ԳՀԻ աշխատակից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Գագիկ Սերյոժայի Գալստյան

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Գալստյան

Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ | «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ

Գ. Ս. Գալստյան, Հ. Գ. Մարգարյան

Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները | Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ

Հ. Մարգարյան, Գ. Գալստյան

Մակրոտնտեսագիտություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատարակչություն, 80 էջ

Ա. Ներսիսյան, Գ.Գալստյան, Գ.Պետրոսյան, Ա. Մարտիրոսյան

Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013

Գալստյան Գ.Ս., Մարտիրոսյան Ա.Ռ., Եղիազարյան Մ.Ռ., Հակոբջանյան Ա.Հ., Մարգարյան Հ.Գ., Ավետիսյան Կ.Ռ., Ներսիսյան Ա.Ռ.

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
 

Հոդված/Article

Գագիկ Գալստյան

Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42 |

Գագիկ Գալստյան

Անցումային տնտեսության տեսության ներածություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 143.5, 2014թ. (№ 2), էջ 21-27 |

Գ. Ս.Գալստյան

Հայաստանի տնտեսական աճի անատոմիան | «Տասնամյա հանրագումար» ժող. ՌԱՀՀԿ Երևան

Գ. Ս.Գալստյան

Փուչիկային աճի, աղքատների «գլխաքանակի» և դիմում գրող ջրվորի մասին | Ազգ, 16 հունիս

Գ. Ս. Գալստյան

Աղքատության արմատները և հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 45-51 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը