Համլետ Ցոլակի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ
1970 - 1973 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Գրաֆների և կոպլեքսների վրա օպտիմիզացման խնդիրներ: Ինֆորմացիայի հաշվման գրադիենտ և լայն լոկալ ալգորիթմներ», 1974 թ., ՄՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1973 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս, ավագ դասախոս, դոցենտ
1980 - 1987 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկական կիբերնետիկայի ամբիոնի վարիչ
1984 - 1985 թթ. Իմպերիալ քոլեջ, Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա
1988 թ. Չունցինի համալսարան, Չունցին, ՉԺՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա, գրաֆների տեսություն, գործույթների հետազոտում, կոմբինատոր ալգորիթմներ, մաթեմատիկական կիբերնետիկա, պատկերների ճանաչում, քարտեզագրության մաթեմատիկական եղանակներ, հաշվողական երկրաչափություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիսկրետ օպտիմիզացման խնդիրներ, գրաֆների և հիպերգրաֆների տեսություն, գործույթների հետազոտում, պատկերների ճանաչում, երկրաչափություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, չինարեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1995 թ-ից Հայաստանի նկարիչների միության անդամ, գրաֆիկայի սեկցիա

hamlethakbyan@ysu.am

Համլետ Ցոլակի Հակոբյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սահակյան Մ., Բեկնազարյան Ն., Հակոբյան Հ., Քերոբյան Խ.

Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ.Գործույթների հետազոտումը տնտեսության կառավարման խնդիրներում, Մաս 2. | Ոսումնականձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, «Գիտություն» հրատ. (25 տ.մ), Երևան, 2001թ.
 

Հոդված/Article

Հ. Ց. Հակոբյան

О выпуклости многоугольников (Բազմանկյունների ուռուցիկության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 20-24 (ռուսերեն) |

Հակոբյան Հ., Սահակյան Մ.

Ծրագրի կառավարման ցանցի կառուցման մեկ ալգորիթմ | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում Proceedings OfInternational Conference “Applied &Matematical Aspects of Natural Science” Հոդվածներիժողովածու 3 1999