Հարություն Ռաֆիկի Վերմիշյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասիստենտ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Դասընթացներ
Պատմահամեմատական վերլուծության մեթոդներ (մագիստրոսական դասընթաց)
Քաղաքային տարածություն և մշակույթ (մագիստրոսական դասընթաց)
Որակական հետազոտության մեթոդները կրիմինոլոգիայում (մագիստրոսական դասընթաց)
Պատմական սոցիոլոգիա (բակալավրիատի դասընթաց)
Հայ սոցիոլոգիայի պատմություն (բակալավրիատի դասընթաց)
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ (բակալավրիատի դասընթաց)

Դրամաշնորհներ
2015 թ-ից մինչ այժմ Ծրագրի համակարգող, «Հայաստանյան երիտասարդության ուսումնասիրություն – 2016», Ֆրիդրիխ Էբերտ Հիմնադրամ:
2014 - 2015 թթ. Ծրագրի ղեկավար, «Գենդերային պրակտիկաներից դեպի գենդերային քաղաքականություն. Մասնակցային դեպքի հետազոտություն հայաստանյան հանրային դպրոցական համայնքներում», Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն, Արիզոնայի պետական համալսարան, ԵՊՀ:
2013 - 2015 թթ. Ծրագրի ղեկավար, «Լոկալ ինքնությունները Երևանում», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե:
2011 - 2013 թթ. Հետազոտող, «Գյուղական համայնքները որպես ազգային ինքնության ավանդական տարրերի վերարտադրության մեխանիզմներ փոխակերպվող հասարակություններում (Հայաստանի և Բելառուսի դեպքի հետազոտություն)», Երևանի պետական համալսարան և Մոգիլյովի պետական համալսարան, ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե:

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2016 թ. Սալուկվաձե Ջ. և Վերմիշյան Հ. «Բնակտարածության զարգացման սոցիալ-տարածական փոփոխվող կաղապարները հետխորհրդային Հարավային Կովկասում. Թբիլիսիի և Երևանի դեպքը», ASCN ամփոփիչ գիտաժողով, Թբիլիսի, Վրաստան, Նոյեմբեր 18-19
2016 թ. «Հայ սուբյեկտիվիստական սոցիոլոգիայի տեսական հիմքերը», Հայ-ռուսական գիտաժողով, Երևան, Ապրիլ 27:
2015 թ. «Լոկալ ինքնությունները և քաղաքային վայրերի սիմվոլիկ կառուցվածքները հետխորհրդային Երևանում», Միջազգային գիտաժողով. Հետխորհրդային պետությունների քաղաքային աշխարհագրության 6-րդ միջազգային գիտաժողով. Քաղաքային փոփոխությունների 25 տարին, Պրահայի Չարլզի համալսարան, Սեպտեմբեր 23–26:
2014 թ. «Տրանսնացիոնալ ինքնությունների լոկալ դրսևորումները ՀՀ գյուղական համայնքներում» Միջազգային գիտաժողով. Միգրացիան գլոբալ աշխարհում, Միգրացիոն ուսումնասիրությունների կենտրոն, ԵՊՀ, Երևան, Ապրիլ 29-30:
2014 թ. «Որակական տեղեկատվության ստեղծում և վերլուծություն», ASCN, Թբիլիսի, Ապրիլ 10-12:

Հասարակական գործունեություն
2009 թ-ին ««Սոցիես» փորձագիտական կենտրոն» ՀԿ հիմնադիր

Օտար լեզուներ
անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց)

Համակարգչային հմպտություններ
MS Office, Internet, SPSS, Nvivo

Հարություն Ռաֆիկի Վերմիշյան

Ամբիոնի վարիչ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Գիտաշխատող | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Արթուր Մկրտիչյան, Հարություն Վերմիշյան, Սոնա Բալասանյան

Անկախության սերունդ. Հետազոտություն երիտասարդների շրջանում- Հայաստան 2016 | Մենագրություն: Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ: 2016թ․, 232 էջ, Հայաստան

Վերմիշյան Հ. Ռ., Բալասանյան Ս. Ա., Գրիգորյան Օ. Գ., Քերոբյան Ս. Ն.

Լոկալ ինքնությունները Երևանում. քաղաքային տարածության կառուցվածքները | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 158 էջ |

Ա. Մկրտիչյան, Գ. Շահնազարյան, Ա. Սահակյան, Ա. Վարտիկյան, Հ. Վերմիշյան

Սոցիալական ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական համայնքներում | Կոլեկտիվ մենագրություն: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 198 էջ |

Vermishyan H.

“History of Armenian Sociology (The end of XIX- the beginning of XX centuries)” | Yerevan: YSU publ., 2013(in Armenian)

Vermishyan H., Mkrtichyan A., Sahakyan A., Vartikyan A., Shahnazaryan G.

“Issues of Social Identity Preservation in Armenian Rural Communities” | Yerevan: YSU publ., 2013. In press (in Armenian)
 

Հոդված/Article

Harutyun Vermishyan, Srbuhi Michikyan

The Transformation of Urban Public Space of Post-Soviet Yerevan: The Case of Northern Avenue (Հետխորհրդային Երևանի հանրային տարածության վերափոխումները. Հյուսիսային պողոտայի օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2020 № 1 (31) էջ 3-15 |

Հարություն Վերմիշյան, Անժելա Ղալամդարյան

Հայաստանում ուսանող ջավախահայ երիտասարդների միջխմբային սահմանազատման մեխանիզմները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 61-70 |

Հարություն Վերմիշյան

Երիտասարդությունը, տեղի ինքնությունները և սոցիալական տարածության կառուցվածքները հետխորհրդային հայաստանյան գյուղական համայնքներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-10 |

Вермишян А., Тарзян Г.

Современные характеристики соседских отношений в г. Ереване | Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: сборник научных трудов. 2015թ․, 82-85 str. |

Հ. Ռ. Վերմիշյան

XX դարասկզբի հայի ճգնաժամային ինքնությունը. սոցիոլոգիական անդրադարձ հայոց ցեղասպանության պատմական հիմնահարցին | Ցեղասպանությունը հասարակագիտական վերլուծությունների կիզակետում։ Հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 24-39 էջ |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը