Հասմիկ Արամայիսի Մայսուրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոս
2002 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, մագիստրոս

Գիտական աստիճան
2007 թ-ին շնորհվել է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2015 թ-ից դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, օպերատոր
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, լաբորանտ
2007 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, ՙԺուռնալիստ՚ ուսումնական թերթի պատասխանատու քարտուղար
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, դասախոս(ժամավճար)
2004 - 2006 թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան, դասախոս
2010 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, ասիստենտ
2013-2015 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ (հասարակական կարգով)
2015 թ-ից Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանի օգնական

Կարդացվող դասընթացներ
ԶԼՄ տեխնիկական միջոցներ, Արտասահմանյան գրականություն, Ռադիոժուռնալիստիկայի վարպետություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժուռնալիստիկա, Արտասահմանայան գրականություն, Հոգեբանություն, Նորագույն տեխնոլոգիաներ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
WINDOWS, MS OFFICE (Word, Excel),
Adobe Audition, Adobe Premiere, Internet, QuarkXpress, Corel Draw

Հասմիկ Արամայիսի Մայսուրյան

Դոցենտ | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հասմիկ Արամայիսի Մայսուրյան

ԶԼՄ տեխնիկա և տեխնոլոգիա /դասախոսություններ/ | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, 52 էջ
 

Հոդված/Article

Հասմիկ Մայսուրյան

ՀՀ ջրային ավազանի խնդիրները և դրանց լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ ԶԼՄ-ներում | Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, , էջ 48-53

Հասմիկ Մայսուրյան

Անցյալի «հաղթահարման» թեման Քյոփենի «Մահը Հռոմում» վեպում | Գարուն (գրական գեղարվեստական, հասարակական-քաղաքական անկախ ամսագիր) Երևան 2010, հիմնադիր-հրատարակիչ «Գարուն» ամսագիր» ՍՊԸ, 93-95 էջ

Հասմիկ Մայսուրյան

Էքսպրեսիոնիզմի ազդեցությունը Քյոփենի «Մահը Հռոմում» ստեղծագործության վրա | Համատեքստ - 2009 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2010, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,97 էջ

Հասմիկ Մայսուրյան

Քյոփենի քննադատական հայացքները | Համատեքստ-2007 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2008, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,135 էջ

Հասմիկ Մայսուրյան

Պատմության դասերի խնդիրը Վոլգանագ Քյոփենի «Ջերմոցը» վեպում | Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2006, 50-57 էջ