Գագիկ Գուրգենի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ Կիրառական Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1975թ.

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. - «Խորանարդեցման բանաձևեր զրոյական անկյուններով տիրույթներում», ԽՍՀՄ ԳԱ Սիբիրյան մասնաճյուղ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Նովոսիբիրսկ, 1981 թ.

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1984 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Հաշվողական Կենտրոն, գիտաշխատող
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դասախոս
1984 - 1999 թթ. Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դոցենտ
1989 թ. գործուղված Բուդապեշտի պետական համալսարան
1992 - 1997 թթ. Կիրառական անալիզի ամբիոնի վարիչ
1999 - 2008 թթ. Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դոցենտ
2008 թ.-ից` Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, գծային հանրահաշիվ, ֆունկցիոնալ անալիզ, թվային մեթոդներ,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թվային ինտեգրում, կենսառիթմերի հայտնաբերում, գենային հաջորդականությունների համեմատում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Գագիկ Գուրգենի Հակոբյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ.Գ. Հակոբյան, Գ.Ս.Հակոբյան

Խորանարդեցման բանաձևեր (դասախոսություններ) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 54 էջ

Գ.Գ.Հակոբյան, Ա.Ա.Դավթյան, Ռ.Շ.Սահակյան

Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի խնդրագիրք տնտեսագետների համար | ԵՊՀ, Հրատարակչություն, 2005 թ.,132 էջ

Գ.Գ.Հակոբյան, S.Hejmann, Ղազարյան Հ., Գաբրիելյան Օ., Դանիելյան Է., Հակոբյան Գ.Հ.

A metrical space of biological sequences | Complex analysis, Differential equations and Related Topics., Yerevan, 2004, p.18
 

Հոդված/Article

Г.Г.Акопян

Кубатурные формулы для областей с нулевыми углами | Международный конгресс математиков, Тезисы докладов, т.XIII, численные методы, Варшава, 1982,ст.1

Г.Г.Акопян

Оценка ошибок кубатурных формул для функций из пространств С.Л. Соболева на областях с вырожденными углами | Теория кубатурных формул и вычислительная математика, Новосибирск, 1980,19 ст.

Г.Г.Акопян

Последовательности кубатурных формул для дифференцируемых функций на областях с вырожденными углами | Труды МИАН СССР, 1980, т.156, ст. 12

Г.Г.Акопян

Оценка ошибок кубатурных формул с узлами из кубической решетки для дифференцируемых функций на областях с вырожденными углами | Доклады АН СССР, т.248, No:1,1979,ст.5

Г.Г.Акопян

Последовательности кубатурных формул с куб. решеткой узлов для областей с вырожденными углами | Теория кубатурных формул и приложение функц. анализа к задачам мат. Физики, Новосибирск, No:1,1978, 9 ст.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը