Գառնիկ Արմենակի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. սեպտեմբեր - 2012 թ. մայիս – Կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցիչ Արագածոտնի թեմի դպրոցներում (կամավոր)
2010 թ. սեպտեմբերից Մատենադարան – Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ, ձեռագրագետ, ապա՝ ավագ գիտաշխատող
2014 թ. սեպտեմբերից ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, Աստվածաբանության ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Վարդապետական աստվածաբանություն, Բիոէթիկա և աստվածաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կանոնագիտություն, ձեռագրագիտություն, աղբյուրագիտություն, վարդապետական աստվածաբանություն, բիոէթիկա

Լեզուներ
Հայերեն (նաև գրաբար), ռուսերեն, անգլերեն, հին հունարեն (բառարանով), լատիներեն (սկսնակ)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, HTML, CSS.

Գառնիկ Արմենակի Հարությունյան

Ասիստենտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Աստվածաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Ա. Հարությունյան

Սուրբ Գրքի հայկական հանրագիտարան | 6 բառահոդված «Սուրբ Գրքի հայկական հանրագիտարան» ծրագրի համար www.biblesociety.am (առցանց)
 

Հոդված/Article

Գառնիկ Հարությունյան

«Կյանքը՝ մահվան շեմին», «Գարեգին Ա հայրապետը՝ աշխարհականացման մասին» | «Շողակն Արարատյան» երկշաբաթաթերթ, 2017 թ. հուլիս Ա-Բ, սեպտեմբեր Բ. համարներ

Գառնիկ Հարությունյան

Հերձվածողների՝ ուղղադավանությանը վերադարձին վերաբերող կանոններն ըստ «Կանոնագիրք Հայոց»-ի (V-VIII դդ.) | ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Ժ., Երևան, 2015 թ., էջ 110-119

Գառնիկ Հարությունյան

Կանոնագրքի կանոնախմբերի աճը VI-VIII դդ. սկզբներին | «Կանթեղ», 1(58), Երևան, 2014, էջ 78-91

Գառնիկ Հարությունյան

«Խոստովանութիւն Անտիոքայ» գրվածքի հեղինակի հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 2 (143), Երևան, 2014, էջ 13-18

Գառնիկ Հարությունյան

Հովհաննես Օձնեցին՝ «Կանոնագիրք Հայոց»-ի խմբագիր | «Վէմ» համահայկական հանդես, Զ (ԺԲ) տարի, թիվ 2 (46), Երևան, 2014, էջ 145-152