Հասմիկ Թելմանի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1985 - 1990 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ուսանող
2010 - 2014 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, հայցորդ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու: Թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Հովհաննես Թումանյանը և հայ ազգագրությունը»:

Աշխատանքային փորձ
2018 թ․-ից ցայսօր Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն, դոցենտ,
2017 թ․-ից ցայսօր Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա, հրավիրյալ դասախոս
2016 - 2018 թթ. Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն, ասիստենտ,
2008 թ․-ից ցայսօր ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաշխատող,
2003 - 2015 թթ. Ազգագրության, ապա՝ Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն, դասախոս,
1990 - 2003 թթ. Ազգագրության ամբիոն, ավագ լաբորանտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Ազգագրություն, Հայ ազգագրություն, Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն, Էթնիկության և ազգայնության ժամանակակից հայեցակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգագրության աղբյուրագիտություն,Կաթնատնտեսության էթնիկ ավանդույթները հայոց մեջ,Կովկասի ժողովուրդների ավանդական և արդի մշակույթ, Ազգագրության տեսական հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

h.harutyunyan@ysu.am

Հասմիկ Թելմանի Հարությունյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հասմիկ Թ. Հարությունյան

Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2017, 40 էջ
 

Հոդված/Article

Арутюнов С. А., Арутюнян А. Т.

Заслуги Ю.И. Мкртумяна в популяризации арменоведческих и кавказоведческих знаний | Научная конференция Археология и этнография Кавказа и Крыма, посвященная 80-летию со дня рождения профессора А.В. Гадло (1937-2002). 2017, стр. 126-128 |

Հասմիկ Հարությունյան

Կովկասի բնակչության էթնոլեզվադավանական բնութագիրը (համառոտ ակնարկ) | Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ., 388-400 էջ, Հայաստան |

Հասմիկ Հարությունյան

Աշխարհի բնակչության էթնոլեզվադավանական հակիրճ բնութագիրը | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 2016, 398-424 էջ, Հայաստան |

Հասմիկ Հարությունյան

Կինը Հովհ. Թումանյանի գրական ժառանգության մեջ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, ԺԱ, 333-343 էջ, Հայաստան |

Հասմիկ Հարությունյան

Հայ ժողովրդական հավատալիքները Հովհ. Թումանյանի գրական ժառանգության մեջ | Պատմաբանասիրական հանդես, 2015թ․, 3, 108-124 էջ |