Գեղամ Գրիգորի Գևորգյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Չափելի ֆունկցիաների օրթոգոնալ շարքերով և մարտինգալներով ներկայացումը և միակությունը», ՀԽՍՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1982թ.
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր
Դոկտորական թեզ` «Եռանկյունաչափական և Ֆրանկլինի շարքերի զուգամիտության և միակության խնդիրներ», Ստեկլովի ինստիտուտ, Մոսկվա, 1992թ.
2010 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս

Աշխատանքային փորձ
2019 - 2021 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար
2008 - 2019 թթ. ԵՊՀ գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկակայի ֆակուլտետի դեկան
1997 - 2004 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի վարիչ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ պրոֆեսոր
1984 - 1992 թթ. ԵՊՀ դոցենտ
1980 - 1984 թթ. ԵՊՀ ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ
Էտվոշի համալսարան, Հունգարիա, 1987 նոյեմբեր - 1988 հուլիս
Ստեկլովի ինստիտուտ, Մոսկվա 1988 սեպտեմբեր - հոկտեմբեր
Լեհաստանի ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ 1997 ապրիլ - մայիս
Լեհաստանի ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ 2002 թ. հունվար
Լեհաստանի ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ 2005 թ. ապրիլ
Լեհաստանի ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ 2006 թ. փետրվար

Կարդացվող դասընթացներ
Մոտավոր հաշվման մեթոդներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Օպտիմալ կառավարման տեսություն
Իրական անալիզ
Մոմենտների պրոբլեմ
Օրթոգոնալ շարքեր
Եռանկյունաչափական շարքեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրական անալիզ
Հարմոնիկ անալիզ
Օրթոգոնալ շարքեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային գիտական հիմնադրամ, 1993 թ.
ANSEF, 2002 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ 050 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
«ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր։ Մաթեմատիկա» ամսագրի խմբագրության անդամ
«Proceedings of YSU» հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
«Հետազոտական մաթեմատիկա» հիմնադրամի խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ նախագահի մրցանակ - 2018
«Անանիա Շիրակացի» մեդալ - 2009
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի մրցանակ - 1994

ggg@ysu.am
(+374 10) 55-47-02

Գեղամ Գրիգորի Գևորգյան

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պրոֆեսոր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Г. Геворгян

Теоремы единственности для одномерных и двойных рядов Франклина | Известия РАН. Серия математическая (Izvestiya Mathematics), 2020, N 84 (5), c. 3-19

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն

Գ. Գ. Գևորգյան, Ա. Ա. Սահակյան

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր | 12-րդ դասարանի համար, «Էդիթ պրինտ», Երևան, 2011
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

G. Gevorkyan, L. Akopyan

Uniqueness Theorems for Multiple Franklin Series Converging over Rectangles | Mathematical Notes, 2021, N 109, p. 206-218

Г.Г. Геворкян, М.Г. Григорян

О сходимости квадратичных частных сумм кратного ряда Франклина к бесконечности | Известия НАН РА. Математика (Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences)), 2020, 55, 1, 9-18 էջ

G. Gevorkyan, K. Keryan, M. Poghosyan

Convergence To Infinity For Orthonormal Spline Series | Acta Mathematica Hungarica, 2020, N 162 (2), p. 604-617

Г. Геворгян, Л. Акопян

Теоремы единственности кратных рядов Франклина | «ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ», 2020, թիվ 120 (2), էջ 105-109

Г. Геворгян

Теоремы единственности для простых и кратных тригонометрических рядов | «ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ», 2020, թիվ 120 (3), էջ 159-163
1   2   3   4   5   6   7   8   19  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Gevorkyan G.

On Uniqueness of Franklin Series | International Conference “Harmonic Analysis and Approximations, VI”. 2015, p. 33

Navasardyan K.A., Gevorkian G.G.

On Walsh series with monotone coefficients | International Conference Harmonic Analysis and Approximations, Nor Amberd, Armenia, September 18-25,(1998), p.20