Գրիգոր Ռաֆայելի Հայրապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Ատենախոսության թեման` «Առևտրային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով)»)
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Մագիստրոսական թեզի թեման` «Վճարային հաշվեկշիռը, որպես արտաքին տնտեսական գործունեության արտահայտիչ (ՀՀ օրինակով)»)
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, բակալավրիատ, «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Ավարտական աշխատանքի թեման` «Վճարային հաշվեկշիռը և դրա կարգավորումը (ՀՀ օրինակով)»)

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
09.2015 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, միջազգային կապերի գծով փոխդեկան
09.2005 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
2010 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի (ԵՈՒԿ) դասախոս
06.2007 - 07.2010 թթ. ԵՊՀ եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն (ԵԻԻԿ), տնտեսագետ-հետազոտող
01.2007 - 12.2014թ. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող

Դասավանդվող դասընթացներ
 • Համաշխարհային տնտեսություն
 • Կապիտալի միջազգային շարժ
 • Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 • Միջազգային մարքեթինգ
 • Առևտրային քաղաքականություն և ԱՀԿ
 • Եվրոպական միության տնտեսագիտություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
 • Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրում
 • Միջազգային ֆինանսներ և առևտուր
 • Աշխարհաքաղաքականություն

  Լեզուների իմացություն
  Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

  Համակարգչի իմացություն
  MS Office-ի փաթեթը, STATA, EViews, SPSS
 • Գրիգոր Ռաֆայելի Հայրապետյան

  Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
  Դեկանի տեղակալ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
   
   

  Գիրք/Book

  G. Hayrapetyan, V. Hayrapetyan

  The Determinants of the Attractiveness of National Higher Education Systems | Research, EERC Working Paper №09/08. Kyiv, EERC 2009, 41 p. http://www.eerc.ru/default/download/creater/working_papers/file/2b7631832f7c514d92dcbe03069b9809c0e3fcb5.pdf

  G. Hayrapetyan, Hayrapetyan V.

  Estimation of the Determinants of National Higher Education Systems International Attractiveness (at the example of OECD countries) | Donetsk National University, Donetsk 2009, Part III, pp.1090-1097 http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_3/1090.pdf

  Գ. Հայրապետյան, Վ. Բաղդասարյան

  Եբրոպական բարձրագույն կրթական համակարգի ինտեգրումըև Հայաստանի մասնակցությունը այդ գործընթացներին | Հետազոտություն, ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2008, 57 էջ

  Գ. Հայրապետյան , Վ. Բաղդասարյան

  Հայաստանի տնտեսությունը Կոպենհագենի տնտեսական չափանիշների տեսանկյունից | Հետազոտություն, ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2008, 51 էջ, www.ces.am/images/stories/CESPDF/copenhagen_criteria.pdf

  Գ. Հայրապետյան, Ա. Առաքելյան

  Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության ազդեցությունը | Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական համակարգի վրա, Երևան 2004 (Բաժին 3 էջ 56-77, Բաժին 6 131-146)
  1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
   

  Հոդված/Article

  Hayrapetyan Grigor

  The peculiarities of the agricultural sector’s development in Armenia | Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, 2017, 6 (248), 32-41 pp. |

  Grigor R. Hayrapetyan, Viktoriya L. Hayrapetyan

  The Foreign Trade of Armenia with Main Partners | Научный результат. Экономические исследования, 2016, Т.2, №4, стр. 3-7 |

  Hayrapetyan Grigor

  Economic Relations between Armenia and the EU within the framework of Eastern Partnership | Eastern Chessboard: Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Causes. 2015, p. 231-247 |

  Հայրապետյան Գ., Հայրապետյան Վ.

  Իրանի տնտեսության զարգացման մարտահրավերները | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 618-623 |

  Հայրապետյան Գ., Հայրապետյան Վ.

  Տեքստիլ և հագուստի արդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 624-629 |
  1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը