Գայանե Սերգեյի Մկրտումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին

Աշխատանքային փորձ
2000թ.-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Արաբերեն լեզու, Հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արաբերեն լեզու, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների
պատմություն, հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն,արաբերեն

Գայանե Սերգեյի Մկրտումյան

Դասախոս | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Արաբագիտություն ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գայանե Ս. Մկրտումյան

Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր (VII-XIIդդ.) | Մենագրություն: Մուղնի, 2017թ․, 200 էջ
 

Հոդված/Article

Գայանե Մկրտումյան

Հայ միջնադարյան մատենագիրները Մուհամմադ մարգարեի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 37-46 |

Գ. Մկրտումյան

Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդի N 358 ձեռագիր-պայմանագիրը հայ-մահմեդական հարաբերությունների համատեքստում | «Արեւելյան աղբյուրագիտություն», 2020, թիվ 2, էջ 257-269

Մկրտումյան Գայանե

Մուսուլմանների կողմից տրված հրովարտակ-պայմանագրերի դերը քրիստոնյա բնակչության կյանքում | Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 14-27 |

Մկրտումյան Գայանե

Եգիպտոսի նվաճումը Օմար Իբն Ալ-Խատտաբ (634-644) խալիֆայի օրոք քրիստոնեական և մուսուլմանական պատմագրության մեջ | Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, Հատոր 10, էջ 23-32 |

Գայանե Մկրտումյան

«Հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ» առարկայի դասավանդման մեթոդները | Հայագիտական հանդես: 2018, 1(39), էջ 116-125 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը