Հասմիկ Ռուբենի Աղաբաբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, ЖВ № 023461;
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ, Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «ЭЭГ-показатели функционального состояния коры головного мозга при моделировании монотонной опертаорской деятельности на компьютере»,
Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան,1997, Գ.00.09 Վկայագիր Ա №00591

Աշխատանքային փորձ
23 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու կազմաբանություն», «Հոգեֆիզիոլոգիա», «Հոգեախտաբանության հիմունքներ», «Ուղեղի մոլեկուլային գենետիկա և հոգեֆիզիոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեֆիզիոլոգիա, նեյրոֆիզիոլոգիա, ախտաբանական հոգեբանություն, հոգեգենետիկա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ

Հասմիկ Ռուբենի Աղաբաբյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Ա. Ն. Առաքելյան

Հոգեֆիզիոլոգիայի հիմունքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 123 էջ
 

Հոդված/Article

Հ. Ռ. Աղաբաբյան , Ա. Ն. Առաքելյան , Ա. Ղ. Ղազարյան

Impact of execution of creative task on evoked brain activity (Ստեղծագործական գործունեության ազդեցութունն ուղեղի հրահրված ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 42-45 |

Ա. Ն. Առաքելյան , Հ. Ռ. Աղաբաբյան

Degree of extroversion influence on variability of cardiac rhythm parameters (Սրտի ռիթմի փոփոխությունների կախվածությունն էքստրավերսիայի աստիճանից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 25-29 |

Аракелян А. Н., Агабабян А. Р.

Изменения вегетативных коррелятов при выполнении творческого задания | Материалы V Международной научной конференции "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", 2015-10-23, 337-340 стр.

А. Р. Агабабян, A. Н. Аракелян, К. Г. Даниелян

К вопросу о межполушарных отношениях при обучении и наличии навыка | ՖԿՀՊԻ 70-ամյակին նվիրված 42-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու- Սպորտային մանկավարժական գիտությունը Հայաստանում, 2015, 369-373 էջ

А. Р. Агабабян, А. Н. Аракелян

Психофизиологический анализ гендерных особенностей полушарной организации когнитивной деятельности | Материалы V Международной научной конференции "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", 2015-10-23, , 312-315 стр.
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը