Գրիգոր Ռաֆայելի Հայրապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Ատենախոսության թեման` «Առևտրային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով)»)
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Մագիստրոսական թեզի թեման` «Վճարային հաշվեկշիռը, որպես արտաքին տնտեսական գործունեության արտահայտիչ (ՀՀ օրինակով)»)
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, բակալավրիատ, «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Ավարտական աշխատանքի թեման` «Վճարային հաշվեկշիռը և դրա կարգավորումը (ՀՀ օրինակով)»)

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
09.2015 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, միջազգային կապերի գծով փոխդեկան
09.2005 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
2010 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի (ԵՈՒԿ) դասախոս
06.2007 - 07.2010 թթ. ԵՊՀ եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն (ԵԻԻԿ), տնտեսագետ-հետազոտող
01.2007 - 12.2014թ. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող

Դասավանդվող դասընթացներ
 • Համաշխարհային տնտեսություն
 • Կապիտալի միջազգային շարժ
 • Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 • Միջազգային մարքեթինգ
 • Առևտրային քաղաքականություն և ԱՀԿ
 • Եվրոպական միության տնտեսագիտություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
 • Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրում
 • Միջազգային ֆինանսներ և առևտուր
 • Աշխարհաքաղաքականություն

  Լեզուների իմացություն
  Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

  Համակարգչի իմացություն
  MS Office-ի փաթեթը, STATA, EViews, SPSS
 • Գրիգոր Ռաֆայելի Հայրապետյան

  Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
  Դեկանի տեղակալ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
   
   

  Գիրք/Book

  Անտոնյան Քրիստինե, Հայրապետյան Գրիգոր

  Սփյուռքի ներդրումային ներուժի բարձրացման ուղիները ՀՀ տնտեսության մեջ | Մենագրություն: Գասպրինտ, 2016թ․, 152 էջ, Հայաստան, Երևան

  G. Hayrapetyan, V. Hayrapetyan

  Regional and International Trade of Armenia: Perspectives and Potentials | Research, EERC Working Paper №11/14E. Kyiv, EERC 2011, 48 p. (in English) http://www.eerc.ru/default/download/creater/working_papers/file/02ba36156dc6502a94be73923a3c1b73e84a5fa9.pdf

  Գ. Հայրապետյան , Դ. Գալոյան

  Հայաստանի և Եվրամիության միջև առևտրատնտեսական կապերի կատարելագործումը | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան 2010, 177 էջ (Գլուխ 2, էջ 37-61, Գլուխ 3 էջ 61-79)

  Գ. Հայրապետյան , Դ. Ավետիսյան, Կ. Գևորգյան

  Գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը և դրա հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա | Հետազոտություն, ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2010, 99 էջ

  Գ. Հայրապետյան , Կ. Գևորգյան

  Թուրքիա-ԵՄ-Հայաստան. Մարտահրավերներ և հնարավորություններ | ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2009, 176 էջ (բաժիններ 1.5-1.8, 2.6 և 3.3, 4.3-4.5), http://www.ces.am/images/stories/CESPDF/turkey_arm.pdf

  G. Hayrapetyan, V. Hayrapetyan

  The Determinants of the Attractiveness of National Higher Education Systems | Research, EERC Working Paper №09/08. Kyiv, EERC 2009, 41 p. http://www.eerc.ru/default/download/creater/working_papers/file/2b7631832f7c514d92dcbe03069b9809c0e3fcb5.pdf

  G. Hayrapetyan, Hayrapetyan V.

  Estimation of the Determinants of National Higher Education Systems International Attractiveness (at the example of OECD countries) | Donetsk National University, Donetsk 2009, Part III, pp.1090-1097 http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_3/1090.pdf

  Գ. Հայրապետյան, Վ. Բաղդասարյան

  Եբրոպական բարձրագույն կրթական համակարգի ինտեգրումըև Հայաստանի մասնակցությունը այդ գործընթացներին | Հետազոտություն, ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2008, 57 էջ

  Գ. Հայրապետյան , Վ. Բաղդասարյան

  Հայաստանի տնտեսությունը Կոպենհագենի տնտեսական չափանիշների տեսանկյունից | Հետազոտություն, ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2008, 51 էջ, www.ces.am/images/stories/CESPDF/copenhagen_criteria.pdf

  Գ. Հայրապետյան, Ա. Առաքելյան

  Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության ազդեցությունը | Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական համակարգի վրա, Երևան 2004 (Բաժին 3 էջ 56-77, Բաժին 6 131-146)

  Գ. Հայրապետյան

  ՀՀ ձեռնարկություններում «սովորելու գործընթացի» անհրաժեշտությունը և արդյունավետությունը | Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան 2003, էջ 14-16
   

  Հոդված/Article

  Hayrapetyan Grigor

  The peculiarities of the agricultural sector’s development in Armenia | Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, 2017, 6 (248), 32-41 pp. |

  Grigor R. Hayrapetyan, Viktoriya L. Hayrapetyan

  The Foreign Trade of Armenia with Main Partners | Научный результат. Экономические исследования, 2016, Т.2, №4, стр. 3-7 |

  Hayrapetyan Grigor

  Economic Relations between Armenia and the EU within the framework of Eastern Partnership | Eastern Chessboard: Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Causes. 2015, p. 231-247 |

  Հայրապետյան Գ., Հայրապետյան Վ.

  Իրանի տնտեսության զարգացման մարտահրավերները | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 618-623 |

  Հայրապետյան Գ., Հայրապետյան Վ.

  Տեքստիլ և հագուստի արդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 624-629 |

  Գ. Հայրապետյան , Մ. Մկրտչյան

  «Համաշխարհային տնտեսություն» դասընթացի ուսումնական ծրագիր | Ուսումնական ծրագիր, ԵՊՀ, Երևան 2011, 22 էջ

  Հայրապետյան Գ.

  «Միջազգային մարքեթինգ» դասընթացի ուսումնական ծրագիր | Ուսումնական ծրագիր, ԵՊՀ, Երևան 2011, 16 էջ

  Hayrapetyan G., HayrapetyanV.

  The Perspectives of Armenian Export Expanding | Problems and Prospects of Cooperation between Countries of South-Eastern Europe within Context of Black Sea Economic Cooperation and GUAM. Collection of Scientific Works. Part II. Odessa-Sevastopol-Donetsk, 2011, pp. 819-825. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2011_2/tom2/819.pdf

  Գ. Ռ. Հայրապետյան

  Հայաստանի և Թուրքիայի միջև միգրացիոն հոսքերի տնտեսական հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 133.5, Երևան 2011թ., էջ 57-66 |

  Գ. Հայրապետյան , Թ. Թորոսյան

  ՀՀ տնտեսության հիմնախնդիրները ֆինանսատնեսական ճգնաժամի պայմաններում | ՀՀԳԱԱ, Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան 2009, էջ 109-119

  Հայրապետյան Գ.Ռ.

  Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա | ԵՊՀ Բանբեր 2(128) , Երևան 2009, էջ 141-149

  Գ. Ռ. Հայրապետյան

  Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 141-149 |

  Գ. Հայրապետյան, Թ. Թորոսյան

  ՀՀ արտաքին տնտեսական հարաբերությունները ԵՄ հետ | ԵՊՀ Բանբեր 3(123), Երևան 2007, էջ 196-202

  Հայրապետյան Գ.Ռ.

  Հայաստանի տարածաշրջանային ինտեգրման հեռանկարները | ԵՊՀ Բանբեր 2(122), Երևան 2007, էջ 190-193

  Գ. Հայրապետյան

  ՀՀ արտաքին առևտրի վերլուծությունը ՀՀ ԳԱԱ | Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան 2007, էջ 434-438

  Գ. Ռ. Հայրապետյան

  Հայաստանի տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման հեռանկարները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 190-193 |

  Hayrapetyan G. , Hayrapetyan V.

  Economic Security of the Republic of Armenia and Ukraine under the Conditions of Globalization | AltSTU. Barnaul 2006, pp. 428-443

  Г. Айрапетян

  Необходимость применения политики целенаправленного импортозамещения в Республике Армения | Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект - Сборник научных трудов. Часть I. ДонНУ. Донецк 2006, с. 39-45

  Գ. Հայրապետյան

  Նոր ձևավորվող ձեռնարկությունների գաղափարը և հովանավորչական քաղաքականությունը ՀՀ-ում | Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան 2003, էջ 46-48

  Գ. Հայրապետյան

  Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական կապերը Ուկրաինայի և Բելառուսի հետ | Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան 2003, էջ 52-57