Գեղամ Հարությունի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1958 - 1968 թթ. սովորել է Թալինի շրջանի Կարմրաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցը՝ ավարտելով ոսկե մեդալով:
1969 - 1974 թթ. սովորել է ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետում:
1977 թ. ընդունվել է ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա:
1980 թ. աշխատել է ԵՊՀ ԽՄԿԿ պատմության ամբիոնում որպես ասիստենտ:
1982 թ. պաշտպանել է թեկնածութական ատենախոսությունը:
1993 թ. ստացել է դոցենտի կոչում,
1993 - 1998 թթ. աշխատել է Պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ միջազգային հարաբերություններ մասնագիտության գծով:
2005 թ. պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն,
2006 թ-ից Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր:
1998 - 2008 թթ. Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ:
2008 թ-ից՝ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան:

Կարդացվող դասընթացներ
Հայաստանի միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը նորագույն ժամանակներում

Մասնագիտական գործունեությունը
ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ, Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նախագահ, ԵՊՀ Քաղաքագիտություն. Միջազգային հարաբերություններ 056 մասնագիտական խորհրդի նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ, «Միջազգային հարաբերություններ.Հայկական աշխարհ» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում է հայ դիվանագիտության պատմության նորագույն շրջանի, հատկապես 1918 - 1920 թթ. ամենաբարդ ու վիճահարույց հարցերի գիտական մշակումն և լուսաբանումը: Հեղինակ է 8 մենագրությունների և ավելի քան 73 գիտական հոդվածների: Գ. Պետրոսյանի ղեկավարությամբ պաշտպանվել է 6 թեկնածուական ատենախոսություն:

Պարգևներ
ՀՀ ԱԳՆ երկրորդ աստիճանի պատվո մեդալ
ՀՀ վարչապետի ոսկե հուշամեդալ
ՀՀ ԿԳՆ ոսկե հուշամեդալ
ՀՀ ԱԳՆ հուշամեդալ
ՀՀ ՊՆ «Գարեգին Նժդեհ» մեդալ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ
Հակոբ Մեղապարտի անվան հուշամեդալ
Ֆրիտյոֆ Նանսենի ոսկե հուշամեդալ
Արցախի համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր

gegham.petrosyan@ysu.am
(+374 10) 57-72-76

Գեղամ Հարությունի Պետրոսյան

Դեկան | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Գեղամ Պետրոսյան

Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917- июнь 1918 гг.) | Հայաստան, Երևան, 324 էջ, 2019, ռուսերեն

Г. Петросян

Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917 - июнь 1918 гг.) | Монография, Изд. ЕГУ, Ереван, 2019, 324 с. + 12 с. илл. |

Պետրոսյան Գ.

Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. Հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար – 1918թ. հունիս) | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, 268 էջ+12 ներդիր |

Գեղամ Պետրոսյան

Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. Հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար - 1918թ. հունիս) | Հայաստան, Երևան, 268 էջ, 2018, հայերեն

Г. Петросян, Ж. Манукян, В. Петросян

Образование во имя мудущего. Факультет международных отношений ЕГУ | Учебник, ЕГУ изд., 2015, 44 стр. |

Gegham Petrosyan, Zhak Manukyan, Vahram Petrosyan

Education for Future. YSU Faculty of International Relations | Booklet, Yr., YSU Press, 2015, 44 pages Education for Future

Գեղամ Պետրոսյան, Ժակ Մանուկյան, Վահրամ Պետրոսյան

Կրթություն հանուն ապագայի: ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ | Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 44 էջ

Г. Петросян

Внешняя политика Республики Армения | Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с. |

Г. А. Петросян

Отношения Республики Армения с Россией (1918-1920 гг.) | ЕГУ, Ер., Изд-во ЕГУ, 2012, 424с. |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918 - 1920 թթ.) | Եր. 2011, 416 էջ |

Գեղամ Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի ոչ խորհրդային (հակաբոլշևիկյան) պետական կազմավորումների հետ (1918 - 1920 թթ.) | Մագիստրատուրայի «Հայոց պատմություն» մասնագիտացամամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010թ., 12 էջ |

Գեղամ Պետրոսյան

Միջազգային կազմակերպություններ | Մագիստրատուրայի «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտացմամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2006թ., 14 էջ

Գեղամ Հարությունի Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 - 1920 թթ.) | Եր. 2006, 416 էջ

Г. А. Петросян

Отношения Республики Армения с несоветскими государственными образованиями Юга России (июнь-ноябрь 1918 г.) | Ростов н/Д. Изд-во Рост. ун-та, 2005, 40с. |

Գ.Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 հունիս-նոյեմբեր) | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 184 էջ

Պետրոսյան Գ. Հ.

Հայաստանի Հանրապետության և ՈՒկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից (1918 - 1920 թթ.) | Եր. 2002, 160 էջ |

Գեղամ Պետրոսյան

Ռուսաստանյան կայսրության դիվանագիտությունը | Բակալավրի «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտացմամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2001թ., 26 էջ:
 

Հոդված/Article

Գեղամ Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետությեան և Ռուսաստանի Հարավի հակապոլշևիկյան Կառավարության միջև հարաբերությունների հարցի շուրջ (1918 թ. հունիս - 1920 թ. ապրիլ) | «Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակ» Գիտաժողովի նիւթեր (Անթիլիաս 21-23 մարտի, 2018), Լիբանան, 2021, էջեր 2016-238

Գեղամ Պետրոսյան, Լ. Պետրոսյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների հարցի շուրջ | Հայագիտության հարցեր, N 2 (23), էջեր 65-80: |

Գեղամ Պետրոսյան, Լ. Պետրոսյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական դրությունը անկախացման առաջին ամիսներին | Բանբեր Երևանի համալսարանի, Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, N2, 2021, էջեր 3-12: |

Գեղամ Պետրոսյան

Վրաստանում Հայաստանի առաջին Հանրապետության դիվանագիտական և հյուպատոսական առաքելությունների ստեղծման պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 3-16 |

Գեղամ Պետրոսյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ստեղծման պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի.Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2020 № 2 (32), էջեր 3-11 |

Գեղամ Պետրոսյան

Հայաստանի առաջին Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ստեղծման պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-11 |

Գեղամ Պետրոսյան

Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար - 1918թ. հունիս) | Հայագիտության հարցեր հանդես 1(16), Երևան, 2019, էջ 206-210 |

Գեղամ Պետրոսյան

Թուրքիայի կողմից հայոց անկախ պետության ճանաչման շարժառիթները և նպատակները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-20 |

Գ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի հարավի հակաբոլշևիկյան կառավարության միջև հարաբերությունների համեմատական վերլուծություն (1918թ հունիս- 1920 թ. ապրիլ) | Հայագիտության հարցեր 2(14), ՀՀԻ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջ 11-26 |

Гегам Петросян

К вопросу о восстановлении армянской государственности (май 1918 г.) | СоюзИнфо, Март 15, 2018, стр. 1-12 |

Гегам Петросян

Сравнительный анализ отношений между Республикой Армения и антибольшевистским правительством южной России, (июнь 1918 – апрель 1920 гг.) | СоюзИнфо, Апрель 7, 2018, стр. 1-12 |

Գեղամ Պետրոսյան

Հայոց անկախ պետականության կերտման հարցի շուրջ (1918 թ. մայիս) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-17 |

Պետրոսյան Գ.

Բաթումի դիվանագիտական բանակցությունների երկրորդ փուլը. Թուրքական վերջնագրի ընդունումը (1918թ. մայիս-հունիս) | Հայագիտության հարցեր 3(15), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջ 3-11 |

Գեղամ Պետրոսյան

Դիվանագիտական բանակցությունները Բաթումում. Անդրկովկասյան պետության կազմալուծումը. Երեք անկախ պետությունների ստեղծումը (1918 թ. մայիս) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-26 |

Гегам Петросян

Внешнеполитическое положение Закавказья в преддверии Батумских дипломатических переговоров | Октябрь 7, 2017, СоюзИнфо, Аналитика, Политика, стр. 1-5 |

Պետրոսյան Գեղամ

Պատերազմի և հաշտության հարցը Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցությունում. Անդրկովկասի անկախացումը (1918թ. ապրիլ) | Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 80-93 էջ, Հայաստան |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Թուրքիային տարածքային զիջումների հարցը Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովում (1918թ. մարտ-ապրիլ) | Հայագիտության հարցեր հանդես, 1(10), ԵՊՀ հրատ., Եր., 2017, էջ 29-41 www.armin.am

Гегам Петросян

Вопрос войны и мира на александропольском чрезвычайном совещании. Независимость Закавказья | СоюзИнфо, 2017 июнь 2, стр. 1-10 |

Гегам Петросян

Дипломатические переговоры в Батуми. Распад Закавказского государства. Создание трех независимых республик (1918 Май) (Часть первая) | СоюзИнфо, Декабрь 18, 2017, стр. 1-9 |

Гегам Петросян

Дипломатические переговоры в Батуми. Распад Закавказского государства. Создание трех независимых республик (1918 Май) (Часть вторая) | СоюзИнфо, Декабрь 20, 2017, стр. 1-11 |

Գեղամ Հարությունի Պետրոսյան

Вопрос территориальных уступок Турции на Трапезундской мирной конференции: Март-апрель 1918 | 10 марта 2017 года, 8 стр. www.soyuzinfo.am |

Гегам Петросян

Внешне- и внутриполитическая ситуация в закавказье (октябрь 1917 – февраль 1918 годов) | 19 января 2017 года, 8 стр., soyuzinfo.am |

Гегам Петросян

Из истории создания армянского национального собрания и армянского национального совета | 21 января 2017 года, 5 стр., soyuzinfo.am |

Гегам Петросян

Tрапезундская мирная конференция 1918 года: обсуждение армянского вопроса | 24 января 2017 года, 15 стр., soyuzinfo.am |

Գեղամ Պետրոսյան

Անդրկովկասի արտաքին քաղաքական դրությունը Բաթումի դիվանագի-տական բանակցության նախօրեին (1918 թ. ապրիլ) | «Հայագիտության հարցեր» 3(12), ՀՀԻ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, էջ 90-96 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Անդրկովկասի ներքին և արտաքին քաղաքական իրավիճակը (1917թ. հոկտեմբեր -1918թ. փետրվար) | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N2(20), Եր. 2016, էջեր 3-14 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայոց ազգային ժողովի և հայոց ազգային խորհրդի ստեղծման պատմությունից (1917թ. փետրվար-հոկտեմբեր) | Հայագիտության հարցեր հանդես 2(8), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջ 51-58 |

Գեղամ Պետրոսյան

Անդրկովկասի ներքին և արտաքին քաղաքական իրավիճակը (1917 թ. հոկտեմբեր - 1918 թ. փետրվար) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 3-14 |

Գեղամ Պետրոսյան

1918թ. Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովը. Հայկական հարցի արծարծումները | «Հայագիտության հարցեր» հանդես, 3(9), ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016, էջեր 46-67 |

Գեղամ Պետրոսյան

Ա. Ջ. Կիրակոսյան, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը և արևմտահայությունը (19-րդ դար - 1914 թ.): Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 400 էջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 77-79 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Մտավորականը, գիտնականը և դիվանագետը | Արևելագիտությունը Հայաստանում, -Եր.: «Գիտություն», 2015, հ.1: Իրանագիտության արդի հիմնախնդիրներ, էջ 20-22 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Վ. Մելիքյանի գրախոսականը. «ՀՀ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918-20թթ.)» | «Հայագիտության հարցեր», Հանդես 3, Եր., 2014, էջ 211-217

Гегам Арутюнович Петросян

Грузино-азербайджанские антирусские военные Договора и Республика Армения (1919 г. Июнь, сентябрь) | ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 26-54 |

Г. А. Петросян

Отношения Республики Армения с Сибирью и Дальним Востоком (середина 1919г. –начало 1920г.) | Միջազգային հարաբերություններ. Հայկական աշխարհ, հանդես, Երևան, 2013, թիվ 8, էջ 96-99 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Обзор О.А. Колобова: "Отношения Республики Армения с Россией (1918-1920 гг.)" | Вестник, 1(633), Ер. 2012, стр. 348-350

Петросян Г. А.

Деятельность армянского комиссариата в Украине в 1918-1919 гг. | Из истории армяно-украинских, венгерских и молдовских отношений, Институт истории НАН Республики Армения, Ереван 2012, стр. 96-106

Գ. Հ. Պետրոսյան

Վ. Բայբուրդյանի գրախոսականը. «Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918 - 1920 թթ.)» | «Պատմաբանական հանդես», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2(187), Եր., 2011թ., էջ 276-278 |

Գեղամ Պետրոսյան

Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ. առաջին ամիսներ) | Միջազգային հարաբերություններ. Հայկական աշխարհ, հանդես, Երևան, 2011, թիվ 4, էջ 23-29 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հարաբերությունները Ռուսաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների և Ուկրաինայի հետ | Հայոց պատմություն, հատոր 4, Նորագույն ժամանակաշրջան (1918-1945թթ.) Երևան, 2010, էջ 129-142 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 120-125 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ (1918 թ. հունիս - նոյեմբեր) | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հանդես, Երևան, 2009, թիվ 1 (127), էջ 120-125

Г. А. Петросян

Отношения Республики Армения с Белым Югом в 1918-1920 годах | Родина (журнал) N 4, апрель, Москва, 2008, стр. 91 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Անդրկոնֆեդերացիայի ստեղծման հարցում (1919 թ. օգոստոս - 1920 թ. ապրիլ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 31-43 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական դրությունը, հարաբերությունների վերականգնումը Ռուսաստանի հարավի հետ (1919թ. հունիս - դեկտեմբեր) | Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 141-145

Գ. Հ. Պետրոսյան

Ռուսաստանի հարավի Կամավորական բանակի վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության փաստական ճանաչման նկատմամբ | Բանբեր Հայաստանի արխիվների, հանդես, Երևան, 2006, թիվ 1 (107), էջ 234-240

Գ. Հ. Պետրոսյան

Խորհրդային Ռուսաստանի հետ Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները (1918թ. հունիս - նոյեմբեր) | Պրոֆ. Մերի Քոչարի 70-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների, թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 20-21

Գեղամ Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Սիբիրի և Հեռավոր Արևելքի հետ (1919-1920 թթ.) | Արևելագիտության հարցեր, հոդվածների ժողովածու, հ. 6-րդ, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 122-131 |

Գեղամ Պետրոսյան

1918 թ. հայ-վրացական պատերազմը և Ռուսաստանի հարավի կամավորական բանակը | Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, էջ 120-128 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը և առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ. առաջին ամիսներ) | Լրաբեր հասարակական գիտությունների հանդես, Երևան, 2005, ն. 1 (612), էջ 66-81

Գ. Հ. Պետրոսյան

Միացյալ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և Ռուսաստանի հարավի Կամավորական բանակը | «Տարեգիրք» ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 135-160

Գեղամ Պետրոսյան

1919 թ. հունիսի վրաց-ադրբեջանական ռազմական դաշինքը և Հայաստանը | Հայոց Մեծ եղեռն: Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, էջ 350-365 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Կարսի խնդիրը եվ նրա շուրջ ծավալված պայքարը (1918 թ. դեկտեմբեր - 1919 թ. ապրիլ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 22-35 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Վ. Հ. Մելիքյանի գրախոսականը. «Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր)» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 186-189 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կացությունը Հանրապետության գոյության առաջին շրջանում (1918թ. հունիս-նոյեմբեր) | Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2004, թիվ 1 (18)էջ 156-161

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումները (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր) | Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 2004, թիվ 1 (65), էջ 25-38

Գ. Հ. Պետրոսյան

Կարսի խնդիրը և նրա շուրջ ծավալված պայքարը (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ. ապրիլ) | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հանդես, Երևան, 2004, ն. 3 (114), էջ 22-35

Գեղամ Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական մարմինները Խարկովում և Կիևում (1918 - 1920 թթ.) | Իրան-Նամե, հանդես, Երևան, 2003, թիվ 38, էջ 1-8 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական կացությունը Հանրապետության գոյության առաջին շրջանում (1918 թ. հունիս - նոյեմբեր) | Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2003, էջ 105-117

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության կապերը Ռուսաստանի հարավի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարության հետ (1918թ. հունիս-նոյեմբեր) | Բանբեր Հայաստանի արխիվների, հանդես, Երևան, 2003, թիվ 2 (102), էջ 162-176

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 25-35 |

Պետրոսյան Գեղամ

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության հիմնումն ու գործունեությունն Օդեսայում (1918 - 1920 թթ.) | Իրավագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2002, ն. 1-2, էջ 47-55 |

Գ. Հ. Պետրոսյան

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հանդես, Երևան, 2002, ն. 1, էջ 25-35

Գեղամ Պետրոսյան

Ուկրաինայում Հայաստանի առաջին Հանրապետության հյուպատոսական մարմինների գործունեության պատմությունից | Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, էջ 136-145 |

Պետրոսյան Գեղամ

Հայկական ազգային կազմակերպություններն Ուկրաինայում (1918թ. հունիս - մայիս) | Իրավագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2001, ն. 4, էջ 67-72 |

Գ. Պետրոսյան

Գյուղական բնակչության նյութական բարեկեցության և կուլտուրական մակարդակի բարձրացման ՀԿԿ աշխատանքի փորձից (1966—1975 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 165-171 |