Գագիկ Վարազդատի Մարկոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետի «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման երկրաֆիզիկական մեթոդների » բաժինը
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման երկրաֆիզիկական մեթոդների ամբիոնում հայցորդ

Գիտական աստիճան
1993 թ-ին, ԵՊՀ-ի մասնագիտացված խորհրդում, պաշտպանել եմ գիտական թեզ` «Երկրաբանական միջավայրի հնամագնիսական անիզոտրոպության տարածաուղղորդվածությունը և լեռնային ապարների քայքայման ուղղության կանխատեսումը» թեմայով և ստացել է երկրաբանական հանքաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
2006 թ-ին շնորհվել է դոցենտի կոչում:

Աշխատանքային փորձ
1980 - 1982 թթ. ԵՊՀ գիտահետազոտական մաս, ինժեներ
1982 - 1996 թթ. ավագ լաբորանտ
1996 թ-ին ասիստենտ
1996 - 2000 թթ. ավագ դասախոս
2000 թ-ից դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մագնիսահետախուզություն և պետրոֆիզիկա առարկաները բակալավրատում, իսկ մագնիսահետախուզության ուսումնասիրման օբյեկտներ, հնամագնիսականություն, հանքային երկրաֆիզիկայի հիմունքներ և երկրաֆիզիկական տվյալների համակարգչային մշակում առարկաները` մագիստրատուրայում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Երկրաբանական միջավայրում ապարների ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների տարածաժամանակային անիզոտրոպությունները` պայմանավորված հնամագնիսական շերտայնությանբ:
Հնագիտական օբյեկտների և ապարների հնամագնիսական տարեգրման հիմնահարցերը:
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոմնումը և հետախուզումը երկրաֆիզիկական համալիր մեթոդներով:

Լեզուներ
ռուսերեն (ազատ), անգլերեն և գերմաներեն (բառարանով)

E-mail: g.markos@ysu.am

Գագիկ Վարազդատի Մարկոսյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գրիգորյան Մ.Ա., Սարդարյան Ա.Ս., Մարկոսյան Գ.Վ., Վարդանյան Վ.Պ.

Ուսումնասիրման երկրա‎ֆիզիկական մեթոդներ | ԵՊՀ հրատ 2006, 91 էջ

Գ. Վ. Մարկոսյան, Լ.Կ. Թադևոսյան, Վ.Պ. Վարդանյան, Մ.Ա. Գրիգորյան, Ա.Ս. Սարդարյան, Վ.Ս. Բալասանյան

«Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդներ» ուսումնական պրակտիկայի մեթոդական ցուցումներ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երկրորդ բաժին «Մագնիսահետախուզություն», էջ 19-34, 2005, 91 էջ
 

Հոդված/Article

Գ. Վ. Մարկոսյան

Երկաթի սկառնամագնետիտային տիպի հանքավայրերում երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ համալիրի կիրառման հիմնավորումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 75-83 |

Մ. Ա. Գրիգորյան , Գ. Վ. Մարկոսյան , Ե. Ս. Մանուկյան

Սողանքային երևույթների ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ համալիրի ընտրությունը (ՁՈՐԱՀԷԿ-ի սողանքի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 160-166 |

Գ. Վ. Մարկոսյան , Ս. Ն. Սիմոնյան

Երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր տվյալներով Թթուջուր–Ճամբարակ պղնձի երևակման տեղամասում հանքայնացմամբ պայմանավորված թույլ անոմալիաների բացահայտումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 151-159 |

Г. В. Маркосян, Г. А. Габриэлянц, Х. В. Хачанов, С. В. Восканян

Геолого-геохимические и геофизические критерии оценки перспектив медноколчеданного оруденения в пределах арцахской части малого Кавказа | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 170-176 |

Գ. Վ. Մարկոսյան, Շ. Վ. Խաչատրյան, Ռ. Ա. Քարամյան

Շորժայի քրոմիտների հանքավայրում քրոմի հանքայնացման տեղայնացման երկրաբանական – երկրաֆիզիկական առանձնահատկությունները (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ) | ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2016թ․, 69, № 1, 55-64 էջ, Հայաստան

Գ. Վ. Մարկոսյան

Ամրության և առաձգականության պարամետրերի կախվածու¬թյունն ապարների խոնավության աստիճանից | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 24-30 |

Գ. Վ. Մարկոսյան

Влияние гигроскопичной влажности на прочность фельзитовнх туфов по штампу г.Ереван | 1986

Ռ. Ա. Քարամյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Գ. Վ. Մարկոսյան

Տափասար-Նիկոլաևսկ քրոմիտների երևակումներում կատարված երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015թ․, 3-4, 109-114 էջ |

Հ. Պ. Գույումջյան , Գ. Վ. Մարկոսյան , Ս. Վ. Ոսկանյան

Բարձրավանի հանքային դաշտի երկրաբանական կառուցվածքի հիմնական գծերը և երկրաֆիզիկական հետազոտությունների արդյունքները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #3, էջ 3-8 |

Գ. Վ. Մարկոսյան, Ռ. Ա. Քարամյան

Քրոմիտային հանքավայրերում մագնիսահետախուզության կիրառման արդյունավետությունը (Շորժայի հանքավայրի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #3(226) էջ.14-19 |

Գ. Վ. Մարկոսյան

Պղնձի սուլֆիդային հանքավայրերի օքսիդացման զոնաներում երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը. «Վայոց ձորի «Մալախիտ» հանքավայրի օրինակով» | Պրոֆեսոր Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյան ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 2010 թ. նոյեմբեր 18-19, Երևան |

Գ. Վ. Մարկոսյան, Հ. Պ. Գույումջյան

Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի Ալձորի «Ալդարայի» տեղամասի մալախիտային զոնայի գրանիտոիդների պետրոգրաֆիական-պետրոֆիզիկական բնութագրերը | Պրոֆեսոր Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյան ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 2010 թ. նոյեմբեր 18-19, Երևան |

Գ. Վ. Մարկոսյան, Ռ.Ս.Մինասյան

Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը հնագիտական հետազոտությունների ոլորտում | «Հայաստանի ռեգիոնալ երկրաբանություն» ակադեմիկոս Ա. Գաբրիելյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված գիտական ընթերցումներ, 2008

Գագիկ Վարազդատի Մարկոսյան

Երկրաբանական միջավայրի հնամագնիսական շերտաքյնության ազդեցությունը կառույցների սեյսմակայունության վրա | «Երկրաբանության և աշխարհագրության ժամանակակից հիմնահարցերը», պրոֆ. Վ.Ա.Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 2008 թ-ի հոկտեմբեր 27-29 |

Մարկոսյան Գ. Վ.

Շինարարական կառույցների սեյսմակայունության կախվածությունը տեղադրման ազիմուտից | «Երկրաբանության և աշխարհագրության ժամանակակից հիմնահարցերը», պրոֆ. Վ.Ա.Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 2008 թ-ի հոկտեմբեր 27-29 |

Մ. Գրիգորյան, Ա. Սարդարյան, Գ. Մարկոսյան, Վ. Վարդանյան

Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի վրա 2002-2004 տարվա ընթացքում կատարված համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդների ուսումնասիրման արդյունքները | Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, Երևան 2006, 149-157

Գ. Վ. Մարկոսյան, Մ.Ա.Գրիգորյան, Ա.Ս.Սարդարյան, Վ.Պ.Վարդանյան, Լ.Մ.Խաչատրյան

Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդներով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները (2002 - 2004 թթ) | ԵՊՀ Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, էջ 149-157, Երևան, 2006

H. Balyan, Markosyan G.

The anthropogenic changes of water resources in the republic of armenia xx century.the monitoring of landlides in Armenia | Lucrazile seminaruley ceocargic, Dimitrie Cantemiz 100de ani de invatamant ceocrafic oesean, Lasi, 2005, p. 21-27

Gagik Markosyan, Hasmik Balyan

The moritoring of landslides in Armenia | Universitata "Alexanderu ion cuza" Iasi Facultatea de Geografie si Geologie Departamentul de Geografie LUCRARILE SEMINARULUI GEOGRAFIC Dimitrie Cantemir 100 DE ANI DE INVATAMANT GEOGRAFIC IESEAN - 2005 NR. 25

Г.В.Маркосян, М.А.Сатиан

О структуре диатрем щелочных лампрофиров мезозоя бассейна реки веди (Ведийская офиолитовая зона, Армения) | Известия НАН РА, Науки о Земле, 2005, LVIII, N 2, 3-8

Gagik Markosyan, Hasmik Balyan

The Monitoring of Landslides in Armenia First Mediterranean Conferance on Earth Observation (Remonte Sensing) | April 21-23, 2004, Belgrade, Serbia and Montenegro

Մարկոսյան Գ. Վ. , Սարգսյան Լ.Ս.

Երկրի մագնիսական դաշտի տարածա-ժամանակային օրինաչափությունների անալիտիկ ներկայացումը | «Հայաստանի հանքահումքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հարցերը», Երևան, ԳԵՕԻԴ, 2004,196. էջ 92-102

Մ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Ս. Սարդարյան, Գ. Վ. Մարկոսյան, Վ. Պ. Վարդանյան

«Հանքային ջուր» սողանքի ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 116-122 |

Գ. Վ. Մարկոսյան, Ա. Գ. Բարսեղյան

Археомагнитная датировка археологических объектов Армении (Հայաստանի հնագիտական օբյեկտների հնամագնիսական տարեգրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 118-125 (ռուսերեն) |

Сатиан М.А., Маркосян Г.В.

Геолого-геофизическая характеристика структуры шелочно-лампрофировой диатремы “Ерасх” | (Вединская офиолитовая зона Армении) “Доклады” НАНА т.103, N4, 2003, ст.314-219 |

Markosyan G.W., Barsegyan A.G .

Geomagnetic field influence on the geological media formation and structures seismic resistance on the instance of the spitak’s (armenia) earthquake of 1988 | IAGA and IASPEI Join Scientific Assembly, Hanoi Vietnam, August 2001

Հ. Մ. Ավչյան, Գ. Վ. Մարկոսյան, Գ. Գ. Մարկոսյան, Ս. Ռ. Հովհաննիսյան

Влияние палеомагнитной слоистости и лабораторного магнитного поля на разрушение пород (Հնամագնիսական շերտայնության և լաբորատոր մագնիսական դաշտի ազդեցությունը ապարների քայքայման ուղղության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 132-138 (ռուսերեն) |

Авчян Г.М., Маркосян Г.В.

Учет поверхностной шероховатости при определени пористости пород | Сборник научных трудов к 50 летию геологического факультета, Изд.ЕГУ,Ереван, 1988, 8 стр.

Авчян Г.М., Гуюмджян О.П., Маркосян Г.В.

О направленном истирании пород с позиции палеомагнитной слоистости | Доклады АН Арм.ССР, N3, т.87, 1988, 5 стр

Авчян Г.М., Татевосян Л. К., Маркосян Г.В.

Анизатропия удельного электрического сопротивления (проводимости), проницаемости по газу и магнитной восприимчивости горных пород | Известия АН, Арм. ССР, Науки о Земле, N4,т. XXXXI, 1988, 10 стр. |

Авчян Г.М., Гентенман Л., Маркосян Г.В.

Анизотропия скорости упругих волн в горных породах | Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, N3, т. XXXXI, 1988, 8 стр |

Авчян Г.М., Маркосян Г.В.

Связь направления разрушения пород с палеомагнитной слоистостью | Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, N6,т. XXXXI, 1988, 8 стр |

Авчян Г.М., Маркосян Г.В.

Прогноз направления разрушения пород | Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, N 1, т. XXXX, 1987, 5 стр.

Հ. Մ. Ավչյան, Գ. Վ. Մարկոսյան

Влияние гигроскопичной влажности на проч¬ность фельзитовых туфов по штампу (Հիգրոսկոպիկ խոնավության ազդեցությունը ֆելզիտային տուֆերի ամրության վրա ըստ շտամպի) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 129-134 (ռուսերեն) |

Авчян Г.М., Маркосян Г.В.

Влияние порового заполнителя на скорость распространения на скорость упругих волн | Известия АН Арм. ССР "Науки о земле", 1985, N3, т. 38, 7 стр.
 

Թեզիս/Thesis

Маркосян Г.В.

Исследование Караунджской обсерватории геофизическими методами | Сборник тезисов "Химическая наука Армении на пороге 21 века". Erevan - 2000