Գայանե Միքայելի Շահվերդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1975 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, Բանասիրության ֆակուլտետ
1982 - 1985 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, Ասպիրանտուրա
1989 թ. թեկնածուական աստիճան
1999 թ. դոկտորական աստիճան

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1985 - 1988 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, գիտաշխատող
1989 - 2001 թթ. Հոգեկան առողջության «Սթրես» կենտրոնի բաժանմունքի վարիչ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Հոգեբանության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Կիրառական հոգեբանության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բժշկական հոգեբանություն, Հոգեթերապիայի հիմունքներ, Տրանսպերսոնալ հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Մանկավաժական համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Բժշկական և սոցիալական հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Մագիստրոսական կրթության չափորոշիչներ» ծրագիր, Բաց համալսարան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտների լիգայի տարածաշրջանային ներկայացուցիչ

psychology@ysu.am

Գայանե Միքայելի Շահվերդյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գայանե Շահվերդյան

Փոքր Մհերից դեպի Քրիստոս | Երևան, 2001, 122 էջ

Г.М. Шавердян

Травматический стресс. Психические расстройства и развитие личности | «Զանգակ» հրատ., Երևան, 1998, 300 էջ
 

Հոդված/Article

Гаянэ Шавердян

"Помешанные без помешательства". К феноменологии психопатий (Խելագարներն առանց խելագարության: Անձնային խանգարումների ֆենոմենոլոգիայի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 55-70 |

Гаянэ Шавердян

Под управлением Молоха (Մողոքի կառավարման ներքո) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 43-57 |

Г. М. Шавердян

Прозрения Рильке в область бессознательного | Перспективы Науки и Образования. 2017, 2(26), стр. 32-44 |

Г․ М. Шавердян

Познавательное приключение (к 100-летию со дня смерти Ф. Брентано)v | Перспективы Науки и Образования. 2017, 2 (26), стр. 45-51 |

Шавердян Г. М.

Разрушение и компенсация защит в балинтовской работе | Օգնող մասնագետների առողջության պահպանումը և բարելավումը. Բալինտյան շարժման դերը: 2016, 216-219 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը