Գուրգեն Սահակի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967-1972, ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու,
ՀՀ ԳԱԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1987

Աշխատանքային փորձ
1980 - 1983, ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակ., դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
1983 -2011, ԵՊՀ, Մաթ.-մեխ. ֆակ., օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Հաշվման մեթոդներ, Տարբերակային մեթոդներ, Դիֆերենցիալ հավասարումների
լուծման վարիացիոն մեթոդներ, Մասնակի ածանցյալներով ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման վարիացիոն մեթոդներ, Մասնակի ածանցյալներով ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

gurgenh@ysu.am

Գուրգեն Սահակի Հակոբյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ.Գ. Հակոբյան, Գ.Ս.Հակոբյան

Խորանարդեցման բանաձևեր (դասախոսություններ) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 54 էջ

Г.С.Акопян, А.А.Петросян

Об одном обобщении вариационных неравенств для операторов псевдопараболического типа (2007) | Математическое моделирование социальных процессов и современные образовательные технологии, VII международный социальный конгресс, Москва, 2007, с.77-80
 

Հոդված/Article

Հակոբյան Գ.Ս.

Lyapunov function of Semi groups Generated by high-order nonlinear parabolic equations | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Vol. 26, № 3,1991

Հակոբյան Գ.Ս.

Construction of Attractors for high order nonlinear parabolic equations | Journal of Contemporary Mathematical Analysis , Vol. 25, № 6, 1990

Հակոբյան Գ.Ս.

About the completeness of the eigen vector- polynomials of the linear bunch differential operators in the elliptic domains | “DAN ARM. SSR”, part 86, 1988, p.4

Հակոբյան Գ.Ս.

Construction of eigen functions for the linear bunch of differential operators in thevector function space | In the book “Functional and numerical methods of mathematical physik”, Kiev, 1988

Գ. Ս. Հակոբյան, Մ. Ի. Կարախանյան

О некоторых спектральных свойствах нормальных операторов в банаховом пространстве (Բանախյան տարածությունում նորմալ օպերատորների որոշ սպեկտրալ հատկությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 3-11 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը