Գրիգոր Բախշիի Ալավերդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա տեսական ֆիզիկա մասնագիտացմամբ, գործուղված ասպիրանտ Դուբնայի միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտում (ՄՀՄԻ, ք.Դուբնա, Ռուսաստան)
1966 - 1971 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ուսանող

Գիտական աստիճան, կոչում
1985 թ. Երևանի պետական համալսարան, ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ
1980 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ.թ., «Առաջնորդող մասնիկների բազմակի ցրման երևույթները ոչ առաձգական հադրոն-միջուկ փոխազդեցություններում»

Աշխատանքային փորձ
2018 թ. մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ
2012 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, ամբիոնի վարիչ
1982 - 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ
1978 - 1982 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Գիտահետազոտական մաս(ԳՀՄ), խմբի ղեկավար
1971 - 1973 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Տեսական ֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1987 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն
1985 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ատոմային և միջուկային ֆիզիկա
1982 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Վեկտորական և թենզորական անալիզ
1982 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Էլեկտրամագնիսական ճառագայթ-ման տեսություն
1982 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկա
2006 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ժամանակակից համակարգչային փաթեթների կիրառումը ֆիզիկայում (Մ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բարձր էներգիայով հադրոնների փոխազդեցությունը միջուկների հետ, ինկլյուզիվ ռեակցիաներ, ռելյատիվիստական աստղաֆիզիկա, գերխիտ աստղանյութի ֆիզիկա, հադրոն-քվարկ փուլային անցումը նեյտրոնային աստղերում, քվարկային կորիզով աստղեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2003 թ. ANSEF, Quark Matter in Superdense Stellar Objects

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցություն
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Հայաստանի ֆիզիկոսների ընկերության անդամ

Պարգևներ
2018 թ. Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր
2010 թ. Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ
1999 թ. Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր

Համակարգչի իմացություն
MS Office, Photoshop, Photostory, WinEdt, MathCad, Mathematica, Matlab, Origin

Մասնակցություն դրամաշնորհների
ANSEF - 2003

galaverdyan@ysu.am

Գրիգոր Բախշիի Ալավերդյան

Դոցենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալավերդյան Գ. Բ., Հարությունյան Ա. Ս., Վարդանյան Յու. Լ .

Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների ժողովածու | մաս l., 135 էջ, Երևան, Դար հրատ., 2006

Ալավերդյան Գ. Բ., Հարությունյան Ա. Ս., Վարդանյան Յու. Լ.

Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների ժողովածու. մաս 1 | Երևան, «ԴԱՐ» հրատ., 2006

Алавердян Г. Б., Арутюнян А. Р., Вартанян Ю. Л.

Нейтронные звезды с кварковым ядром. II | Основные интегральные и структурные параметры, Астрофизика, т.47, 65-78, 2004 (Astrophysics, v. 47, 52, 2004)

Ալավերդյան Գ. Բ.

Վեկտորական և թենզորական հաշվի խնդրագիրք | 70 էջ, ԵՊՀ հրատ. 1984 |
 

Հոդված/Article

G. Alaverdyan, G. Hajyan

Hot Quark Matter with Neutrino Confinement in Terms of the Local Nambu-Jona-Lasinio SU(3) Model | Astrophysics, 2021, N 64 (3), p. 370-387

G. Alaverdyan

Hadron-Quark Phase Transition in the SU (3) Local Nambu-Jona-Lasinio (NJL) Model with Vector Interaction | Symmetry, 2021, Vol. 13 (1), N 124 (1-16). p. 2-16

Г.Б.Алавердян, Ю.Л.Вартанян

Гибридные звезды в рамках локальной модели Намбу-Иона-Лазинио для кварковой материи | Астрофизика (Astrophysics), 2018, Том 61, Выпуск 4, 557-572 էջ

Алавердян Г. Б., Вартанян Ю. Л.

Максимальная масса гибридных звезд в модели кваркового мешка | Астрофизика (Astrophysics), 2017, Vol. 60, Issue 4, 617-626 pp. |

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, G. B. Alaverdyan, A. K. Grigoryan, A. R. Harutyunyan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Strange quark matter in compact stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Grigor Alaverdyan, Yuri Vartanyan

Impact of the MIT bag model parameters values on the maximum mass of neutron star with a quark core | The Modern Physics of Neutron Stars and Relativistic Gravity - 2017. p. 1 |

Alaverdyan G. B.

Nuclear Matter Equation of State in Relativistic Mean-Field Theory and Mixed Phase Structure in Compact Stars | Book of Abstracts of the International Conference “Nuclear Structure and Related Topics”, June 30 – July 4, 2009, JINR, Dubna, Russia, p14. |

Vartanyan Yu.L., Alaverdyan G.B. , Harutyunyan A.R.

On small mass neutron stars with quark core | In Prosecdings of international Conference “Nuclei in the Cosmos 2000”, Aarhus, Denmark, 2000

Vartanyan Yu.L. , Alaverdyan G.B. , Harutyunyan A.R.

Dwarf-like stars with quark core | In Prosecdings of international School-Seminar “The Problems of Theoretical Cosmology-II”, Ulyanovsk, Russia, September 11-21, 2000

Vartanyan Yu.L. , Alaverdyan G.B. , Harutyunyan A.R.

On small mass hybrid stars with quark core | In the Abstracts book of the Proceedings of Ukrainian-Russian Gravitational Conference “Gravitation, cosmology and relativistic astrophysics”, Kharkov, Ukraine, November 8-10, 2000