Գագիկ Սարգսի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, մագիստրատուրա
2010 թ-ից մինչև այժմ, ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2010 - ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2013 - Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Կոնֆլիկտի հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանության տեսություն, պատմություն, մեթոդաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գագիկ Սարգսի Պետրոսյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Պետրոսյան Գ.

«Հոգեբանության պատմություն» առարկայական ոլորտի ձևավորման հիմնահարցը | «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» (միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., էջ 108-113, Երևան, 2007 |

Գագիկ Պետրոսյան

Տարածությունն ու ժամանակը հոգեբանության տեսանկյունից | «Գիտություն և տեխնիկա», N02(522), էջ 22-29, Երևան, 2007 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը