Գագիկ Արմենակի Սողոմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին
1978 - 1981 թթ. ԵՊՀ պատմական մատերիալիզմի և բարոյագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները», 2003թ.

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1993 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմական մատերիալիզնի, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 1995 թթ. ՀՀ ՆԳՆ Բարձրագույն դպրոցի պետի տեղակալ
1996 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2007 թթ. Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փիլիսոփայության դասախոս
2003 թ-ից ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարոյագիտության հիմունքներ,
Փիլիսոփայության հիմունքներ,
Պատմության փիլիսոփայություն,
Ազատության փիլիսոփայություն
Մշակույթի փիլիսոփայություն
Փիլիսոփայական մարդաբանություն
Սոցիոմշակութային անվտանգություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական փիլիսոփայություն
Փիլիսոփայական մարդաբանություն
Փոխակերպվող (տրանսֆորմացիոն) հասարակություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 - 2007 թթ. «Բաց հասարակությունե ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի թիվ 14802 ծրագրի կատարում:
2008 - 2010 թթ. Արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Անդամակցություն
Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
013 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳՆ «Ոսկե հուշամեդալ»
ԵՊՀ պատվոգիր
Երևանի «Մանց» համալսարանի պատվոգիր
Երևանի «Մանց» համալսարանի շնորհակալագիր

Գագիկ Արմենակի Սողոմոնյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և մարդաբանական ճգնաժամ | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 240 էջ

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային պոխակերպումները | Մենագրություն, Երևան, 2005
 

Հոդված/Article

Սողոմոնյան Գ. Ա.

Մարդաբանական փոխակերպումների քաղաքակրթական հիմունքները | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 409-415 էջ

Գագիկ Սողոմոնյան

Սոցիալական փոխգործակցության ռացիոնալացման հիմնախնդիրը հետարդիականության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 16-30 |

Գագիկ Սողոմոնյան

Էկզիստենցիալ տարածության սոցիոմշակութային բաղադրիչները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 17-29 |

Գագիկ Սողոմոնյան

Մարդաբանական ճգնաժամի հաղթահարման որոնումներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-22 |

Գագիկ Սողոմոնյան

Մշակութամարդաբանական փոխակերպումների սոցիալական դինամիկան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-20 |

Գագիկ Սողոմոնյան

Ժամանակակից մարդաբանական ճգնաժամի դրսևորման առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 18-33 |

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Հպատակ, թե՞ քաղաքացի | «Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2014, էջ 46-49

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Ազգային ինքնություն և սոցիոմշակութային անվտանգություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013, էջ 14-26 |

Սողոմոնյան Գ. Ա.

Ազգային ինքնության պահպանման սոցիոմշակութային իմպերատիվները | «Երևանի «Մանց» համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 275-281

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Անհապաղը որպես արդիականության կառուցարկման սոցիոմշակութային ֆենոմեն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 139.4, Երևան 2013թ., էջ 3-16 |

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Անհատն ընդդեմ քաղաքացու | «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, Երևան 2011, 135.4, էջ 3-15

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Անհատն ընդդեմ քաղաքացու | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 135.4, Երևան 2011թ., էջ 3-15 |

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Լեգիտիմացումը որպես կայուն համակեցության սոցիոմշակութային չափանիշ | Գիտական հոդվածների ժողովածու, «Մանց» համալսարան, Երևան, 2010

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Փողը որպես ռացիոնալության փոխակերպումների սոցիոմշակութային որոշարկիչ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010թ., էջ 15-25 |

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Ինքնակոչությունը որպես ինքնիրացման սոցիոմշակութային մեխանիզմ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 5-17 |

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Տառապանքը որպես արժեքաիմաստային ճգնաժամի դրսևորում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, պրակ 5, «Լիմուշ», Երևան, 2008, էջ 14-23

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Վարքի առանձնահատկությունները անորոշության պայմաններում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, պրակ 4, «Լիմուշ», Երևան, 2008, էջ 18-26

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Անտարբերության այլակերպումները ճգնաժամային հասարակությունում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, պրակ 3, «Աստղիկ», Երևան, 2007, էջ 43-48

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Ճգնաժամային հասարակության ընդհանուր բնութագիրը | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, պրակ 3, «Աստղիկ», Երևան, 2007, էջ 14-22

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Սոցիոմշակութային լեգիտիմության հիմնախնդիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2004, N 2, էջ 3-14

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Սոցիոմշակութային լեգիտիմացման հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 3-13 |

Գագիկ Սողոմոնեան

Փոխակերպուող հասարակութիւնը եւ ազգային ինքնութիւնը | «Դրօշակ», Պաշտօնաթերթ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, N 3(1578), Երևան, 2003, էջ 29-44

Գագիկ Սողոմոնեան

Արդի քաղաքական մրցակութեան հրամայականները | «Դրօշակ», Պաշտօնաթերթ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, N 4(1576), Երևան, 2002, էջ 121-137

Գագիկ Սողոմոնեան

«Homo sovieticus»-ը եւ անցումային հասարակութիւնը | «Դրօշակ», Պաշտօնաթերթ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, N 3(1575), Երևան, 2002, էջ 17-30

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Սոցիալական զուգահեռականությունը որպես անցումային հասարակությանը բնորոշ գործառնական վիճակ | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, «Նոյյան տապան», Երևան, 2002, էջ 68-89

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Սոցիոմշակութային իմպերատիվների բնույթը արդի քաղաքական շուկայում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, «Նոյյան տապան», Երևան, 2002, էջ 29-52

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Սոցիոմշակութային ադապտացիայի առանձնահատկություններն անցումային հասարակությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2002, N 1 (106), էջ 3-14

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Սոցիոմշակութային ադապտացիայի առանձնահատկություններն անցումային հասարակությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 3-13 |

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Հասարակական հարաբերությունների անհատականացման և տիպականացման առանձնահատկությունները անցումային հասարակություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001, N 2 (104), էջ 23-34

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Հասարակական հարաբերությունների անհատականացման և տիպականացման առանձնահատկությունները անցումային հասարակությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 23-33 |

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Նիկոլայ Բերդյաև ժամանակակից աշխարհի հոգևոր վիճակը (թարգմանություն ռուսերենից) | Բարոյաքաղաքական, Երևան, 1990, էջ 32-47

Գ. Ա. Սողոմոնյան, Գ. Մելքումյան

Զուգակցել հասարակության և անհատի շահերը | «Կուսակցական խոսք» ՀԿԿ Կենտկոմի հանդես, N 6, ՀԿԿ Կենտկոմի հրատարակչություն, Երևանի, 1989, էջ 17-21

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Հասարակական կյանքի սոցիալական սուբստրատի բնույթը | «Փիլիսոփայության հարցեր» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, Պրակ 8, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1989, էջ 117-128

Գ. Ա. Սողոմոնյան

Կոնֆլիկտի ֆունկցիոնալ նշանակության մասին | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 7, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983, էջ 25-31

Գ. Ա. Սողոմոնյան

«Հասարակության կոնֆլիկտային մոդելը» ժամանակակից բուրժուական սոցիոլոգիայում | «Երիտասարդ գիտաշխատող», հասարակական գիտություններ, N 1, ԵՊՀ հրատ., 1981, էջ 34-42
 

Թեզիս/Thesis

Согомонян Г. А.

Проблема социокультурной безопасности в трансформационном обществе | ″Проблемы современных междисциплинарных исследований в сфере гуманитарного знания: ландщафты рациональности″, Третий международный научно- методологический семинар, в 2-х ч., ч. 2, Омск, 2012, ст. 8-9

Гагик Согомонян

Второй семинар молодых ученых по проблемам аргументации | Тезисы докладов, Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1986