Գագիկ Սուրենի Մելիքյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, քիմիական ֆակուլտետ 1962 - 1967 թթ.
ասպիրանտուրա` ԵՊՀ, քիմիական ֆակուլտետ 1968 - 1970 թթ.
Մոսկվայի Մ.Տորեզի անվ. օտար լեզուների համալսարան (ֆրանսերեն)1976 - 1977 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական -«Հետազոտություններ չհագեցած լակտոնների բնագավառում»
0 05.1972- օրգանական քիմիա, ԵՊՀ, Երևան
դոկտորական «Ցիկլիկ կառուցվածքի էսթերների, ամիդների և հիդրազիդների սինթեզը և ուսումնասիրությունը» - 1993 թ-ին օրգանական քիմիա, Օրգանական քիմիայի Ինստիտուտ, Երևան

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ, օրգանական քիմիայի ամբիոնի ասսիստենտ 1971 - 1983 թթ.
Կաբիլիայի համալսարանի դոցենտ, Ալժիր 1977 - 1981 թթ.
ԵՊՀ, օրգանական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ 1984 - 1999 թթ.
Բռատիսլավայի Կամենսկու անվ. համալսարան, գիտական աշխատանք երեքական ամսով`1987 - 1990 թթ.
Լե Մանի համալսարանի դոցենտ (Ֆրանսիա)` երեքական ամսով 1993 - 1995 թթ.
Paris VI Պյեր և Մարի Կյուրի անվ. համալսարան (Ֆրանսիա)`, գիտական աշխատանք 4 ամիս 1993 թ.
Կանի համալսարան, (Ֆրանսիա), դասախոսություն 1 ամիս 1995 թ.
ԵՊՀ, օրգանական քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր 2000 թ-ից առ այսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Օրգանական քիմիայի ընդհանուր դասընթաց
Օրգանական ռեակցիաների մեխանիզմներ
Օրգանական թունավոր նյութերի քիմիա
Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Չհագեցած հետերոցիկլիկ միածությունների քիմիա
Կենսաբանորեն ակտիվ օրգանական միածությունների քիմիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
МНТЦ А-960 “Дизайн и синтез соединений, обладающих антивирусными (анти-ВИЧ) свойствами и/или регулирующих деятельность сердечно-сосудистой системы” 2004 - 2007 гг.

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, սլովակերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ քիմիայի ֆակոիլտետի գիտ.խորհուրդի անդամ 2010 թ.
ՀՀ ոստիկանություն, հոգեմետ նյութերի և թմրանյութերի հարցերով խորհրդական 1995 թ-ից առ այսօր

Գագիկ Սուրենի Մելիքյան

Պրոֆեսոր | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Ս. Մելիքյան

Հոգեմետ նյութեր և թմրանյութեր | Երևան, ԵՊՀ, 2010

Գ. Ս. Մելիքյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան

Ալիֆատիկ միատոմ սպիրտների և ֆենոլների անալիզի քանակական և որակական եղանակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2002 թ
 

Հոդված/Article

G. S. Melikyan, R. M. Hakobyan, H. S. Attaryan, S. S. Hayotsyan

Synthesis of Substituted 4-(Thiophen-2-yl)nicotinonitriles | Russian Journal of Organic Chemistry, 2020, 56(2), 356-360 էջ

Gagik S. Melikyan, Anna A. Hovhannisyan, The Hien Pham, Dominique Bouvier, Xiao Tan, SiAmmar Touhar, Gevorg G. Mkryan, Ashot M. Dallakyan, Chahrazade El Amri, Michèle Reboud-Ravaux, Michelle Bouvier-Durand

Phenoxypropanolamine derivatives as selective inhibitors of the 20S proteasome b1 and b5 subunits | Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2017, 27, 5172–5178 pp. |

Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Հ. Արիստակեսյան, Ռ. Մ. Հակոբյան, Գ. Ս. Մելիքյան

Synthesis of new 3-cyanopyridine-2(1H)-ones with unsaturated substituents at C-4 (Նոր 3-ցիանոպիրիդին-2(1H)-օնների սինթեզը C-4 դիրքում չհագեցած տեղակալիչներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 9-13 |

Anna Hovhannisyan, The Hien Pham, Dominique Bouvier, Alexander Piroyan, Laure Dufau, Lixian Qin, Yan Cheng, Gagik Melikyan, Michele Reboud-Ravaux, Michelle Bouvier-Durand

New C4- and C1-derivatives of furo[3,4-c]pyridine-3-ones and related compounds: Evidence for site-specific inhibition of the constitutive proteasome and its immunoisoform | Bioorg.Med.Chem.Lett. 24 (2014) 1571–1580.

Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Հ. Արիստակեսյան, Գ. Ս. Մելիքյան

Facile synthesis of 5(6)-phenyl substituted thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones (5(6)-ֆենիլտեղակալված թիենա[2,3-d]պիրիմիդին-4-ոնների սինթեզի հեշտ եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 8-12 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Գ.Ս.Մելիքյան, Ա.Ա.Հովհաննիսյան, Լ.Հ.Արիստակեսյան, Ա.Ա.Ավետիսյան

3-Արիլ-4-խինազոլինոնների ածանցյալների ստացման եղանակ | ՀՀ արտոնագիր. N1466 A2, 06.07.2004թ
 

Թեզիս/Thesis

Anna Hovhannisyan, Gagik Melikyan

New approach to the synthesis of derivatives of natural compound dihydroactinidilide | Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013

A.A. Hovhannisyan, N.G. Mkryan, G.S. Melikyan

Synthesis.NMR and Biological investigations of new derivatives of thiophene | International Conference „Current problems of Chemical Physics“, dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Chemical Physics NAS RA, Yerevan, (Armenia). 9-12 october 2012, Abstr. pp.223-224