Գագիկ Վազգենի Միքայելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1980 - 1983 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ դասերի արժեքների բաշխման և ներկայացման մասին», ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1984թ.

Աշխատանքային փորձ
1990 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ

Հասարակական գործունեություն
1999 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Կոմպլեքս անալիզ, Մաթեմատիկական անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա
Մասնագիտական դասընթացներ`
Մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման տեսություն, Հատուկ ֆունկցիաներ և օրթոգոնալ բազմանդամներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մերոմորֆ ֆունկցիաներ, Ֆուրյեի անալիզ, Հատուկ ֆունկցիաներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Գագիկ Վազգենի Միքայելյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն

Միքայելյան Գ.Վ., Միքայելյան Զ.Ս.

Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, 2012, 159

Միքայելյան Գ.Վ., Միքայելյան Զ.Ս.

Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ | Ուսումնական ձեռնարկ բնագիտական մասնագիտությունների ուսանողների և ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, 2011, 152 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Գ. Վ. Միքայելյան, Վ. Ս. Պետրոսյան

Some properties of Blaschke type products for the half-plane (Կիսահարթության համար Բլյաշկեի տիպի արտադրյալների որոշ հատկություններ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 101-107 |

Գ․ Վ․ Միքայելյան , Ֆ․ Վ․ Հայրապետյան

On integral logarithmic means of Blaschke products for a half-plane (Բլյաշկեի արտադրյալի ինտեգրալային լոգարիթմական միջինները կիսահարթության համար ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 166-171 |

Г. В. Микаелян

Обобщенные характеристики для мероморфных в полуплоскости функций | Известия НАН РА. Математика (Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences)). 2018, том 53, н. 3, стр. 51-58 |

Գ. Վ. Միքայելյան

Möbius-invariant divisors for the space A^p_α (A^p_α տարածության Մոբիուս-ինվարիանտ բաժանարարներ ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 22-27 |

Գ. Վ. Միքայելյան, Զ. Ս. Միքայելյան

Weierstrass and Blaschke type functions (Վայերշտրասի և Բլյաշկեի տիպի ֆունկցիաներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 3–8 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

G. V. Mikaelyan

The method of Fourier integral for the functions meromorphic in the half plane | Tabriz University, 1997,69

Г. В. Микаелян

Распределение значений произведений типа Бляшке для полуплоскости | Школа по теории функций, Ереван 1987, 69