Հասմիկ Մաէնլեստի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ.ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք,
2000 - 2002 թթ. մագիստրատուրա ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա «կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2007 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցությունը պրոլինի փոխանակության վրա տարբեր օրգանիզմներում»

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնին կից գործող «Ազոտ պարունակող միացությունների» գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2007 - 2009 թթ. կենսաքիմիայի ամբիոնի ավագ լավորանտ
սկսած 2010 թ-ից կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, ազոտ պարուանկող միացությունների փոխանակությունը ամինաթթվային օքսիդազներ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)

Հասմիկ Մաէնլեստի Կարապետյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Հ. Թռչունյան, Ն. Կ. Հայրապետյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 244 էջ

Հասմիկ Կարապետյան, Էռնեստինա Բարսեղյան

Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 142 էջ |
 

Հոդված/Article

Агаджанян А.Х. , Карапетян А.М. , Агаджанян А.А. , Мартиросян М.С. , Захарян А.А

Влияние рентгеновского облучения на аминокислотный состав и на накопление свободного пролина | «Проблемы биохимии,радиационной и космической биологии» III Международный симпозиум под эгидой ЮНЕСКО, Дубна,2006, с. 25 |

Агаджанян А.Х., Карапетян А.М. , Мартиросян М.С, Агаджанян А.А, Дж.Г. Гукасян , А.П. Григорян

Влияние рентгеновского облучения на накопление свободных аминокислот и на обмен пролина в проростках семян фасоли | Вестник МАНЭБ, 2005, 7 10. № 5, с. 60-63

Карапетян А.М.

Комбинированное влияние рентгеновского облучения и низких температур на метаболизма пролина у личинок и жуков фасолевой зерновки | Ученые записки ЕГУ, 2005, № 3, с. 106-109

Агаджанян А.Х., Карапетян А.М., Мартиросян М.С , Агаджанян А.А, Мисакян Г., Маркосян Р.

Влияние рентгеновского облучения на активность пролина у фасолевой зерновки | Биолог. журн. Армении, 2005, № 3-4,с. 215-219

H.M. Karapetyan , A.A. Aghajanyan , A.X.Aghajanyan, S.V.Chubaryan, L.R. Tumanyan, A.A. Nikoyan

The influence of X-rays of proline heap and proline metabolism | The II International Conference, dedicated of the 105th anniversary of the birth of N.W.Timofeef-Rissowsky, Yerevan,2005, p.120
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Հ. Կարապետյան

Սպիտակ առնետի ուղեղի D-ամինաթթվային օքսիդազը | VII գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25 ամյակին: 2016, 38-39 էջ, Հայաստան |