Հասմիկ Գառնիկի Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
01.12.1994 - 07.03.1995, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան
«Շուկայական տնտեսություն» դասընթաց
1991-1994 ուս. տարի, ԵՊՀ ասպիրանտուրա`«Քաղաքատնտեսություն»
մասնագիտությամբ, ասպիրանտ
01.12.1994 - 07.03.1995, ԱՄՆ Բենթլի քոլեջ «Ամերիկյան բիզնես և մենեջմենթ»
դասընթաց,
1986-1991 ուս. տարի, ԵՊՀ «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա»
ֆակուլտետ, ուսանող

Աշխատանքային փորձ
16.07.1991-11.12.1991, ՀՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր մամուլի կոմիտեի տնտեսագիտական բաժնի առաջին կարգի տնտեսագետ
1994 թվ. առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի
«Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների» ամբիոնի
դոցենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
«Տնտեսագիտական տեսություն-1», «Տնտեսագիտական տեսություն-2», «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», «Տնտեսագիտության հիմունքներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ձեռնարկատիրական ունակության և ռիսկերի հետ առնչվող խնդիրների ուսումնասիրություն

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

hasmik.margaryan@ysu.am

Հասմիկ Գառնիկի Մարգարյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան

Տնտեսագիտության տեսություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 320 էջ, Հայաստան, Երևան

Գ. Ս. Գալստյան, Հ. Գ. Մարգարյան

Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները | Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ

Հ. Մարգարյան, Գ. Գալստյան

Մակրոտնտեսագիտություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատարակչություն, 80 էջ

Հ. Լ. Սարգսյան , Հ. Գ. Մարգարյան

Տնտեսագիտության տեսություն | Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն 2012 թ., 312 էջ

Գալստյան Գ.Ս., Մարտիրոսյան Ա.Ռ., Եղիազարյան Մ.Ռ., Հակոբջանյան Ա.Հ., Մարգարյան Հ.Գ., Ավետիսյան Կ.Ռ., Ներսիսյան Ա.Ռ.

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
 

Հոդված/Article

Հասմիկ Մարգարյան, Հ. Ղարագյոզյան

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության էությունը և դերը տնտեսության մեջ | «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու թիվ 4 (20), Երևան 2018, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 120-130

Հ. Գ. Մարգարյան

Возможности интеграции экономики Республики Армения в ЕАЭС | Сборник научных трудов «Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса». Выпуск №29, Казань, 30 сентября 2015 года. 210 с., с. 138-145

Հ. Մարգարյան

Ինտեգրված արտադրական համակարգի արդյունավետության գնահատումը ռիսկի քանակական գնահատականների միջոցով | «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, #7(145) հուլիս 2012, էջ 48-52

Հ. Մարգարյան

Արտադրական համակարգերի ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանություն | «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N 4-5 (118-119) ապրիլ-մայիս 2010, էջ 48-52 |

Հ. Մարգարյան

Ձեռնարկատիրական ռիսկերի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում և դրանց նվազեցման ուղիները | «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N5 (94) մայիս 2008, էջ 25-29 |