Գագիկ Արմենակի Սողոմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին
1978 - 1981 թթ. ԵՊՀ պատմական մատերիալիզմի և բարոյագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները», 2003թ.

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1993 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմական մատերիալիզնի, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 1995 թթ. ՀՀ ՆԳՆ Բարձրագույն դպրոցի պետի տեղակալ
1996 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2007 թթ. Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փիլիսոփայության դասախոս
2003 թ-ից ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարոյագիտության հիմունքներ,
Փիլիսոփայության հիմունքներ,
Պատմության փիլիսոփայություն,
Ազատության փիլիսոփայություն
Մշակույթի փիլիսոփայություն
Փիլիսոփայական մարդաբանություն
Սոցիոմշակութային անվտանգություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական փիլիսոփայություն
Փիլիսոփայական մարդաբանություն
Փոխակերպվող (տրանսֆորմացիոն) հասարակություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 - 2007 թթ. «Բաց հասարակությունե ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի թիվ 14802 ծրագրի կատարում:
2008 - 2010 թթ. Արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Անդամակցություն
Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
013 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳՆ «Ոսկե հուշամեդալ»
ԵՊՀ պատվոգիր
Երևանի «Մանց» համալսարանի պատվոգիր
Երևանի «Մանց» համալսարանի շնորհակալագիր

Գագիկ Արմենակի Սողոմոնյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և մարդաբանական ճգնաժամ | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 240 էջ

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային պոխակերպումները | Մենագրություն, Երևան, 2005
 

Հոդված/Article

Սողոմոնյան Գ. Ա.

Մարդաբանական փոխակերպումների քաղաքակրթական հիմունքները | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 409-415 էջ

Գագիկ Սողոմոնյան

Սոցիալական փոխգործակցության ռացիոնալացման հիմնախնդիրը հետարդիականության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 16-30 |

Գագիկ Սողոմոնյան

Էկզիստենցիալ տարածության սոցիոմշակութային բաղադրիչները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 17-29 |

Գագիկ Սողոմոնյան

Մարդաբանական ճգնաժամի հաղթահարման որոնումներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-22 |

Գագիկ Սողոմոնյան

Մշակութամարդաբանական փոխակերպումների սոցիալական դինամիկան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-20 |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Согомонян Г. А.

Проблема социокультурной безопасности в трансформационном обществе | ″Проблемы современных междисциплинарных исследований в сфере гуманитарного знания: ландщафты рациональности″, Третий международный научно- методологический семинар, в 2-х ч., ч. 2, Омск, 2012, ст. 8-9

Гагик Согомонян

Второй семинар молодых ученых по проблемам аргументации | Тезисы докладов, Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1986