Հարություն Ռաֆիկի Վերմիշյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասիստենտ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Մասնագիտացման ոլորտները և դասընթացներ
Ընդհանուր սոցիոլոգիա, Պատմական սոցիոլոգիա, Հայ սոցիոլոգիայի պատմություն, Հետազոտությունների պլանավորում և մեթոդներ, Սոցիոլոգիական վերլուծություններ

Դրամաշնորհներ
2021 - 2023 թթ. Ծրագրի ղեկավար, «Գյուղականության ճգնաժամը Հայաստանում», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՍՄՆ գիտության կոմիտե
2021 թ․Ծրագրի ղեկավար, «Գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված անձանք սոցիալական պաշտպանության հնարավորությունները Հայաստանում», ԵՊՀ, ՀԱԱՀ, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
2020 - 2021 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Սննդի վաճառքի և սպասարկման ոլորտում աշխատողների աշխատանքային պայմանները Հայաստանում», ԵՊՀ, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
2018 թ․ Դրամաշնորհառու, «Հայ սոցիոլոգիայի անթոլոգիա», Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ
2017 - 2019 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Տեղի ինքնությունները և ՀՀ գյուղական համայնքների սոցիալական տարածության կառուցվածքները», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե
2015 - 2017 թթ․ Ծրագրի համակարգող, “Հայաստանյան երիտասարդության ուսումնասիրություն – 2016”, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
2014 -2015 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Գենդերային պրակտիկաներից դեպի գենդերային քաղաքականություն. մասնակցային դեպքի հետազոտություն հայաստանյան հանրային դպրոցական համայնքներում», Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն, Արիզոնայի պետական համալսարան, ԵՊՀ
2013 - 2015 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Լոկալ ինքնությունները Երևանում», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե
2011 - 2013 թթ․ Գիտաշխատող, «Գյուղական համայնքները որպես ազգային ինքնության ավանդական տարրերի վերարտադրության մեխանիզմներ փոխակերպվող հասարակություններում (Հայաստանի և Բելառուսի դեպքի հետազոտություն)», Երևանի պետական համալսարան և Մոգիլյովի պետական համալսարան, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2020 Вермишян А.Р., Бабаян Л.А. “Кризис сельского образа жизни в постсоветской Армении”, X Грушинской социологической конференци, Российский человек в глубинке или социология в регионе, 28.05.2020.
2018 թ․ Վերմիշյան Հ. «Գյուղականության ճգնաժամը հետխորհրդային Հայաստանում. գյուղաբնակների կենսափորձի սեմիոտիկ վերլուծություն», Երևան, միջազգային գիտաժողով՝ «Հայաստան 2018 թ. Իրողություններ և հեռանկարներ», բանավոր զեկույց, 22.06.2018 – 24.06.2018
2018 թ․ Վերմիշյան Հ. «Խորհրդային Երևանի բնակտարածության ձևավորման գաղափարախոսական և մշակութային պրակտիկաները», Երևան, գիտաժողով՝ «Խորհրդահայ մշակույթի կոնցեպտը», բանավոր զեկույց, 26.04.2018 – 27.04.2018
2017 թ․ Բալասանյան Ս., Վերմիշյան Հ. «Հայաստանյան երիտասարդությունը հետխորհրդային համատեքստում. որոշ նշանակալի բացահայտումներ հայաստանյան երիտասարդության 2016 թվականի ուսումնասիրությունից», Աթենք, Եվրոպական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի 13-րդ գիտաժողով՝ “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, բանավոր զեկույց, 29.08.2017 – 01.09.2017
2017 թ․ Վերմիշյան Հ., Բալասանյան Ս. «Երիտասարդությունը, տեղի ինքնությունները և սոցիալական տարածության կառուցվածքները. Հետխորհրդային Հայաստանի գյուղական համայնքների դեպքը», Աթենք, Եվրոպական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի 13-րդ գիտաժողով՝ “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, բանավոր զեկույց, 29.08.2017 – 01.09.2017
2016 թ. Սալուկվաձե Ջ. և Վերմիշյան Հ. «Բնակտարածության զարգացման սոցիալ-տարածական փոփոխվող կաղապարները հետխորհրդային Հարավային Կովկասում. Թբիլիսիի և Երևանի դեպքը», ASCN ամփոփիչ գիտաժողով, Թբիլիսի, Վրաստան, Նոյեմբեր 18-19
2016 թ. «Հայ սուբյեկտիվիստական սոցիոլոգիայի տեսական հիմքերը», Հայ-ռուսական գիտաժողով, Երևան, Ապրիլ 27:
2015 թ. «Լոկալ ինքնությունները և քաղաքային վայրերի սիմվոլիկ կառուցվածքները հետխորհրդային Երևանում», Միջազգային գիտաժողով. Հետխորհրդային պետությունների քաղաքային աշխարհագրության 6-րդ միջազգային գիտաժողով. Քաղաքային փոփոխությունների 25 տարին, Պրահայի Չարլզի համալսարան, Սեպտեմբեր 23–26:
2014 թ. «Տրանսնացիոնալ ինքնությունների լոկալ դրսևորումները ՀՀ գյուղական համայնքներում» Միջազգային գիտաժողով. Միգրացիան գլոբալ աշխարհում, Միգրացիոն ուսումնասիրությունների կենտրոն, ԵՊՀ, Երևան, Ապրիլ 29-30:
2014 թ. «Որակական տեղեկատվության ստեղծում և վերլուծություն», ASCN, Թբիլիսի, Ապրիլ 10-12:

Հասարակական գործունեություն
2009 թ-ին ««Սոցիես» փորձագիտական կենտրոն» ՀԿ հիմնադիր

Օտար լեզուներ
անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց)

Համակարգչային հմպտություններ
MS Office, Internet, SPSS, Nvivo

Հարություն Ռաֆիկի Վերմիշյան

Ամբիոնի վարիչ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Գիտաշխատող | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Արթուր Մկրտիչյան, Հարություն Վերմիշյան

Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 664 էջ

Արթուր Մկրտիչյան, Հարություն Վերմիշյան, Սոնա Բալասանյան

Անկախության սերունդ. Հետազոտություն երիտասարդների շրջանում- Հայաստան 2016 | Մենագրություն: Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ: 2016թ․, 232 էջ, Հայաստան

Վերմիշյան Հ. Ռ., Բալասանյան Ս. Ա., Գրիգորյան Օ. Գ., Քերոբյան Ս. Ն.

Լոկալ ինքնությունները Երևանում. քաղաքային տարածության կառուցվածքները | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 158 էջ |

Ա. Մկրտիչյան, Գ. Շահնազարյան, Ա. Սահակյան, Ա. Վարտիկյան, Հ. Վերմիշյան

Սոցիալական ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական համայնքներում | Կոլեկտիվ մենագրություն: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 198 էջ |

Vermishyan H.

“History of Armenian Sociology (The end of XIX- the beginning of XX centuries)” | Yerevan: YSU publ., 2013(in Armenian)
 

Հոդված/Article

Harutyun Vermishyan, Tatyana Darbinyan

Freelancers’ Spatial and Temporal Practices in Armenia | Socio-economic research, Volume 7, Issue 1, 2021, pp. 1-16. (in Russian) http://www.socialarea-journal.ru/article/28859/full |

Harutyun Vermishyan

Ideological and Cultural Practices in The Soviet Housing Space: The Case of Allocation and Obtaining of Apartments in Yerevan | Studies of Transition States and Societies, 2021 13(2):23-38

Harutyun Vermishyan, Tatyana Darbinyan

Ideological Foundations and Cultural Manifestations of Youth Volunteering in Armenia (Երիտասարդների կամավորական գործունեության գաղափարախոսական հիմքերն ու մշակութային դրսևորումները Հայաստանում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2021 № 1 (33), էջ 20-31 |

А. Вермишян, А. Галамдарян

Пространственные и временные практики фрилансеров в Армении | Социальное пространство, 2021, том 7, N 1, c. 1-16

Հարություն Վերմիշյան

Երևանյան բուքմեյքերական գրասենյակները որպես սոցիալական տարածություններ | «Այլընտրանք», 2021, թիվ 1, էջ 33-45
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը