Ղազար Ալբերտի Ավետիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգբանության ֆակուլտետ բակալավր
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգբանության ֆակուլտետ մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու («Յուրայինի և օտարի փոխհարաբերության հիմնախնդիրը սոցիոմշակութայնին փոխակերպումների համատեքստում» -2017թ․)

Աշխատանքային փորձ
2006 - 2017 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դասախոս
2017 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ, Կոնֆլիկտաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական փիլիսոփայություն
Մշակութային երկխոսություն
Միջմշակութային հաղորդակցություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ղազար Ալբերտի Ավետիսյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ղ. Ա. Ավետիսյան

Մշակույթների մերձեցման և «յուրայինների» համաշխարհային հանրույթի ձևավորման հիմնախնդիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 131.4, Երևան 2010թ., էջ 13-20 |

Ղ. Ա. Ավետիսյան

Միջմշակութային փոխներթափանցման հիմնախնդիրները միգրացիոն գործընթացների համատեքստում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 53-61

Ղ. Ա. Ավետիսյան

Յուրայինն ու օտարը մշակույթի համակարգում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 91-99

Ղ. Ա. Ավետիսյան

Մշակույթների փոխհարաբերության հիմնախնդիրները սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 4, Երևան, 2008, էջ 80-91

Ղ. Ա. Ավետիսյան

Յուրայինի և օտարի փոխհարաբերությունը հետարդիական մոտեցումների համատեքստում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 3, Երևան, 2007, էջ 87-98
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը