Գուրգեն Սահակի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967-1972, ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու,
ՀՀ ԳԱԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1987

Աշխատանքային փորձ
1980 - 1983, ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակ., դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
1983 -2011, ԵՊՀ, Մաթ.-մեխ. ֆակ., օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Հաշվման մեթոդներ, Տարբերակային մեթոդներ, Դիֆերենցիալ հավասարումների
լուծման վարիացիոն մեթոդներ, Մասնակի ածանցյալներով ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման վարիացիոն մեթոդներ, Մասնակի ածանցյալներով ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

gurgenh@ysu.am

Գուրգեն Սահակի Հակոբյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ.Գ. Հակոբյան, Գ.Ս.Հակոբյան

Խորանարդեցման բանաձևեր (դասախոսություններ) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 54 էջ

Г.С.Акопян, А.А.Петросян

Об одном обобщении вариационных неравенств для операторов псевдопараболического типа (2007) | Математическое моделирование социальных процессов и современные образовательные технологии, VII международный социальный конгресс, Москва, 2007, с.77-80
 

Հոդված/Article

Հակոբյան Գ.Ս.

Dirichlet problem for bunch of Differential operators in the space of vector function | “Journal of Contemporary Mathematical Analysis”, part 15,1980, p.6
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը