Գագիկ Արմենակի Սողոմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին
1978 - 1981 թթ. ԵՊՀ պատմական մատերիալիզմի և բարոյագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները», 2003թ.

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1993 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմական մատերիալիզնի, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 1995 թթ. ՀՀ ՆԳՆ Բարձրագույն դպրոցի պետի տեղակալ
1996 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2007 թթ. Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փիլիսոփայության դասախոս
2003 թ-ից ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Պատմության փիլիսոփայություն
Ազատության փիլիսոփայություն
Մշակույթի փիլիսոփայություն
Փիլիսոփայական մարդաբանություն
Սոցիոմշակութային անվտանգություն
Բիոէթիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական փիլիսոփայություն
Փիլիսոփայական մարդաբանություն
Փոխակերպվող (տրանսֆորմացիոն) հասարակություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 - 2007 թթ. «Բաց հասարակությունե ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի թիվ 14802 ծրագրի կատարում:
2008 - 2010 թթ. Արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Անդամակցություն
Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի անդամ

Գագիկ Արմենակի Սողոմոնյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային պոխակերպումները | Մենագրություն, Երևան, 2005
 

Հոդված/Article

Գագիկ Սողոմոնյան

Մարդաբանական ճգնաժամի հաղթահարման որոնումներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-22 |

Գագիկ Սողոմոնյան

Մշակութամարդաբանական փոխակերպումների սոցիալական դինամիկան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-20 |

Գագիկ Սողոմոնյան

Ժամանակակից մարդաբանական ճգնաժամի դրսևորման առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 18-33 |

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Ազգային ինքնություն և սոցիոմշակութային անվտանգություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013, էջ 14-26 |

Սողոմոնյան Գ. Ա.

Ազգային ինքնության պահպանման սոցիոմշակութային իմպերատիվները | «Երևանի «Մանց» համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 275-281
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Согомонян Г. А.

Проблема социокультурной безопасности в трансформационном обществе | ″Проблемы современных междисциплинарных исследований в сфере гуманитарного знания: ландщафты рациональности″, Третий международный научно- методологический семинар, в 2-х ч., ч. 2, Омск, 2012, ст. 8-9

Гагик Согомонян

Второй семинар молодых ученых по проблемам аргументации | Тезисы докладов, Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1986