Համլետ Լենսերի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1978 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ, հնագիտություն
1978 - 1981 թթ. Հայաստանի ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրա, հնագիտություն

Գիտական աստիճան
«Գառնին 9-14-րդ դարերւմ. պատմա-հնագիտական ուսումնասիրություն», 1984 թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգարագրության ինստիտուտ, 007 մասնագիտական խորհուրդ
«Խաչքարերի ծագումը, գործառույթը, իմաստաբանությունը. պատմա-հնագիտական ուսումնասիրություն», 2004 թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգարագրության ինստիտուտ, 007 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. Մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ, Երևանի պետական համալսարան
1981 թ-ից առ այսօր Միջնադարյան հնագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող,
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ:
1992 - 2006 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության, հնագիտության և ազգագրության ամբիոնների դասախոս
1978 - 1980 թթ. Հնեաազգագրության բաժնի վարիչ, Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարան

Գիտական գործունեություն
2021 թ․ monumentwatch.org ակադեմիական հարթակի համաղեկավար։
2019 թ-ից առ այսօր Դվինի հնագիտական արշավախմբի ղեկավար։
2017 թ. «Էրազմուս պլյուս» համակարգող (ԵՊՀ և Ֆլորենցիայի համալսարան):
2007 թ-ից առ այսօր համաղեկավար, ԵՊՀ և Ֆլորենցիայի համլսարանի համատեղ հետազոտական ծրագիր «Մետաքսի ճանապարհ Հայաստան»:
2003 թ-ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Արցախի հնագիտական արշավախմբի ղեկավար:
2003 - 2006 թթ. հետազոտող, «Ազատ գետի հովտի պատմա-մշակութային նկարագիրը. հնագույն ժամանակներից մինչև ուշ միջնադար» Հայ-իտալական միասնական հետազոտական ծրագիր:
2001 - 2003 թթ. հետազոտող, «Հայաստանը Մերձավոր Արևելքի մշակութային համատեքստում. խեցեղենն ու ապակին» (Հայ-շվեյցարական միասնական հետազոտական ծրագիր):
2002 թ. դեկտ - ապրիլ, հետազոտող, «Մարմնավաճառությունն ու տրաֆիկինգը երկրաշարժի գոտու քաղաքներում» Ազգաբանական որակական հետազոտություն` անցկացված բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի դրամաշնորհով:
2002 թ. մարտ - մայիս Հետազոտող, «Ոչ գյուղատնտեսական գործունեության զարգացման հեռանկարները եզդիական Շամիրամ գյուղում»:
2002 թ. մարտ - սեպտ Փորձագետ «Աղքատության հաղթահարման մշակութային հայեցակետ», «Փախստականների և անձանց աղքատության հաղթահարման հայեցակետը», «Հայաստանում աղքատության նախաձեռնված ՀՀ կառավարության և միջազգային դրամատուների կողմից»
2002 թ. մարտ - մայիս Խորհրդատու «Հայաստանի թանգարանային արժեքների
Համակարգչային շտեմարանի ծրագրի ստեղծում»
2001 թ. հոկտ. - նոյեմ. Հետազոտող «Գյուղում ոչ գյուղատնտեսական գործունեության
զարգացման սահմանափակություններն ու հեռանկարները»
2000 թ. դեկտ. - 2001 թ. մայիս Ծրագրի ղեկավար, Քաղաքների ջեռուցման ռազմավարությունը Հայաստանում (Համաշխարհային Բանկի կողմից անցկացված համազգային ազգագրական որակական հետազոտություն)
1999 թ. հոկտ. - նոյեմ. Հետազոտող, «Կոնունալ ծառայությունների գնաբարձրացման սոցիալական չափումները» (Համաշխարհային Բանկի կողմից անցկացված համազգային ազգագրական որակական հետազոտություն):
2000 թ. հուլ. - նոյեմ Հետազոտող, «Բնական ռեսուրսների կառավարումն ու աղքատության նվազումը Հայաստանում» (Համաշխարհային Բանկի կողմից անցկացված համազգային ազգագրական որակական հետազոտություն)
1999 թ. հուլիս - հոկտ. Հետազոտող «Փախստականներն ու տեղաբնակները. փոխհարաբերությունների տասնամյա ընթացքը» (ՄՓԳՀ/ՀԿԿ դրամաշնորհով Ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի կողմից անցկացված հետազոտություն)
1999 թ. հուն .- մայիս Հետազոտող «Հայ գնչուներ. ավանդույթներն ու ժամանակակից իրողությունները» ծրագիր (Բաց հասարակության ինստիտուտ. Հայաստանի հիմնադրամի դրամաշնորհով Ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի կողմից անցկացված հետազոտություն)
1998 թ. օգոս. - նոյեմբեր ԱՅՐԵՔՍ-ի գործուղված հետազոտող, «Հանդուրժողականությունը և անհանդուրժողականությունը Հայաստանում և քաղաքացիական հասարակության գաղափարները», Միչիգանի համալսարան, Անն Արբոր, ԱՄՆ:
1998 թ. հունիս - մարտ Ծրագրի ղեկավար, «Մշակութային երկխոսություն հանուն
ներդաշնակ համակեցության» ՄՓԳՀ/ՀԿԿ դրամաշնորհով Ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի կողմից Վարդենիսի տարածաշրջանի փախստականների և տեղաբնակների փոխհարաբերությունների բարելավմանն ուղղված ծրագիր:
1997 թ. նոյեմ. - դեկտեմբ. Ազգաբան - խորհրդատու, «Ծայրահեղ աղքատները Հայաստանում» ծրագիր (Համաշխարհային Բանկի կողմից անցկացված համազգային ազգագրական որակական հետազոտություն)
1994 - 1997 թթ. Հետազոտող, «Հայ ավանդական մշակույթ և ինքնություն», «Քանթրի
Ռոուդզ» կազմակերպության (Բոստոն, ԱՄՆ) Հայ մշակույթի հետազոտման ծրագիր

Կարդացվող դասընթացներ
Միջնադարյան Հայաստանի մշակույթ, Մշակույթի պատմության հետազոտության մեթոդներ, Մշակութային ժառանգություն, Հայ ավանդական աշխարհընկալում և ինքնություն, Խաչքարային մշակույթ, Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մերձավորարևելյան և հայ միջնադարյան մշակույթ (բնակավայր, արհեստ, կոթողներ, մշակութային կապեր), ավանդական աշխարհընկալում, ինքնություն և պատկերագրություն, հանդուրժողականություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Փրոջեքթ դիսքավըրի կազմակերպության գրանտի շնորհիվ իրականացրել եմ Արցախի խաչքարերի թվային լուսանկարահանում:
ՅՈՒՆԵՍԿՈի դրամաշնորհի ֆինանսավորումով ստեղծել եմ խաչքարերին նվիրված կայք` հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Այն այժմ գործում http://www.khachkar.am/org.,net. հասցեներով:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ադրբեջաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2008 թ-ից առ այսօր անդամ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտին կից մասնագիտական խորհուրդ, մշակութաբանություն:
2007 թ-ից առ այսօր անդամ, Հայագիտական հետազոտությունների միջազգային ընկերակցություն:
2007 թ-ից առ այսօր անդամ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհուրդ:
2001 – 2016 թթ. անդամ, Եվրասիական հետազոտությունների միություն, Հարվարդի համալսարան, ԱՄՆ:
1998 – 2012 թթ. անդամ, ԱՄՆ հետազոտական և կրթական ծրագրերի շրջանավարտների հայկական միություն:
1997 - 2004 թթ. վարչության անդամ, Ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոն «Հազարաշեն»:
1991 - 1994 թթ. գիտական խորհրդի անդամ, Երևանի պատմության թանգարան:
1989 - 1995 թթ. գիտական խորհրդի անդամ, Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարան:
1984 - 1989 թթ. երիտասարդ գիտնականների խորհրդի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ:

Պարգևներ
ՀՀ նախագահի մրցանակ «Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրոթյունը, իմաստաբանությունը» գրքի համար, 2009:
ԼՂՀ «Երախտագիտություն» մեդալ, 2012 թ.:
ՀՀ մշակույթի նախարարության «Ոսկի մեդալ», 2012 թ.:
ԼՂՀ վարչապետի հուշամեդալ, 2015 թ.

Համլետ Լենսերի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Պատմության ֆակուլտետ - Մշակութաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Պետրոսյան

Խաչքար | Երևան, Զանգակ, 2015, 75 էջ

Petrosyan H., Kalantaryan A., Karakhanyan G., Melkonyan H.

Armenia in the Cultural Context of East and West. Ceramics and Glass (4th - 14th centuries) | Yerevan, 2009

Պետրոսյան Հ.

Մշակութային հետազոտություններն Արցախում. Շուշի, Հանդաբերդիվանք, Տիգրանակերտ | Երևան, 2009

Պետրոսյան Հ., Սա‎‎ֆարյան Վ.

Հանդաբերդի վանքը և նրա պեղումները | Երևան, 2009

Համլետ Լենսերի Պետրոսյան

Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանությունը | Երևան, 2008, 406 էջ

Հ. Պիկիչյան, Հ.Պետրոսյան, Հ. Խառատյան, Հ.Մարության, Ա.Գուլյան, Գ.Շագոյան

Պատմություններ աղքատության մասին | Երևան, հ. 2, 2007

Համլետ Լենսերի Պետրոսյան

Արցախի Տիգրանակերտի ենթադրվող տարածքի և շրջապատի հնագիտական հետազոտության հիմնական արդյունքները | Երևան, 2007 (հայերեն և անգլերեն):

Պետրոսյան Հ., ՔալանթարյանԱ. , Առաքելյան Բ., Ավետիսյան Պ.

Հին Հայաստանի ոսկին | Երևան, 2007

Հ. Լ. Պետրոսյան, Քալանթարյան Ա., Ավետիսյան Պ., Գասպարյան Բ.

Գինին հայ ավանդական մշակույթում | Երևան, 2005

Հ. Պիկիչյան, Հ.Պետրոսյան, Հ. Խառատյան, Հ.Մարության, Ա.Գուլյան, Գ.Շագոյան

Պատմություններ աղքատության մասին | Երևան, հ. 1, 2001

Համլետ Լենսերի Պետրոսյան, Հ. Խառատյան, Հ. Պիկիչյան

Պատմություններ աղքատության մասին | Երևան, հ. 1, 2001, հ. 2, 2007

H. L. Petrosyan, N. Sweezy

Armenian Folk Arts, Culture and Identity | Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001, p. 3-22

Համլետ Լենսերի Պետրոսյան

Հայաստանի հրաշալիքները | Երևան, 2000

Հ. Լ. Պետրոսյան

Գառնին IX - XIV դարերում | Երևան, ՀայաստանիԳԱԱհրատարակչություն, 1988
 

Հոդված/Article

Համլետ Պետրոսյան

Վաճառի Ս. Ստեփանոս վանքի հնագիտական հետազոտության հիմնական արդյունքները և նորահայտ արձանագրությունները | Սեդրակ Բարխուդարյան – 120: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Հայաստան, 11-30 էջ, 2019

Համլետ Պետրոսյան

Politics, ideology and landscape: early Christian Tigranakert in Artsakh | ANCIENT ARMENIA IN CONTEXT (II BCE – III CE), Գերմանիա, 19-20 էջ, 2019

Համլետ Պետրոսյան

The Antique Site of Tigranocerta of Artsakh, and its Early Christian Remains | Journée d’Études sur l’art et l’archéologie de l’Arménie et de la Géorgie médiévales, Ֆրանսիա, 15-16 էջ, 2018

Համլետ Պետրոսյան

Վաղքրիստոնեական հայկական կոթողների եվ իռլանդական բարձր խաչերի ընդհանրությունները նոր գյուտերի լույսի ներքո | ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, Հայաստան, Ա 825, 253-261 էջ, 2018

Համլետ Պետրոսյան

Թանգարանը կոնֆլիկտի գոտում․ Արցախի Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանը | Գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հիմնադիր տնօրեն Ռ․Դրամբյանի ծննդյան 125 ամյակին. Զեկուցումների ժողովածու, 2017, էջ 114-124 |

Hamlet L. Petrosyan, Lyuba V. Kirakosyan

Раннехристианский культово-пещерный комплекс Арцахского Тигранакерта | "Caves as objects of history and culture", International Scientific Forum, Voronezh, /Divnogorye/. 2016, p. 169-176

Պետրոսյան Համլետ

Արցախի արեւելյան մուտքով վաղքրիստոնեական մատուռ-դամբարանները որպես Վաչագան Բարեպաշտի կրոնական ռեֆորմի դրսեւորում | Հայաստանը եւ քրիստոնյա Կովկասը Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Կովկասյան Աղուանքում եւ Վրաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին, 2015, 160-163 էջ |

Հ. Պետրոսյան

Արցախի արևելյան մուտքով վաղքրիստոնեական մատուռ-դամբարանները որպես Վաչագան Բարեպաշտի կրոնական ռեֆորմի դրսևորում | Հայաստանը և քրիստոնյա Կովկասը Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Կովկասյան Աղուանքում և Վրաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին, 2015, 160-163 էջ

H. Petrosyan, L. Kirakosyan, V. Safaryan

The discovery and first results of archaeological investigation of Tigranakert in Artsakh, 2005-2009 | Archaeology of Armenia in regional context, Proceedings of the International Conference dedicated to the 50 th Anniversary of the Institute of Archaeology and Ethnography Held on September 15-17, 2009 Yerevan, Yerevan 2012, p. 223-235

H. L. Petrosyan

Archaeological Research in Tigranakert | AIEA Newsletter, 2007, N 42, p. 31-38.

Համլետ Լենսերի Պետրոսյան, Լ. Կիրակոսյան, Վ. Սաֆարյան

Հանդաբերդի վանքի 2004 - 2005 թթ. պեղումները | Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն. անցյալը, ներկան և ապագան, Միջազգային գիտաժողով (Զեկուցումների ժողովածու), Երևան, 2007, էջ 446 -454

Պետրոսյան Հ., Խաչատրյան Ժ. , Սաֆարյան Վ.

Արցախի Տիգրանակերտի ենթադրվող տարածքի և շրջապատի հնագիտական հետազոտության հիմնական արդյունքները | ԼեռնայինՂարաբաղիհանրապետություն. անցյալը, ներկան և ապագան, Միջազգայինգիտաժողով (Զեկուցումների ժողովածու), Երևան, 2007, էջ 434 – 445

H. L. Petrosyan

Tigranakert | Les Dossiers d’Aecheologie, N 321, Mai/Juin 2007, p. 80-83.

Հ. Լ. Պետրոսյան

Հնագիտական հետազոտություններն Արցախում | Լեռնային Ղարաբաղիհանրապետություն. անցյալը, ներկանևապագան, Միջազգայինգիտաժողով (Զեկուցումների ժողովածու), Երևան, 2007, էջ 425 – 433

Պետրոսյան Հ., Սաֆարյան Վ.

Միջնադարյան Շուշին ըստ հնագիտական պեղումների | Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան, Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր,Երևան, 2007, էջ 268 - 272

Համլետ Լենսերի Պետրոսյան

Հնագիտական հետազոտություններն Արցախում. կազմակերպվածությունը, ձեռքբերումները, բացթողումները, հեռանկարները | Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն. անցյալը, ներկան և ապագան, Միջազգային գիտաժողով, Ստեփանակերտ, 2006, էջ 110 - 112

Հ. Լ. Պետրոսյան

Ուսումնասերի կերպարը և ուսումնառության թեման հայ միջնադարյան պատկերաքանդակում | Հայոց Գրեր: Միջազգային գիտաժողով` նվիրված հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին: Զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 293 – 299

Г. Петросян

Роль хачкара в организации священного ландшафта | Mythical Landscapes Then and Now, Yerevan, 2006, p. 251-260, 290-292

Համլետ Լենսերի Պետրոսյան, Լ. Կիրակոսյան, Վ. Սաֆարյան

Հանդաբերդի վանքի 2004 թ-ի պեղումների հիմնական արդյունքները | Հին Հայաստանի մշակույթը 13, Երևան, 2005, էջ 240 - 246

Հ. Լ. Պետրոսյան

Տապանի իջման հինկտակարանյան դրվագը և Մասիսը Արարատ վերանվանելու պատմական ու առասպելական հանգամանքները | Աստվածաշնչական Հայաստան, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու - Երևան, 2005, էջ 91 - 99

Հ. Լ. Պետրոսյան

Ուսումնասերի կերպարը և ուսումնառության թեման հայ միջնադարյան պատկերաքանդակում | Միջազգային գիտաժողով` նվիրված հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին: Զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2005, էջ 83 – 84

Հ. Լ. Պետրոսյան

Աղցքի արքայական դամբարանի խաչային հորինվածքները | Պատմաբանասիրական հանդես, 2005, թիվ 1, էջ 215-226

Հ. Լ. Պետրոսյան

Շուշիի հնագիտական հետազոտության հիմնական նպատակները և խնդիրները | Հին Հայաստանի մշակույթը 13, Երևան, 2005, էջ 247 – 254

Հ. Լ. Պետրոսյան

Խաչքարը և հիշատակի միջնադարյան ընկալումը | Հայոց պատմության հարցեր. գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 6, Երևան, 2005, էջ 195 – 216
 

Թեզիս/Thesis

Hamlet L. Petrosyan, Lyuba V. Kirakosyan

Adobe structues of Tigranakert in Artsakh | XII th Congress on Earthen Architeacture terra Lyon 2016. p. 420 |