Գուրգեն Սահակի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967-1972, ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու,
ՀՀ ԳԱԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1987

Աշխատանքային փորձ
1980 - 1983, ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակ., դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
1983 -2011, ԵՊՀ, Մաթ.-մեխ. ֆակ., օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Հաշվման մեթոդներ, Տարբերակային մեթոդներ, Դիֆերենցիալ հավասարումների
լուծման վարիացիոն մեթոդներ, Մասնակի ածանցյալներով ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման վարիացիոն մեթոդներ, Մասնակի ածանցյալներով ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

gurgenh@ysu.am

Գուրգեն Սահակի Հակոբյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ.Գ. Հակոբյան, Գ.Ս.Հակոբյան

Խորանարդեցման բանաձևեր (դասախոսություններ) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 54 էջ

Г.С.Акопян, А.А.Петросян

Об одном обобщении вариационных неравенств для операторов псевдопараболического типа (2007) | Математическое моделирование социальных процессов и современные образовательные технологии, VII международный социальный конгресс, Москва, 2007, с.77-80
 

Հոդված/Article

Գ. Ս. Հակոբյան, Սիավաշ Գորբանիան

Initial-boundary value problem for second order degenerate pseudohyperbolic equations (Սկզբնկանան-եզրային խնդիր երկրորդ կարգի վերասերումով պսևդոհիպերբոլական հավասարումների համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #2, էջ 10-13 |

Գ. Ս. Հակոբյան, Ռ. Լոթֆիկար

Initial boundary value problem for some class of non-linear degenerate pseudoparabolic equations (Սկզբնական-եզրային խնդիր վերասերվող ոչ գծային պսևդոպարաբոլային հավասարումների մի դասի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #2, էջ 16–20 |

Г.С.Акопян, А.А.Петросян, С.Курбаниан - Газафруди

Решение одной задачи со свободной границей псевдопараболического типа методами вариационных неравенств | Ученые записки РГСУ, № 13, Москва, 2009, с. 240-249

Г.С.Акопян, А.А.Петросян

Об одном обобщении нелинейных псевдопараболических вариационных неравенств | Известия НАН Армении,Математика, т. 43, № 2, 2008

Г.С.Акопян, А.А.Петросян

Об одном обобщении вариационных неравенств дляоператоров псевдопараболического типа | Труды 16 мат. Чтений РГСУ, Москва, 28-31 января, 2008, с.4-11
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը