Հասմիկ Ցոլակի Կիրակոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 թ-ին դոցենտ
2005 թ-ին ասիստենտ
2004 թ.-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածու – “Ազարին՝ Ատրպատականի հին լեզուն”, 25.11. 2004թ. իրանագիտության ամբիոն
2001 թ-ին դասախոս
2001 - 2004 թթ-ին հայցորդ
1990 - 1995 թթ-ին ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ին ավագ գիտաշխատող` Հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանում
2007 թ-ին դոցենտ` ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում
2005 թ-ին ասիստենտ` ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում
2001 թ-ին դասախոս` ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում
1994 - 1999 թթ-ին թարգմանիչ-խմբագիր` Հայաստանի Ազգային ռադիոյի պարսկերեն հաղորդումների բաժնում

Կարդացվող դասընթացներ
Ազարի` Ատրպատականի հին լեզուն (բնագրերի ընթերցանություն և վերլուծություն), Իրանական ազգագրության հիմունքներ, Պարսից դասական տեքստերի ընթերցանություն, Իրանական տեղանվանագիտություն, Ժամանակակից պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ադրբեջանի էթնո-լեզվական պատկերը, Ադրբեջանի հին իրանական բարբառը, Իրանական բարբառագիտություն և տեղանվանագիտություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ԻԻՀ, Ռուսաստան, Վրաստան

Օտար լեզուներ
պարսկերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ), ֆրանսերեն (լավ)

Հասմիկ Ցոլակի Կիրակոսյան

Դոցենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդան Ոսկանյան, Հասմիկ Կիրակոսյան

Պարսկերեն հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի թարգմանության հիմունքներ | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 264 էջ
 

Հոդված/Article

H. Kirakosyan, A. Sargsyan

On the Appropriation of Lexicographic Methods of Kemālpaşazāde’s (1468-1534) Glossary Daḳāyiiḳu L-Ḥaḳāyiḳ | Diyâr, 2021, vol. 2, issue 1, p. 14-26

Հ. Կիրակոսյան

Պարսկախոսությունը Շիրվանի հայ բնակչության շրջանում (ԺԸ. Դար) | «Գիտական Արցախ», 2020, թիվ 4 (7), էջ 83-92

Հասմիկ Կիրակոսյան

Մատենադարանի հայատառ պարսկերեն ձեռագիր ավետարանների (ՄՄ 8492, ՄՄ 3044) տառադարձման կանոնները | Բանբեր Մատենադարանի, 2018, 26, էջ 100-121 |

Hasmik Kirakosyan, Ani Sargsyan

The educational role of the Late Medieval Persian-Ottoman Turkish bilingual dictionaries. The codices of the Matenadaran | Turkic Languages, 2018, 22/2, էջ 167-174

Հասմիկ Կիրակոսյան

Մաշտոցյան Մատենադարանի հայատառ պարսկերեն երկու ձեռագիր Ավետարանների հիշատակարանների մասին (ՄՄ 3044, ՄՄ 8492) | Էջմիածին: 2018, Ե, էջ 56-70 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Hasmik Kirakosyan

The Armeno-Persian codices (18 th century) of the Matenadaran in the context of circulating Christian knowledge | Persian as a Lingua Franca in the Ottoman Empire. 2019, pp. 23-24

Hasmik Kirakosyan

New Persian Pahlawan | 8th International Conference on Iranian Linguistics. 2018, pp. 84-86

Ani Sargsyan, Hasmik Kirakosyan

The glossary “Daqāyeq Al-Haqāyeq” as a source of research of Persian-Turkish linguistic contacts and training methodology of the 16th century | Language Contact and Language change in Western Asia. 2017, p. 36

Ani Sargsyan, Hasmik Kirakosyan

The Oldest Copies of the "Daqaiqal-haqaiq" and "Lugat-i Nimatullah" Medieval Bilingual Dictionaries of the Institute of Ancient Manuscripts-Matenadaran | The 6th International Symposium on Oriental ancient Documents Studies, 2016, p. 46

Հասմիկ Կիրակոսյան

18-րդ դարի հայատառ պարսկերեն մի ավետարանի շուրջ | Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 39-40 |