Գայանե Սուրենի Գիրունյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2012թ. դոցենտի գիտական կոչում (լեզվաբանություն մասնագիտությամբ)
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ դոկտորանտ (երկու տարով)
2005թ. բանաիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԲՈՀ
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանա-գերմանական լեզուներ և գրականություն մասնագիտությամբ (անգլերեն)

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ-ից ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2006թ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2006 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1987 - 1991 թթ. Ռադիոֆիզիկական չափումների համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, ինժեներ-թարգմանիչ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տեսական`Բառագիտություն, Իմաստաբանություն (մագ.), Տեքստի լեզվաբանություն (մագ.)
Գործնական` Հիմնական օտար լեզու (անգլերեն), Ակադեմիական անգլերեն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Մեծ Բրիտանիա

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Տեքստի լեզվաբանություն, բանասիրական հերմենևտիկա, ոճագիտություն, ճանաչողական լեզվաբանություն, իմաստաբանություն, բառագիտություն

Հասարակական գործունեություն
2005թ. Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ
2005թ. Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդեսի խմբագիր

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Գայանե Սուրենի Գիրունյան

Դոցենտ | Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Gayane Girunyan

Text – discourse – knowledge (An Introductory Course in Textlinguistics) | Դասասգիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 382 էջ

Գայանե Գիրունյան

Գրական անդրադարձի մեկնողական ընդգրկումը | Մենագրություն: «Գասպրինտ» հրատ., Երևան, 2014, 210 էջ

Գայանե Գիրունյան

Անգլերենի բառագիտության հիմունքներ (տեսական դասընթաց) | Դասագիրք բուհերի համար, «Գասպրինտ» հրատ., Երևան, 2009, 196 էջ |
 

Հոդված/Article

Gayane Girunyan

Cross-Cultural Perspective: An Attempt at Bimodal Reflection | Multimodal Communication, 4(2)/2015, De Gruyter Mouton, pp. 151-165

Gayane Girunyan

Reflection in Class: Experimenting with Text | Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies), 1(15)/2016, Yerevan, pp. 55-65 |

Gayane Girunyan

On the Visual Element in Image Play | Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում (3-րդ միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 63-64

Գայանե Գիրունյան

Դիպվածային բառերը որպես թարգմանական խնդիր | Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր (Գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 81-87 |

Gayane Girunyan

On the Mechanisms of Characterization through Literary Allusion | Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies), 1(5)/2008, Yerevan, pp. 101-107 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Gayane Girunyan

Reflective Assignments for 'Text Linguistics' Classes | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո (4-րդ միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ), 2016, էջ 74 |

Girunyan Gayane

Reflective Assignments for ‘Text Linguistics’ Classes | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 74, Հայաստան |

Գայանե Գիրունյան

Դիպվածային բառերը նախագիտելիքի և հեղինակային նորարարության հատման կետում | Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր (հանրապետական գիտաժողովի թեզիսներ), Երևան, 2011, էջ 23

Gayane Girunyan

Literary Allusion: Interpreting and Playing | AASE 1, English Studies: Theory and Practice (Գիտաժողովի թեզիսներ), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, էջ 30