Գոհար Արամայիսի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայության բաժին

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ Փիլիսոփայական գիտությունների թեկանծու

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1976 թթ. «Հայհիդրոնախագիծ» և «Հայկոմուննախագիծ» գիտահետազոտական ինստիտուտներում ավագ տեխնիկ
1983 - 1985 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մեթոդիստ
1986 - 1994 թթ. ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության միջբուհական ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1995 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Կրոնների պատմություն և տեսություն, Դիցաբանության պատմություն և տեսություն, I-III դարերի հակաերրորդաբանական հերձվածները, Կնոջ հիմնահարցը կրոններում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիցաբանություն, Փիլիսոփայություն, Կրոնների պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Գոհար Արամայիսի Սարգսյան

Դոցենտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գոհար Սարգսյան

Դիցաբանություն (կրոնագիտական ակնարկներ) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ.: 2019թ․, 315 էջ
 

Հոդված/Article

Գոհար Սարգսյան

Փիլիսոփայական-խորհրդապաշտական ըմբռնումները վաղ քրիստոնեության շրջանում | Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 243-248 |

Գ. Ա. Սարգսյան

Փիլիսոփայություն-քրիստոնեություն առնչությունները և III դարի դոգմատիկական վիճաբանությունները | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ),Պրակ Գ, էջ 67-83, Երևան, 2009:

Գ. Ա. Սարգսյան

Տերտուլիանոսի երրորդաբանական աստվածաբանության փիլիսոփայական հիմքերը | «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), № 4 (41), էջ 201-209, Երևան, 2009:

Գ. Ա. Սարգսյան

Վաղ հավատալիքների ուսումնասիրության մեթոդաբանական սկզբունքները | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Դ, էջ 143-157, Երևան, 2009:

Գ. Ա. Սարգսյան

Վաղքրիստոնեական հերձվածների ձևավորման փիլիսոփայական հիմքերը | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 100-110, Երևան, 2008:
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը