Հասմիկ Մաէնլեստի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ.ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք,
2000 - 2002 թթ. մագիստրատուրա ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա «կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2007 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցությունը պրոլինի փոխանակության վրա տարբեր օրգանիզմներում»

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնին կից գործող «Ազոտ պարունակող միացությունների» գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2007 - 2009 թթ. կենսաքիմիայի ամբիոնի ավագ լավորանտ
սկսած 2010 թ-ից կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, ազոտ պարուանկող միացությունների փոխանակությունը ամինաթթվային օքսիդազներ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)

Հասմիկ Մաէնլեստի Կարապետյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Հ. Թռչունյան, Ն. Կ. Հայրապետյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 244 էջ

Հասմիկ Կարապետյան, Էռնեստինա Բարսեղյան

Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 142 էջ |
 

Հոդված/Article

Է. Խ. Բարսեղյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Թռթման ազդեցությունն առնետի լյարդի լուծելի սպիտակուցային ֆրակցիաների տեղաշարժերի և արգինազ I-ի ակտիվության վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 16-24 |

H. Karapetyan, E. Barseghyan, A. Trchounian

Effect of Vibration Stress Both on the Shifts of Soluble Protein Fractions from Rat Liver And on the Arginase I Activity | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (1), p. 16-24

Հ. Կարապետյան, Լ. Անիկյան

Հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվությունը ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցությանը ենթարկված C.GuilliermondII NP-4 խմորասնկերում | «Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2021, թիվ 2 (73), էջ 65-69

Հ. Կարապետյան, Է. Բարսեղյան

Երկարատև հիպոկինեզիայի ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդացման գործընթացների և հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվության վրա կաթնասունների մոտ | «Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2021, թիվ 1 (73), էջ 50-55

H. Karapetyan, A. Shirvanyan, A. Trchounian

Changes of ATPase activity and lipid peroxidation in conditions of long-term hypokinesia | «Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2020, թիվ 72 (4), էջ 80-84
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

H. Karapetyan, A. Shirvanyan

The effect of hydrogen peroxide-induced oxidative stress on catalase activity in yeast Sacharomyces cerevisiae | XII Международная научная конференция «Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты», 07-11.06.2021, с. 68-69, Узбекистан

Հ. Կարապետյան

Սպիտակ առնետի ուղեղի D-ամինաթթվային օքսիդազը | VII գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25 ամյակին: 2016, 38-39 էջ, Հայաստան |