Գուրգեն Սահակի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967-1972, ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու,
ՀՀ ԳԱԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1987

Աշխատանքային փորձ
1980 - 1983, ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակ., դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
1983 -2011, ԵՊՀ, Մաթ.-մեխ. ֆակ., օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Հաշվման մեթոդներ, Տարբերակային մեթոդներ, Դիֆերենցիալ հավասարումների
լուծման վարիացիոն մեթոդներ, Մասնակի ածանցյալներով ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման վարիացիոն մեթոդներ, Մասնակի ածանցյալներով ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

gurgenh@ysu.am

Գուրգեն Սահակի Հակոբյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ.Գ. Հակոբյան, Գ.Ս.Հակոբյան

Խորանարդեցման բանաձևեր (դասախոսություններ) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 54 էջ

Г.С.Акопян, А.А.Петросян

Об одном обобщении вариационных неравенств для операторов псевдопараболического типа (2007) | Математическое моделирование социальных процессов и современные образовательные технологии, VII международный социальный конгресс, Москва, 2007, с.77-80
 

Հոդված/Article

Հակոբյան Գ.Ս.

Initial-boundary problems for the degenerate Sobolev type equations | “Uchenie zapiski EGU”, part 1(161),1986

Հակոբյան Գ.Ս.

About the correctness of non-classic mixed problem of Sobolev systems | “Sbornik nauchnikh trudov”, part 4, 1986

Հակոբյան Գ.Ս.

Some spectral properties of normal operators in a Banach space | “Uchenie zapiski EGU”, part 3 (161), 1986

Գ. Ս. Հակոբյան

О начально-краевых задачах для вырождающихся уравнений типе С. Л. Соболева (Ս. Լ. Սոբոլևի վերասերվող հավասարումների համար սկզբնաեզրային խնդիրների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 20-26 (ռուսերեն) |

Հակոբյան Գ.Ս.

Spectral properties of bunch of differential operators in the space of vector – function | Journal “DAN, ARM. SSR” part 70, 1980, p.2
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը