Գագիկ Կարապետի Թումանյան
Կենսագրություն
Կրթություն և գիտական աստիճաններ
2014 - 2017 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա,
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրատ ,

Մասնագիտական գործունեություն
2017 թ.-ից ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Դասընթացներ
Սոցիալական տեսությունները սոցիալական աշխատանքում
(բակալավրի դասընթաց)
Քաղաքական սոցիոլոգիա (բակալավրի դասընթաց)
Կառավարման սոցիոլոգիա (բակալավրի դասընթաց)
Սոցիոլոգիայի պատմություն (բակալավրի դասընթաց)

Դրամաշնորհներ
2013 - 2015 թթ. Վերլուծաբան, «Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառման առանձնահատկությունները» ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2017 թ. «Միգրացիոն ուսումնասիրությունների խթանումը բարձրագույն կրթության շրջանակներում», Թբիլիսի,Վրաստան, Հոկտեմբերի 23-27
2017 թ. «Միգրացիոն ուսումնասիրությունների խթանումը բարձրագույն կրթության շրջանակներում» , Ալիկանտե, Իսպանիա, Մայիս 14-18
2016 թ. «Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում», Հայաստան, Ծաղկաձոր, Սեպտեմբեր 29-Հոկտեմբեր 2
2016 թ. «Անվտանգության հիմնահարցերը և խաղաղության կառուցակցումը»,
միջազգային ամառային դպրոց, Ղրղստան , Օշ, Սեպտեմբեր 10-16

Գիտական հետաքրքրություններ
Քաղաքական սոցիոլոգիա, քաղաքացիական հասարակության տեսություններ, միգրացիայի սոցիոլոգիա , կառավարման սոցիոլոգիա

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, Internet, Nvivo, Photoshop, Corel Draw

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն

Գագիկ Կարապետի Թումանյան

Ասիստենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Թումանյան Գ. Կ.

Քաղաքացիական հասարակությունը և անվտանգությունը ժամանակակից աշխարհում: Տեսությունից դեպի պրակտիկա | ԵՐ.: ԵՊՀ հրատ., 2016, 290 էջ

Արեմ Մկրտչյան, Գագիկ Թումանյան, Ա. Վ. Աթանեսյան, Մարիա Զասլավսկայա

Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր | ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ
 

Հոդված/Article

Գագիկ Թումանյան

Քաղաքացիական հասարակության արդի հայեցակարգերը ժողովրդավարացման դիսկուրսի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-10 |

Թումանյան Գ. Կ., Մկրտչյան Ա. Ա., Աթանեսյան Ա. Վ., Զասլավսկայա Մ. Ի.

Միգրացիոն գործընթացների ազդեցությունը հայաստանյան ներհամայնքային խնդիրների վրա | «Նորավանք» 21- ՐԴ ԴԱՐ, 3 (61) Երևան, 2015, էջ 96-142

Zaslavskaya M. I., Atanesyan A. V., Mkrtchyan A. A., Tumanyan G. K

Societies and States in Transformation: Armenians around the world: Migration and Transnationality , Some Aspects of Functioning of the Armenian Migratory Networks | Peter Lang, Bern, 2015, pp. 49-65
 

Թեզիս/Thesis

Гагик Туманян

Гражданское общество как субъект организации регионального социального капитала в Армении | Современная социокультурная среда города и региона. 2017, стр. 170-177