Գոհար Գուրգենի Ղամբարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2010 թ. ավարտել է ասպիրանտուրան
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն
2009 թ-ից ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում որպես դասախոս
2001 թ-ից ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիայում որպես գիտաշխատող:
1999 - 2000 թթ. Անտառային գիտափորձարարական կենտրոն ՓԲԸ-ում որպես քարտեզագիր
1996 - 2001 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրական ֆակուլտետում որպես ավագ լաբորանտ:
1996 թ. ՀՀ ԳԱ Երկրաբանական ինստիտուտի աշխարհագրության բաժնում որպես գիտաշխատող (թեման`«Զանգեզուրի բնատարածքի օգտագործումը տարաբնակեցման, անցանելիության և ռեկրեացիայի նպատակներով»)

Դասավանդում է.
Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն
Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն

Սեմինավարում է.
 • Աշխարհագրական մտքի զարգացման պատմություն
 • Բնակչության աշխարհագրություն
 • Հասարակության տարածքային կազմակերպման հիմունքներ
 • Աշխարհագրության հետազոտության մեթոդներ
 • Տուրիզմի հիմունքներ
 • Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
 • Արտասահմանյան երկրների աշխարհագրություն
 • Հայաստանի աշխարհագրություն

  Հետազոտական հետաքրքրությունների ոլորտները
 • Տեսական աշխարհագրություն
 • Հասարակության տարածքային կազմակերպման օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները
 • Ռեգիոնալ զարգացման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները
 • Ռեգիոնալ տնտեսական քաղաքականություն
 • Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն
 • Զբոսաշրջության զարգացման խնդիրները, հնարավորությունները, հեռանկարները
 • Բնակչության աշխարհագրություն
 • Քարտեզագրություն

  Միջազգային կոնֆերանսների մասնակցություն
  “Modern problems of geography” proceedigs of the conference : Dedicated to the 80th Anniversary Since the Foundation of Vakhushti Bagrationi Institute of Geography; Tbilisi, 2013

  Լեզուներ
  Ռուսերեն, անգլերեն
 • Գոհար Գուրգենի Ղամբարյան

  Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Գ. Ղամբարյան

  ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները «Աճի բևեռներ և կենտրոններ» հայեցակարգի համատեքստում | ԵՊՀ հրատ., 2020, 270 էջ, Հայաստան

  Բաբկեն Հարությունյան , Գոհար Ղամբարյան

  Հայաստանի պատմության ատլաս, Գ մաս | Մանմար, Երևան, 104 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Գ. Ղամբարյան

  Տարաբնակեցումը որպես արդյունավետ բնօգտագործման նախադրյալ | Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/ Երևան, 2001, 131-134 էջ
   

  Հոդված/Article

  Գ. Գ. Ղամբարյան

  Տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 199-209 |

  Գ. Գ. Ղամբարյան

  Ներդրումները ՀՀ տնտեսական զարգացման գործընթացում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 68-78 |

  Գ. Գ. Ղամբարյան

  Տարածաշրջանային տնտեսական քաղաքականության միջազգային փորձի տեսագործնական կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 131-139 |

  Գ. Ղամբարյան, Վ. Մխիթարյան

  Տեղեկատվական պատերազմում օտարերկրյա «հեղինակների» ներգրավվածության խնդիրների շուրջ | «Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 12-30

  Գ. Ղամբարյան, Վ. Մխիթարյան

  Տեղեկատվական պատերազմ. Սևանա լճի ավազանի բնակավայրերը XIX դարի 30-ականներին | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 29-44
  1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը