Հասմիկ Ռուբենի Աղաբաբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, ЖВ № 023461;
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ, Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «ЭЭГ-показатели функционального состояния коры головного мозга при моделировании монотонной опертаорской деятельности на компьютере»,
Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան,1997, Գ.00.09 Վկայագիր Ա №00591

Աշխատանքային փորձ
23 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու կազմաբանություն», «Հոգեֆիզիոլոգիա», «Հոգեախտաբանության հիմունքներ», «Ուղեղի մոլեկուլային գենետիկա և հոգեֆիզիոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեֆիզիոլոգիա, նեյրոֆիզիոլոգիա, ախտաբանական հոգեբանություն, հոգեգենետիկա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ

Հասմիկ Ռուբենի Աղաբաբյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Ա. Ն. Առաքելյան

Հոգեֆիզիոլոգիայի հիմունքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 123 էջ
 

Հոդված/Article

Агабабян А.Р.

Изменения вариабельности сердечного ритма при творческой деятельности | Мат. Научно-практ. Конф. «Ананьевские чтения». СПб 21-23 октябрь, 2008, 38-39 |

Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Լ. Ս. Ստեփանյան

Межполушарные отличия вызванной активности в процессе обучения и при наличии навыка операторской деятельности (Հրահրված ակտիվության միջկիսագնդային տարբերությունները օպերատորական գործունեության ուսուցման ընթացքում և փորձի առկայության դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 101-108 (ռուսերեն) |

Григорян В.Г., Степанян Л.С., Степанян А.Ю., Агабабян А.Р.

Изменения амплитуды волны Р300 под влиянием «агрессивной» компьютерной игры у подростков с различным уровнем исходной агрессивности и конфликтности | Журнал ВНД, №4, Т. 57, Москва, 2007, с. 431–437 |

Агабабян А.Р., Арутюнян Н.Д.

Исследование межполушарных взаимодействий при вербальной творческой деятельности | Матер. Конф. «Структ.-функц., нейрохим. и иммунохим. зак- сти асимметрии и пластичности мозга». Москва, 2007, 20-24 |

Վ. Հ. Գրիգորյան, Լ. Ս. Ստեփանյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Ա. Յու. Ստեփանյան

Динамика изменения амплитуды компонента N_200 вызванных потенциалов коры головного мозга подростков под влиянием компьютерной игры агрессивного характера (Դեռահասների գլխուղեղի կեղևի հրահրված պոտենցիալների N_200 բաղադրիչի ամպլիտուդի փոփոխության դինամիկան ագրեսիվ բնույթի խաղի ազդոցությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 108-114 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը