Գայանե Վարդանի Թովմասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1970 - 1974 թթ. Երեւանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց եւ օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից մինչեւ այժմ ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
1987 - 1993 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս համատեղության կարգով
1975 - 1987 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս ժամավճարային կարգով

Ակադեմիական դասընթացներ
2009 թ. Վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ
2004 թ. Վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հայ-անգլիական բառարանագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գայանե Վարդանի Թովմասյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Գ. Թովմասյան

Մաթեմատիկական խնդիրները մասնագիտական անգլերենի դասավանդման գործընթացում | Երեւան, 2009, 29 էջ

Թովմասյան Գ. Tovmasyan G

Ուսումնական բանավեճը որպես հանպատրաստից խոսքի զարգացման միջոց/ Teaching discussion as a means for the development of impromptu speech | FLSP N6,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007թ., 165-173 էջ

Գայանե Թովմասյան

19-րդ դարի հայ-անգլիական բառարանագրությունը | Երեւան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2006, էջ 34

Գ. Թովմասյան , Ա. Վարդյան

Աշխարհաբար լեզվով առաջին անգլերեն-հայերեն բառարանը | Կանթեղ, Երեւան, 2004, N2, 76-81 էջ

Գայանե Թովմասյան , Ադրիանա Վարդյան

Audiolingual and Oral Approach Methods | Կանթեղ, Երեւան, 2003, N1, 206-112