Գագիկ Սարգսի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, մագիստրատուրա
2010 թ-ից մինչև այժմ, ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2010 - ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2013 - Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Կոնֆլիկտի հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանության տեսություն, պատմություն, մեթոդաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գագիկ Սարգսի Պետրոսյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Գագիկ Պետրոսյան

Գիտակցության և անգիտակցության հիմնախնդիրը հոգեբանության գիտականացման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 40-53 |

Գագիկ Պետրոսյան

Ո՞ւր է տանում հոգեբանության զարգացումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 39-49 |

Գագիկ Պետրոսյան

Հոգեկան իրականության տրվածության հիմնախնդիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 58-63 |

Գագիկ Պետրոսյան

Հոգեբանության պատմության նշանակությունն ու սահմանները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 49-61 |

Գագիկ Պետրոսյան

«Հարացույց» հասկացության կիրառումը հոգեբանությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 71-82 |

Գագիկ Պետրոսյան

Հոգեբանության հումանիտար արմատները | Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական, 2015, 33-45 էջ |

Գագիկ Պետրոսյան

Հոգեկան գոյության սահմանները | Գիտության աշխարհում գիտահանրամատչելի հանդես, N 4,Երևան, 2012,էջ 14-17 |

Գ. Պետրոսյան

Արդի հասարակությունն ու հոգեբանության էմպիրիստական և մետաֆիզիկական կողմերը | Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012, էջ 228-231 |

Գ. Պետրոսյան

Հնարավո՞ր է արդյոք օբյեկտիվ հոգեբանություն | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության հիմնախնդիրներ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 2, հրատ., Երևան, 2012 թ., էջ 14-21 |

Գագիկ Պետրոսյան

Հոգու մասին հնագույն պատկերացումների ձևավորման առանձնահատկությունները | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» (ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատ., էջ 90-105, Երևան, 2009 |

Պետրոսյան Գ.

«Հոգեբանության պատմություն» առարկայական ոլորտի ձևավորման հիմնահարցը | «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» (միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., էջ 108-113, Երևան, 2007 |

Գագիկ Պետրոսյան

Տարածությունն ու ժամանակը հոգեբանության տեսանկյունից | «Գիտություն և տեխնիկա», N02(522), էջ 22-29, Երևան, 2007 |