Գայանե Վոլոդի Անանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978 - 1983 թ-ին ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2007 թ. Ֆիզ. – մաթ. գիտ. թեկնածու (03.00.02 - Կենսաֆիզիկա) – «Կենտրոնական մետաղի դերը ԴՆԹ-ի հետ ջրալույծ մետաղապորֆիրինների կոմպլեքսառաջացման դեպքում» Երևանի Պետական Համալսարան, Դոցենտ, Դ № 02786:

Աշխատանքային փորձ
1983 - 2002 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիակայի ամբիոնի լաբորանտ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիակայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ «Կառուցվածքային Կենսաֆիզիկա» միջֆակուլտետային գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտաշխատող
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ «Կառուցվածքային Կենսաֆիզիկա» միջֆակուլտետային գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկայի պրակտիկում – ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրս
Կենսապոլիմերների հետազոտման մեթոդներ – ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի և Քիմիայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ-ի ջերմակայունության և կոնֆորմացիայի հետազոտությունը պոտենցիալ հակաուռուցքային պրեպարատների` Pt- պարունակող կոմպլեքսներ, պորֆիրիններ և մետաղապորֆիրիններ, հետ կոմպլեքսառաջացման դեպքում միջավայրի տարբեր պայմաններում (pH, իոնական ուժ):

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 - 2017 թթ. 5T-1F054
2002 - 2007 թթ. ISTC #A-301.2
2011 - 2013 թթ. 11РБ-017
2013 – 2015 թթ. 13-1F094

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

angay@ysu.am

Գայանե Վոլոդի Անանյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
Ավագ գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Կառուցվածքային կենսաֆիզիկայի» միջֆակուլտետային գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Ն. Հ. Կարապետյան, Գ. Վ. Անանյան

«Կենսապոլիմերների ուսումնասիրման մեթոդներ» | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2008, 85 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Լ. Թորոսյան, Գ. Վ. Անանյան, Վ. Բ. Առաքելյան

Influence of zinc oxide nanoparticles on bilayer lipid membrane properties (Ցինկի օքսիդի նանոմասնիկների ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային թաղանթների հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 208-213 |

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of porphyrins with DNA | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 20, pp. 1-6

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part IV: Meso-tetra-(4N-allylpyridyl) porphyrin and its Cu-, Coand Zn-containing derivatives | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. 2018, 22, 1-8 pp.

Ա. Լ. Թորոսյան, Գ. Վ. Անանյան, Վ. Բ. Առաքելյան

Influence of nanoparticles of CuO on the stability and conductivity of BLM (Պղնձի օքսիդի նանոմասնիկների ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային թաղանթների կայունության և հաղորդականության վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 41-46 |

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan

Influence of structural features of porphyrins on their ability to effect on DNA | International Conference On Nanomedicine And Nanobiotechnology:ICANON 2017. p. 1 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Gayane V. Ananyan, Nelli H. Karapetyan, Vigen G. Barkhudaryan

Molecular alterations in DNA under UV-irradiation | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, p. 86

Anahit L. Torosyan, Gayane V. Ananyan, Valeri B. Arakelyan

Changes in the stability and conductivity of BLM in the presence of zinc oxide nanoparticles | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, pp. 86-87

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

The effect of porphyrins configuration on the hydrodynamic behavior of DNA solutions | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, pp. 84-85

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Albany 2015.19th Conversation. 2016, p. 88

Карапетян Н. Г., Ананян Г. В., Далян Е. Б., Арутюнян С. Г.

Лечение опухоленосящих крыс мезо-тетра(4N-гидроксиэтилпиридил) порфиринами H2TOEtPyP4 и AgTOEtPyP4 | Биомедицина–2016. p. 106
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը