Գայանե Աշոտի Փարսադանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984 - 1989 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, դիպլոմ N013436

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Հողերի բնութագրման համար ֆերմենտային ակտիվությունների
կինետիկայի ուսումնասիրության նշանակությունը հիմնային ֆոսֆատազի օրինակով», 15.04.2008 թ., Գ.00.04 Կենսաքիմիա մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից մինչ այժմ ասիստենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2008 թ-ից մինչ այժմ` ավագ լաբորանտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1989 - 2008 թթ. լաբորանտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ», «Հողերի էրոզիա», «Մարդկային զարգացման հիմունքներ», «Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում», «Ագրոկենսաբազմազանություն, կենսատեխնոլոգիա, կայունություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոլոգիա և բնության պահպանություն, հողերի քիմիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1999 - 2001 թթ. PROGECT-MNTC
2004 թ. Միջազգային ամառային դպրոցի մասնակից «Էկոլոգիա և բնության պահապանություն»
59340-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-JPCR
Կրթական դրամաշնորհներ
2010 թ. մինչ այժմ` 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում, ԵՊՀ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

gparsadanyan@ysu.am

Գայանե Աշոտի Փարսադանյան

Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Ի. Ա. Նավասարդյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Գ. Ա. Փարսադանյան

Изменение ферментативной активносто почв при их окультуривании (Հողի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունը մշակման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 106-111 (ռուսերեն) |

Парсаданян Гаяне, Григорян Карлен, Геворкян Мариетта

Кинетика и механизм гидролиза Na-b-глицерофосфата слабоэродированным карбонатным черноземом | Сб. статей молодых ученых. Естественные науки, изд. ЕГУ. Ереван, 2000, N 2, с.116-120.
 

Արտոնագիր/Patent

Շիրազ Մարգարյան, Մարինա Վարդանյան, Գայանե Փարսադանյան, Հասմիկ Զաքարյան, Լևոն Ներսեսյան

Գյուտի անվանումը` «Քլորելայի աճեցման սնուցիչ միջավայր» | ԵՊՀ, Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն, 29.01.2001թ
 

Թեզիս/Thesis

Парсаданян Г. А., Закарян А. Н.

Влияние загрязнения почвы на ее ферментативную активность | Биология наука XXI века, 14-ая Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, Пущино, 2010г, Сборник тезисов, том 2, с. 303 |

Փարսադանյան Գ., Գևորգյան Մ., Գրիգորյան Կ.

Ջերմաստիճանի ազդեցությունը ճմալեռնամարգագետնային հողի հիմնային ֆոսֆատազի ազդեցությամբ նատրիումի պ-նիտրոֆենիլֆոսֆատազի հիդրոլիզի արագության վրա | «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Երևան, 2008, էջ 103.3

Парсаданян Г. А., Мартиросян К. А., Геворкян М. Г.

Методы определения ферментативной активности почв | 11-ая международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, 29 октября-2 ноября 2007, Сборник тезисов, Пущино, 2007, с.172

M.G. Gevorgyan, G.A. Parsadanyan

On enzymatic activity of soils | 3rd International Conference of Yong Scientists “Biodiversity, Ecology, Evolution, Adaptation”, 2007, Odessa, Ukraine, p. 288

М. Вартанян, Ш. Маркарян, Г. Парсаданян, А. Закарян, К. Саркисян, Л. Нерсисян

Применение диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида при культивировании хлореллы | Химико-бологические технологии и экологическая безопасность, Минск, 2001г., с. 94-95