Գագիկ Կարապետի Թումանյան
Կենսագրություն
Կրթություն և գիտական աստիճաններ
2014 - 2017 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա,
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրատ ,

Մասնագիտական գործունեություն
2017 թ.-ից ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Դասընթացներ
Սոցիալական տեսությունները սոցիալական աշխատանքում
(բակալավրի դասընթաց)
Քաղաքական սոցիոլոգիա (բակալավրի դասընթաց)
Կառավարման սոցիոլոգիա (բակալավրի դասընթաց)
Սոցիոլոգիայի պատմություն (բակալավրի դասընթաց)

Դրամաշնորհներ
2013 - 2015 թթ. Վերլուծաբան, «Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառման առանձնահատկությունները» ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2017 թ. «Միգրացիոն ուսումնասիրությունների խթանումը բարձրագույն կրթության շրջանակներում», Թբիլիսի,Վրաստան, Հոկտեմբերի 23-27
2017 թ. «Միգրացիոն ուսումնասիրությունների խթանումը բարձրագույն կրթության շրջանակներում» , Ալիկանտե, Իսպանիա, Մայիս 14-18
2016 թ. «Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում», Հայաստան, Ծաղկաձոր, Սեպտեմբեր 29-Հոկտեմբեր 2
2016 թ. «Անվտանգության հիմնահարցերը և խաղաղության կառուցակցումը»,
միջազգային ամառային դպրոց, Ղրղստան , Օշ, Սեպտեմբեր 10-16

Գիտական հետաքրքրություններ
Քաղաքական սոցիոլոգիա, քաղաքացիական հասարակության տեսություններ, միգրացիայի սոցիոլոգիա , կառավարման սոցիոլոգիա

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, Internet, Nvivo, Photoshop, Corel Draw

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն

Գագիկ Կարապետի Թումանյան

Ասիստենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Թումանյան Գ. Կ.

Քաղաքացիական հասարակությունը և անվտանգությունը ժամանակակից աշխարհում: Տեսությունից դեպի պրակտիկա | ԵՐ.: ԵՊՀ հրատ., 2016, 290 էջ

Արեմ Մկրտչյան, Գագիկ Թումանյան, Ա. Վ. Աթանեսյան, Մարիա Զասլավսկայա

Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր | ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ
 

Հոդված/Article

Հայկ Նազարյան, Արեմ Մկրտչյան, Գագիկ Թումանյան

Տեղեկատվական ոլորտի մարտահրավերները հայաստանյան քաղաքացիական ինքնության ձևավորման գործընթացում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2021 № 1 (33), էջ 49-60 |

Գագիկ Թումանյան

Հայաստանի Քաղաքացիական Հասարակության Դիսկուրսի Զարգացման Մեթոդաբանական Հայեցակետը | Բանբեր Երևանի համալսարանի: Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019, 3(30), 3-9 էջ

Գագիկ Թումանյան

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության նորմատիվային դիսկուրսի զարգացման մեթոդաբանական հայեցակետը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 3-9 |

Туманян Гагик Карапетович

Особенности Концептуализации Гражданского Общества В Постсоветской Армении | Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5(91), 79-83

Գագիկ Թումանյան

Փախստականների ինտեգրման հիմնախնդիրները եվրոպական քաղաքացիական հասարակության դիսկուրսում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 47-53 |
 

Թեզիս/Thesis

Гагик Туманян

Гражданское общество как субъект организации регионального социального капитала в Армении | Современная социокультурная среда города и региона. 2017, стр. 170-177