Գրիգորի Արտաշեսի Կարագուլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1984 - 1987 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Օրթոգոնալ շարքերի զուգամիտության մասին», ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1988թ.
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր
Դոկտորական թեզ` «Եռանկյունաչափական և ընդհանուր օրթոգոնալ շարքերի զուգամիտության և հանրագումարելիության մասին», Վ.Ա.Ստեկլովի անվան մաթեմատիկական ինստիտուտ, Մոսկվա, 2002թ.

Աշխատանքային փորձ
2014 թ-ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի իրական անալիզի բաժնի վարիչ
2006 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դոցենտ
2002 - 2014 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող 2006 - 2008 թթ. դոցենտ King Saud University, College of Sciences, ՍաուդյանԱրբիա
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դոցենտ
1993 - 2002 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1988 - 1993 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Մաթեմատիկական անալիզ, Իրական անալիզ, Ֆունկցիոնալ անալիզ
Մասնագիտական դասընթացներ`
Եռանկյունաչափական շարքեր, Օրթոգոնալ շարքեր, Հարդիի դասեր, Հաջորդականությունների հավասարաչափ բաշխում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրթոգոնալ շարքեր, Մաքսիմալ ֆունկցիաներ, Հիլբերտի ձևափոխություններ, Սինգուլյար ինտեգրալներ, Ռիմանի գումարների զուգամիտություն

Պարգևներ
Սորոսի մրցանակ, 1994թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գրիգորի Արտաշեսի Կարագուլյան

Պրոֆեսոր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մաթեմատիկական անալիզի և ֆուկցիաների տեսության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

G. A. Karagulian

On everywhere divergence of Ф-means of Fourier series | Math. Notes, 2006, vol. 80, No 1-2, 47-56

G. A. Karagulyan

Maximal functions and lacunary sets | International Conference of Approximation Theory dedicated to 100-anniversary of S. M. Nikolski, Moscow, 2005, May 22-28

G. A. Karagulyan

Basis of rectangles and differentiation of integrals | Thesises of International Conference of Harmonic Analysis and Approximations III, Armenia, Tsahchadzor, 2005, September 20-27

G. A. Karagulian, M.T.Lacey

An estimate of the maximal operators associated with generalized lacunary sets | Journal of Contemporary Math. Anal., 2004, Vol. 39, No 1, 73-83

G. A. Karagulian

On exponential estimates of Calderon-Zygmund operators and related problems of Fourier series | Math. Notes, 2002, Vol. 71, No 3, 1-14
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Karagulyan G.

On the divergence sets of Walsh-Fourier series of continuous functions | Abstracs of Reports of International Conference dedicated to the 80th anniversary of Levan Zhizhiashvili “Fourier Analysis and Approximation Theory”. Bazaleti, Georgia, 23-28 October, 2013

G. A. Karagulyan, M. Lacey

On Estimates of Maximal Operators along directionl and High dimentional Littlewood-Paley inequalities | Thesises of International Conference Mathematics in Armenia, Armenia, Tsahchadzor, 2003, September 30-October 7

S. Sh. Galstyan, G. A. Karagulyan

On almost everywhere divergence of regular partial sums of multiple Fourier series of bounded functions | Theorey of Functions and Applications, Collection of Works Dedicated to the memory of M.M.Djrbashian, 1995, 47-48

G. A. Karagulyan

On the averaging processes of the functions of bounded variation | Acta Math. Hung., 48(1986), No 3-4, 299-300