Գոհար Ռազմիկի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2008 բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, դիպլոմ
1994-1998 ասպիրանտուրա, , ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1989 – 1994 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականություն, գերազանցության դիպլոմ, որակավորում` բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ

Վկայականներ
2018 December Certificate of Proficiency, International Test of English Proficiency (iTEP), Mastery level (C2)
2013 June Certificate of Proficiency, International Test of English Proficiency (iTEP)

Մասնագիտական գործունեություն
2012- առ այսօր դոցենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2000- 2012 ասիստենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2007-2020 դասախոս, հայերեն լեզվի ,ամառային դասընթացներ, Արիզոնայի պետական համալսարան (ASU, Critical Language Institute)
1994-2000 դասախոս, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1993-1994 լաբորանտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Ուսումնական դասընթացներ
Անգլերեն (հիմնական օտար լեզու), հանրալեզվաբանություն, բառագիտություն, լեզու և հասարակություն, կոնֆլիկտ և մշակույթ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Օգոստոս 24-28, 2014, European Society for the Study of English (ESSE), 12-րդ միջազգային կոնֆերանս, Սլովակիա
Հոկտեմբեր 4-8, 2011 “Language Literature &Art in Cross-Cultural Contexts
AASE-3rd International Conference, Yerevan
Օգոստոս 24-28, 2010, 10-րդ միջազգային կոնֆերանս, Տուրինի համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության Եվրոպական ֆեդերացիա, Իտալիա
Փետրվար 26-27, 2009 “Foreign Languages and Literature: Theory and Practice”, Երևան
Հոկտեմբեր 16-19, 2007 “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge”, AASE-2 միջազգային գիտաժողով, Երևան
Հոկտեմբեր 27-30, 2004 “English Studies: Theory and Practice”, AASE-1 միջազգային գիտաժողով, Երևան
Նոյեմբեր 6-8, 1996 “Problems of English Philology & English Language Acquisition in Armenia: Achievements and Perspectives”, Երևան
Մայիս 20-22, 1996 “Semiotics and Language Teaching: Theoretical Principles and Practical Application”, Երևան

Մրցանակներ և պարգևներ
1993 Գերազանցության կրթաթոշակ, Սան-Ֆրանցիսկոյի արհեստակցական ընկերություն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

Օտար լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն(գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Գոհար Ռազմիկի Հարությունյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

R. Araqelyan, G. Harutyunyan, A. Galstyan

A Guide to the Preparation of Thesis | Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2016թ․, 28 էջ, Հայաստան, Երևան

G. Harutyunyan, L. Karapetyan, N. Martirosyan, S. Khandanyan

Upgrade Your Proficiency In English | “Zangak” , 191 p., Yerevan, 2015

Գոհար Հարությունյան

Պատկերավոր արտահայտչամիջոցների գործաբանական արժեքը խոսքում | Բուհական ուսումնամեթոդական ձեռնարկ «Լեզվական հորիզոն», 60էջ, Երևան, 2012

Gohar Harutyunyan

On the Pragmalinguistic Analysis of Rhetorical Questions | Kantegh (5), Yerevan, 2001, 73-87

G. Harutyunyan, S. Gasparyan

On the Pragmalinguistic Analysis of Expressive Means | Foreign Languages of Higher School", Yerevan, 1998, pp. 18-28
 

Հոդված/Article

G. Harutyunyan, H. Mirabyan

Complimenting From Sociolinguistic Perspective | Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge, (6), “Lusakn”, Yerevan, pp. 114-119

G. Harutyunyan, S. Baldryan

Conflict Management in Interpersonal Communication | Armenian Folia Anglistika, 1-2(11). Lusakn Publishers, Yerevan, 2013, pp.140-151

Գոհար Հարությունյան, Ս. Գասպարյան, Լ. Գասպարյան

Հայոց ցեղասպանության արծարծումների լեզվաճանաչողական յուրահատկությունները | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1(633), ՀՀ ԳԱԱ , «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, էջ 184-200

Գոհար Հարությունյան, Ս. Գասպարյան, Լ. Գասպարյան

Հայոց ցեղասպանության արծարծումների լեզվաճանաչողական յուրահատկությունները | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1(633), ՀՀ ԳԱԱ , «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, էջ 184-200

Գոհար Հարությունյան

The Functional-Communicative Peculiarities of Irony In Modern English | Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge, (3), “Zangak 97”, Yerevan, 2011, pp. 21-27
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

G. Harutyunyan, A. Mkrtchyan

On Some Problems of Sex–Oriented Linguistic Behavior in English (A sociolinguistic approach) | Abstracts of the Conference, “Language, literature&Art in Cross-cultural Contexts” Yerevan, 2011 p.71