Գրիգոր Բախշիի Ալավերդյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1966 - 1971թթ. Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը, Մասնագիտացումը` Տեսական ֆիզիկա, Որակավորումը` ֆիզիկոս
1974 - 1977 թթ. Ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան, Տեսական ֆիզիկայի ամբիոն; Գործուղված ասպիրանտ, Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ (JINR) , Դուբնա, Ռուսաստան
1980 թ-ին Ֆիզկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, «Առաջնորդող մասնիկների բազմակի ցրման երևույթները ոչ առաձգական հադրոն-միջուկ փոխազդեցություններում », Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1971 - 1973 թթ. Ասիստենտ, Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
1978 - 1982 թթ. Խմբի ղեկավար, Երևանի պետական համալսարանի Գիտահետազոտական մասում
1982- մինչև այժմ Դոցենտ, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն:
1993 - 2001 թթ. Դեկանի տեղակալ, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1984 - 2009 թթ. Գիտական քարտուղար, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

Ակադեմիական կուրսեր, դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
Մեխանիկա, Վեկտորական և թենզորոկան անալիզ, Ատոմային և Միջուկային ֆիզիկա, Էլեկտրադինամիկա, էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթման տեսություն

Հիմնական հետազոտական նախընտրությունները
Բարձր էներգիայով հադրոնների փոխազդեցությունը միջուկների հետ
Ինկլյուզիվ ռեակցիաներ
Ռելյատիվիստական աստղաֆիզիկա
Գերխիտ աստղանյութի ֆիզիկա
Հադրոն-քվարկ փուլային անցումը նեյտրոնային աստղերում

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրությունները
Գերխիտ նյութում քվարկների ձերբազատման ուսումնասիրությունը
Կոմպակտ աստղերի կառուցվածքի վրա քվարկային նյութի ազդեցության ուսումնասիրությունը:
Նեյտրոնային աստղի` քվարկային փուլային անցումով պայմանավորված կոլապսի և էներգիաանջատման ուսումնասիրությունը:

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն` գերազանց (մայրենի լեզու), ռուսերեն`շատ լավ, անգլերեն` լավ:

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցություն
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Հայաստանի ֆիզիկոսների ընկերության անդամ

Շնորհներ և պատվոգրեր
Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր (1999)
Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ (2010)

Այլ հմտություններ
Ազատ ժամանակ Գրիգոր Ալավերդյանը սիրողական մակարդակով զբաղվում է նկարչությամբ և փայտաքանդակով:

Մասնակցություն դրամաշնորհների
ANSEF - 2003

Գրիգոր Բախշիի Ալավերդյան

Դոցենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալավերդյան Գ. Բ., Հարությունյան Ա. Ս., Վարդանյան Յու. Լ .

Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների ժողովածու | մաս l., 135 էջ, Երևան, Դար հրատ., 2006

Ալավերդյան Գ. Բ., Հարությունյան Ա. Ս., Վարդանյան Յու. Լ.

Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների ժողովածու. մաս 1 | Երևան, «ԴԱՐ» հրատ., 2006

Алавердян Г. Б., Арутюнян А. Р., Вартанян Ю. Л.

Нейтронные звезды с кварковым ядром. II | Основные интегральные и структурные параметры, Астрофизика, т.47, 65-78, 2004 (Astrophysics, v. 47, 52, 2004)

Ալավերդյան Գ. Բ.

Վեկտորական և թենզորական հաշվի խնդրագիրք | 70 էջ, ԵՊՀ հրատ. 1984 |
 

Հոդված/Article

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, G. B. Alaverdyan, A. K. Grigoryan, A. R. Harutyunyan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Strange quark matter in compact stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.

Alaverdyan G. B.

Influence of Scalar-Isovector-Meson Field on Quark Phase Structure in Neutron Stars | Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), 10, 1255-1264, 2010. |

Alaverdyan G. B.

Scalar-Isovector δ-Meson Mean-Field and Mixed Phase Structure in Compact Stars | Natural Science, Vol. 2, No. 5, 489-493, 2010. |

Алавердян Г. Б.

Кварковые степени свободы в нейтронных звездах | Сборник научных статей, посвященный 35-летию основания Радиофизического факультета ЕГУ, Ереван, 2010, c.39-44

Alaverdyan G. B.

Quark Deconfinement Phase Transition in Neutron Stars | In Proceedings of the International Conference “Compact stars in the QCD phase diagram II (CSQCD II)”, eds: R. Ouyed & R. Xu, Peking University, Beijing, China, p.283-293, 2010.
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Alaverdyan G. B.

Nuclear Matter Equation of State in Relativistic Mean-Field Theory and Mixed Phase Structure in Compact Stars | Book of Abstracts of the International Conference “Nuclear Structure and Related Topics”, June 30 – July 4, 2009, JINR, Dubna, Russia, p14. |

Vartanyan Yu.L., Alaverdyan G.B. , Harutyunyan A.R.

On small mass neutron stars with quark core | In Prosecdings of international Conference “Nuclei in the Cosmos 2000”, Aarhus, Denmark, 2000

Vartanyan Yu.L. , Alaverdyan G.B. , Harutyunyan A.R.

Dwarf-like stars with quark core | In Prosecdings of international School-Seminar “The Problems of Theoretical Cosmology-II”, Ulyanovsk, Russia, September 11-21, 2000

Vartanyan Yu.L. , Alaverdyan G.B. , Harutyunyan A.R.

On small mass hybrid stars with quark core | In the Abstracts book of the Proceedings of Ukrainian-Russian Gravitational Conference “Gravitation, cosmology and relativistic astrophysics”, Kharkov, Ukraine, November 8-10, 2000

Вартанян Ю.Л. , Алавердян Г.Б. , Арутюнян А.Р.

Нейтронные звезды с ядром из странного кваркового вещества | Тезисы 10-ой Российской Гравитационной конференции, Владимир, 1999