Հասմիկ Նորիկի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու, Մտավոր կապիտալի ձևավորման առանձնահատկությունները և վերարտադրության հիմնախնդիրները

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսագիտության տեսություն
Տնտեսական պատմություն
Մարդկային կապիտալի տեսություն
Մարկային զարգացման հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մտավոր կապիտալի հիմնախնդիրները

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Հասմիկ Նորիկի Գալստյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Մ. Ռ. Եղիազարյան, Կ. Ռ. Ավետիսյան, Հ. Ն. Գալստյան, Հ. Վ. Մկրտչյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Ֆ. Գ. Գաբրիելյան

Տնտեսագիտության ներածություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 132 էջ

Մարգարյան Լ.Շ., Գալստյան Հ.Ն., Մկրտչյան Մ.Վ.

Կրթության ոլորտում ներդրումների արդյունավետության գնահատման խնդիրները | ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները,գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան,

Վ. Հովսեփյան, Ա. Մարտիրոսյան, Մ. Գրիգորյան, Մ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան, Հ. Գալստյան, Հ. Մկրտչյան, Վ. Գաբրիելյան

Անցումային տնտեսության տեսություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ
 

Հոդված/Article

Հասմիկ Գալստյան

Պետության բարեկեցությունը՝ որպես զարգացման ուղենիշ | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 5-6, 4-5 էջ

Հասմիկ Գալստյան

Բարեկեցության սոցիալական քաղաքականության իրականացման մոտեցումները | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 7-8, 11-12 էջ

Հասմիկ Գալստյան, Անի Գալստյան, Մարինա Աղայան

Ազգային տնտեսությունների արդի զարգացման խնդիրները | Լրաբեր ՀԱՊՀ տարեկան գիտաժողով: 2015թ․, 877-881 էջ

Հ. Գալստյան

Հակաճգնաժամային քաղաքականությունը և տրանսֆորմացիոն առանձնահատկությունները | Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 11(125) |

Հ. Գալստյան

Տրանսֆորմացիոն տնտեսության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության ընտրության բարդությունները | Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 1-2(102-103)