Աստղիկ Հովհաննեսի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ֆիզիկայի, Մաթեմատիկայի և Մեխանիկայի, Ինֆորմատիկայի և Կիրառական մաթեմատիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Փիլիսոփայության և Հոգեբանության, Պատմության, Աստվածաբանության ֆակուլտետներ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա), Վարչական խմբեր
1998 - 2003 թթ. ԵՊՀ-ի «Գիտական տեղեկագիր» ամսագրի անգլերենի գծով խմբագիր

Վերապատրաստման դասընթացներ
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիր

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
iScience, XII международная научная конференция "Актуальные научные исследования в современном мире", Украина, 2016

Որակավորում
iTEP/International Test of English Proficiency/Advanced Level on the iTEP Academic-Core PBT Exam, Boston, Educational Service, LLC 2016

Գիտական հետաքրքրություններ
Բառարանագիտություն, Բառագիտություն, Գրականություն, Հոգեբանություն, Արվեստ

Համակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Office 2013: Word, Excel, PowerPoint; Softwares: Hot Potatoes version 6

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աստղիկ Հովհաննեսի Գրիգորյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Astghik Grigorian, Araksi Darbinyan, Naira Stepanyan

Deepdive into Mathematics | Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 328 էջ |

A. Grigorian

Thoughts-the shadows of our feelings (English for students of Philosophy and Psychology) | Textbook, Yerevan, YSU Press, 2015, 352 p. |

S. Khasapetian, A. Grigorian

Culture for everyone | Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2008թ., 296 էջ |

A. Grigorian, M. Avetikian

English for students of Physics and Radiophysics | “Asoghik” Publishing House, Yerevan 2006, 152 p.

S. Khasapetian, A. Grigorian

English for history students | Դասագիրք, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2005թ., 234
 

Հոդված/Article

Grigorian Astghik

Some problems of compiling textbooks | FLSP N9, ԵՊՀ հրատարակչություն,Երևան 2011, 37 - 41 էջ

Գրիգորյան Աստղիկ

Լեզվական ներթափանցման որոշ դրսևորումներ | FLSP N5,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005թ., 132-141 էջ
 

Թեզիս/Thesis

Григорян А. О.

The role of computers in language teaching | ХII Международная научная конференция, Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 127-128

Григорян А. О.

Some problems textbook writers deal with | ХII Международная научная конференция АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 2016, стр. 267-268