Գոհար Նելսոնի Շահնազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ. Սոցիոլոգիական գիությունների թեկնածու
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից առ այժմ՝ ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի տնօրեն
2013 - 2015 թթ. գիտական խմբի համակարգող (կազմելու Հայաստանում առաջին մագիստրոսական ծրագիրը՝ «Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում»)
2003 թ-ից առ այժմ՝ «Կանանց ռեսուրասային կենտրոն» հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր
2001 - 2005 թթ.` ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս
2005 - 2010 թթ.՝ ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասիստենտ
2010 թ. առ այժմ՝ ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ

Գիտական այցեր
2008 թ, 2010 թ, 2011 թ. Կալիֆորնիայի համալսարան, Բերկլիի Սլավոնական, Արևելաեվրոպական և Եվրասիական ուսումնասիրությունների կենտրոն
2004 թ. Արիզոնայի պետական համալսարան, Ռուսական և Արևելաեվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն

Կարդացվող դասընթացներ
Սոցիալական հոգեբանություն (բակալավրիատ)
Հայ հասարակության սոցիալ-հոգեբանական վերլուծություններ (մագիստրատուրա)
Սոցիոլոգիան տեսությունները կառավարման հոգեբանությունում (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գենդերային ուսումնասիրություններ, սոցիալական կոգնտիվիզիմ, սոցիալ-հեգաբանական փոխակերպումներ

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), Անգլերեն (գերազանց)

Կրթաթոշակներ և դրամաշնորհներ
2008 թ, 2010թ, 2011թ. դասախոսների զարգացման կրթաթոշակ՝ Բերկլիի համալսարանում հետազոտություններ իրականացնելու և նոր ակադեմիական դասընթացներ մշակելու նպատակով, Բաց Հասարակություն Հիմնադրամ
2006 թ. սոցիալական գիտություններին և քաղաքականությանն ուղղված հետազոտությունների իրականացման դրամաշնորհներ, Կովկասյան հետազոտությունների և ռեսուրսային կենտրոն, Հայաստան
2005 - 2007 թթ. Նորարար դասընթացներ դասավանդելու ակադեմիական կրթաթոշակային ծրագիր, Բաց Հասարակություն Հիմնադրամ
2003 թ. Կենտրոնական եվրոպական համալսարան (Բուդապեշտ, Հունգարիա), ակադեմիական դասընթացի զարգացման նպատակով ուսումնական ռեսուրս կենտրոնի կողմից տրվող կրթաթոշակ

Գոհար Նելսոնի Շահնազարյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Gohar Shahnazaryan, Siran Hovhannisyan, Syuzanna Grigoryan

The Role of Mothers-in-Law and Prenatal Sex-Selection (Sex Selective Abortion) in Armenia | Ասողիկ: 2017թ․, 70 էջ

Ա. Մկրտիչյան, Գ. Շահնազարյան, Ա. Սահակյան, Ա. Վարտիկյան, Հ. Վերմիշյան

Սոցիալական ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական համայնքներում | Կոլեկտիվ մենագրություն: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 198 էջ |

Gohar Shahnazaryan

European Values and Cultural Identity in the Context of Social-Psychological Transformations: Case of Armenia | The Causes and Consequences of the Implosion of the Russian Empire. Beyond the “Second World” and the role of the classics for the interpretation of post-1989 events, OXFORD Press, UK, 2011.

Գոհար Նելսոնի Շահնազարյան

Գենդերի սոցիալական կառուցում | Ուսումնակ ձեռնարկ, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2008

Գոհար Նելսոնի Շահնազարյան

Ինքնության հիմնախնդիրը սոցիալական կառուցման տեսությունում | Ինքնությունը և փոփոխվող աշխարհը, Երևան, «Լինգվա», 2008
 

Հոդված/Article

Siran Hovhannisyan, Gohar Shahnazaryan

Women Human Rights Defenders In A New Social And Political Reality Of Armenia: Active In The Margins, Unprotected In The Core | Global Campus Policy Briefs, 2019, 03, 1-15 էջ

Գոհար Շահնազարյան, Սիրան Հովհաննիսյան, Սյուզաննա Գրիգորյան

Սկեսուրների դերակատարումը և սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները Հայաստանում | Ասողիկ: 2017թ․, 70 էջ

Գոհար Շահնազարյան, Սիրան Հովհաննիսյան

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կանանց քաղաքական ներգրավման առաջնայնությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-13 |

Gohar Shahnazaryan

Towards Establishing Women’s Movement in Armenia: Achievements and Challenges | Open Society Institute Scholars Forum, New York, 2011

Gohar Shahnazaryan

Theoretical and Methodological Bases for Studying Social-Psychological Transformations in Post-Soviet Countries (Սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումների ուսումնասիրության տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը հետխորհրդային պետություններում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 130.5, Երևան 2010թ., էջ 5-9 |

Gohar Shahnazaryan

The attitudes of Armenian Youth toward European Culture and Potential Integration with Europe in the Context of Cultural and Ethnic Self-Identification | Newsletter of the Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies, University of California, Berkeley, 2008
 

Թեզիս/Thesis

Siran Hovhannisyan, Gohar Shahnazaryan

Discourses around the Notion of Gender in Media in Relation to the Law on Gender Equality in Armenia | Towards Gender Equality: Clashes in Law. 2018, 15-16 pp.