Հարություն Վոլոդյայի Գասպարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ,
1987 - 1991 թթ. ԵՊՀ հայցորդ

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. «Ֆրեդհոլմի 2-րդ սեռի ինտեգրալ հավասարումների թվային լուծման նոր ալգորիթմներ», 1991 թ. փետրվարի 12, Վրաստանի ԳԱ Հաշվողական մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Թբիլիսի, ՎՍՍՀ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից ցայսօր, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1993 - 2007 թթ. Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1986 - 1993 թթ. ԷՀՄ և ծրագրավորման ամբիոնի ասիստենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1984 - 1986 թթ. Հաշվողական կենտրոնի սեկտորի վարիչ, ԵՊՀ
1980 - 1984 թթ. Հաշվողական կենտրոնի Մաթեմատիկոս-ծրագրավորող, ԵՊՀ
1979 - 1980 թթ. Գիտության բաժնի կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ
1978 - 1979 թթ. Մեխանիկայի ինստիտուտի Ինժեներ, Հայաստանի ԳԱ
1999 թ. հունիս, Աթենքի համալսարան, Աթենք, Հունաստան
2004 թ. հուլիս - օգոստոս, Օհայոյի համալսարան, Օհայո, ԱՄՆ

Կարդացվող դասընթացներ
Համակարգչային ցանցեր, Ծրագրավորման լեզուներ, WEB ծրագրավորում, Ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, Ավտոմատացված նույնականացման տեխնոլոգիաներ, Համակարգչային գործավարություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաշվողական մաթեմատիկա, Համակարգչային ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում, Ավտոմատացված նույնականացում, Պատկերների ճանաչողություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. TACIS Project EDAR 9502, «Establishment and Development Inter-
Institutional Education Information System in Armenia» Local coordinator.
2. Microsoft ինովացիոն կենտրոն, փոքր դրամաշնորհ-Read & Speak, հետազոտող
3. Tempus project TNE_QA, ARARAT, INARM.

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (բազային)

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր

hgasparyan@ysu.am

Հարություն Վոլոդյայի Գասպարյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Г. Р. Сардарян, С. Х. Нахатакян, А. В. Гаспарян

Язык Ассемблера в примерах | Изд. РАУ. 2016, 91 стр. |

Гаспарян А.В., Нахатакян С.Х.

Документирование программных средств | Учебно-методическое пособие, Ер. Изд-во РАУ, 2015, 70с.
 

Հոդված/Article

А.В. Гаспарян, Г.А. Арутюнян, С.Х. Нахатакян, Л.Г. Мелкумян

Задачи имитационной системы тестирования и диагностики (ИСТД) для территориально - распределенных сетецентрических систем (ТРСС) реального времени | Сборник научных статей годичной научной конференции РАУ. Ереван, 2018.

А.В.Гаспарян, Г.Р.Сардарян, С.Х.Нахатакян

Обнаружение и локализация неисправностей в аппаратно-программных комплексах | Сборник научных статей годичной научной конференции РАУ, Ереван, 2017.

Гаспарян А.В., Егиазарян В.С., Нахатакян С.Х.

Методология разработки имитационной системы моделирования боевых действий | Девятая годичная научная конференция: Сборник статей. Физико-математические науки. Ер. Изд-во РАУ, 2015. С. 78–87