Գուրգեն Վրեժի Մելիքյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1958 - 1962 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ` արևելյան լեզուների և գրականության բաժին
1963 թ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ` արևելյան լեզուների և գրականության բաժին` ասպիրանտուրա
1984 թ. բ.գ.թ.(Ph.D.) Թբիլիսիի պետական համալսարան, Վրաստան
2009 թ.ից պրոֆեսորի կոչում

Մասնագիտական գործունեություն
1962 թ. բանասիրության ֆակուլտետ`արևելյան լեզուների բաժին` դասախոս, դոցենտ, պրոֆեսոր
1992 - 2017 թթ.`Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից պարսկերեն, Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա, Հրեական պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ժամանակակից պարսկերենի քերականություն, պարսից բանասիրության և գաղտնալեզուների ուսումնասիրության խնդիրներ, հայերենի և պարսկերենի լեզվական փոխառնչություններ, հայ արևելագիտության պատմության հիմնահարցեր

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Ասիական և հյուսիասամերիկյան գիտությունների 26-րդ միջազգային գիտաժողով, «Սուֆիզմի գովքը Յունուս Էմրեի «Դիվան»-ում», Մոնրեալ, Կանադա 2006

Հասարակական գործունեություն
1998 թ.ից` «Գուրգեն Մելիքյանի`Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամի» գործադիր տնօրեն

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
«Խոպան հողերի յուրացման» մեդալ` 1965 թ.
«Մարտական խաչ» երկրորդ աստիճանի շքանշան` 1999 թ.
«Մովսես Խորենացի» մեդալ` 2006 թ.
«Գարեգին Նժդեհ» մեդալ` 2006 թ.
«Մեսրոպ Մաշտոց» (ԼՂՀ) շքանշան`2011թ.
ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ, 2012թ.

Օտար լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, ադրբեջաներեն

(+374 10) 55 25 37 / (ներքին 55-75)
gmelikian@ysu.am

Գուրգեն Վրեժի Մելիքյան

Պրոֆեսոր | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դավիթ Սաֆարյան, Գուրգեն Մելիքյան, Վարդան Ոսկանյան, Ալեքսանդր Սաֆարյան

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 190 էջ, Հայաստան, Երևան

Լ. Ղազարյան, Ք. Բախշինյան, Գ. Մելիքյան, Հ. Բիանջյան

Պարսից լեզվի դասագիրք (բուհական) | Երևան, 2011, 305 էջ

Գ. Մելիքյան

Կրկնավոր և հարադրավոր բարդությունների և զուգորդությունների պարսկերեն-հայերեն բառարան | «Նամե» տպարան ՍՊԸ իրանագիտության կովկասյան կենտրոն, Երևան 2008

G. Melikyan

Apology of Sufism in Divan by Yunus Emre | XXVI th International Congress of Assian and North African Studies, Book of Abstracts of ICANAS –2000, Montreal, Canada, 2000, p. 60

Լ. Շեխոյան, Վ.Ղուկասյան, Վ. Բոյաջյան, Ե.Խաչատրյան

Պարսից լեզվի ընթերցարան հ.1-ին | Երևան, ԻԿԿ, 1999 150 էջ
 

Հոդված/Article

Գ. Վ. Մելիքյան, Ա. Վ. Սաֆարյան

Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն | Գրախոսություն: 2015թ․, հատոր 9, էջ 512-519 էջ, Հայաստան

Գ. Մելիքյան, Ք.Միրզոյան

Գրախոսություն. Ալ.Սաֆարյան. Զիյա Գյոքալփը և «Թյուքականության հիմունքները» | «Հայագիտության հարցեր» թիվ 1, (խմբ.` Ա.Հ.Սիմոնյան), ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ. Էջ 173-175

Գ. Մելիքյան, А.Сафарян

О переводах туркменской литературы на армянский язык | Рукописи-первичный источник изучения национального наследия Ашхабад, 2013, /նույնը` անգլ., էջ 248 ,նունը` թուրքմեներեն, էջ 77-78

Գ. Մելիքյան, Լ.Սահակյան, Ալ.Սաֆարյան

17-րդ դարի գրիչ Ավետիքի` մատենադարանի թիվ 3522 ձեռագրի պատմաբանասիրական արժեքը | «Իրան նամէ» արևելագիտական հանդես, հատոր 44-45, 2012-2013թթ, ք.Երևան Էջ 48-51

Գ. Մելիքյան, Սարգսյան Ա., Սաֆարյան Ալ.

Բաքիի` Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-մատենադարանում պահվող թիվ 321 ձեռագիրը | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, հ.2-3/634-635/, Երևան, 2012թ
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Մելիքյան Գուրգեն, Սաֆարյան Ալեքսանդր

Խորհրդային և ռուսաստանյան արևելագետները՝ թուրքիզմի և պանթուրքիզմի մասին | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 49