Հասմիկ Սեդրակի Մովսեսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 - 1985 թթ.` ասպիրանտ, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1977 - 1982 թթ.` ուսանող, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Կենս. գիտ. թեկն., «Արգինազի իզոֆերմենտները և պրոլինի կենսասինթեզի պրոցեսը առնետների վերականգնվող լյարդում», 1990 թ., Մասնագիտացված Խորհուրդ К.005.01.08, ԵՊՀ

Գիտական կոչում
Դոցենտ` ՀՀ ԲՈՀ, 2008 թ.

Աշխատանքային փորձ
2008 թ. մինչ այժմ դոցենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2007 - 2008թթ. բաժնի վարիչ, դասախոսների որակավորման բարձրացման բաժին, ԵՊՀ
2002 - 2008թթ. ասիստենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2002 թթ. ասիստենտ, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004 - 2008 թթ. գիտաշխատող, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1994 - 2004 թթ. գիտաշխատող, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1985 - 2000 թթ. ավագ լաբորանտ, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
Էկոթունաբանություն
Սննդի էկոլոգիական անվտանգություն
Կիրառական թունաբանություն
Շրջակա միջավայրի հետ կապված առողջություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոլոգիա, բնապահպանություն, շրջակա միջավայրի հետ կապված և մասնագիտական առողջություն, շրջակա միջավայրի քիմիա և թունաբանություն, կենսաքիմիա, սննդի անվտանգություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Կրթական դրամաշնորհներ
2010 թ. մինչ այժմ` 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում, ԵՊՀ
2003 թ.` Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի (ԲՀԻՕՀՀՄ) դրամաշնորհ` Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանում (Բուդապեշտ, Հունգարիա) վերապատրաստվելու համար
2001 թ. (1 հոկտեմբերի) - 2002 (1 հունվարի): Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման վերապատրաստման դասընթաց, Առողջապահության Ազգային ինստիտուտ, Հայաստանի Հանրապետություն)
2001 թ. (1 մարտի - 1 հունիսի): ՀԿ Կառավարման ուսումնական ծրագիր (ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության և Ամերիկայի Հայկական Ասամբլեայի ՀԿ Ուսումնական և Ռեսուրսային Կենտրոն)
Գիտահետազոտական դրամաշնորհներ
2011 - 2013 թթ.` ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ԳՊԿ-ի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող № SCS 11-4b540 գիտական թեմա
Ճանապարհորդական դրամաշնորհներ
2012, 2011 թթ.` Գալուստ Գյուլբենկյանի հիմնադրամի (Պորտուգալիա) դրամաշնորհներ` Վալենսիայում (Իսպանիա) և Բադ Նաուհեյմում (Գերմանիա) միջազգային գիտաժողովների մասնակցելու համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Էկոլոգիայի միջազգային կազմակերպության (INTECOL) անդամ,
Հայաստանի կենսաքիմիական ընկերության անդամ,
«Ազգային զարգացման գիտակրթական կենտրոն» ՀԿ-ի անդամ,
«Սակուրա» բարեգործական ՀԿ-ի հիմնադիր անդամ,
«Մարդու առողջություն» բարեգործական ՀԿ-ի հիմնադիր անդամ

hasmikmov@ysu.am

Հասմիկ Սեդրակի Մովսեսյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Հ.Գ. Ժամհարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Հ.Ս. Մովսեսյան, Գ.Պ. Փիրումյան

Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ | Զանգակ-97, Երևան, 2010, 223 էջ

Կ.Վ. Գրիգորյան, Հ.Ս. Մովսեսյան

Ֆերմենտների ակտիվությունը որպես ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի ախտորոշիչ ցուցանիշ | Երևանի պետ. համալս. Հրատ., 2008, 28 էջ
 

Հոդված/Article

Կ. Ա. Ղազարյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Է. Խաչատրյան

Soil salinization in the agricultural areas of Armenian semi-arid regions: case study of Masis region (Հողերի աղակալումը Հայաստանի կիսաչորային շրջանների գյուղատնտեսական հանդակներում. հիմնախնդրի ուսումնասիրում Մասիսի տարածաշրջանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 159–167 |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Է. Խաչատրյան , Ա. Ս. Եզեկյան

Hydrochemical analysis and evaluation of groundwater quality for irrigation in Masis Region, Armenia (Մասիսի շրջանի (Հայաստան) ստորերկրյա ջրերի հիդրոքիմիական վերլուծությունը և ոռոգման համար որակի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 193-199 |

Ghazaryan Karen, Movsesyan Hasmik, Ghazaryan Naira, Watts Beatriz Amanda

Copper phytoremediation potential of wild plant species growing in the mine polluted areas of Armenia | Environmental Pollution, 2019, 249, pp. 491-501

Marina Burachevskaya, Tatiana Minkina, Victor Chaplygin, Tatiana Bauer, Victor Chaplygin, Inna Zamulina, Svetlana Sushkova, Alexey Fedorenko, Karen Ghazaryan, Hasmik Movsesyan, Denis Makhinya

Study of copper, lead, and zinc speciation in the Haplic Chernozem surrounding coal-fired power plant | Applied Geochemistry, 2019, 104, pp. 102-108

Gorovtsov Andrey, Vishnu Rajput, Minkina Tatiana, Mandzhieva Saglara, Sushkova Svetlana, Kornienko Igor, Tatiana V. Grigoryeva, Chokheli Vasily, Aleshukina Iraida, Zinchenko Vladislav, Fedorenko Elena, Movsesyan Hasmik

The role of biochar-microbe interaction in alleviating heavy metal toxicity in Hordeum vulgare L. grown in highly polluted soils | Applied Geochemistry, 2019, 104, pp. 93-101

Karen A. Ghazaryan, Hasmik S. Movsesyan, Hrant E. Khachatryan, Naira P. Ghazaryan, Tatiana M. Minkina, Svetlana N. Sushkova, Saglara S. Mandzhieva, Vishnu D. Rajput

Copper phytoextraction and phytostabilization potential of wild plant species growing in the mine polluted areas of Armenia | Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 2019, 19 (2), pp. 155-163

Կ․ Ա․ Ղազարյան, Հ․ Ս․ Մովսեսյան, Հ․ Է․ Խաչատրյան, Ա․ Ս․ Եզեկյան

Hydrochemical analysis and evaluation of groundwater quality for irrigation in Masis Region, Armenia (Մասիսի շրջանի (Հայաստան) ստորերկրյա ջրերի հիդրոքիմիական վերլուծությունը և ոռոգման համար որակի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 193-199 |

Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Է. Խաչատրյան , Տ. Գ. Լեահ , Հ. Գ. Ժամհարյան

The impact of Zangezur Copper and Molybdenum Combine activities on the pollution of agricultural lands and crops by toxic elements (Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ազդեցությունը թունավոր տարրերով գյուղատնտեսական հանդակների և մշակաբույսերի աղտոտվածության վրա ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-125 |

K. A. Ghazaryan, H. S. Movsesyan, G. A. Gevorgyan

Potentially toxic elements content in soils in the vicinity of shamlugh copper mining area (armenia): ecological, agricultural and health risk assessment | Biological Journal of Armenia, 2018, 4 (70), pp. 6-11 |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Է. Խաչատրյան, Ս. Վ. Անտոնյան, Ռ. Է Ավետիսյան

Environmental risk assessment of soil pollution by some trace elements around open mine and tailing dump of Akhtala Mining and Processing Enterprise (Որոշ միկրոտարրերով Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի բաց հանքի և պոչամբարի շրջակա տարածքի հողերի աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 198-203 |

Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Rajput V. D., Minkina T. M., Behal A., Sushkova S. N., Mandzhieva S., Singh R., Gorovtsov A., Tsitsuashvili V. S., Purvis W. O.

Effects of zinc-oxide nanoparticles on soil, plants, animals and soil organisms: A review | Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management. 2018, 9, 76-84 pp.

Karen A. Ghazaryan, Hasmik S. Movsesyan, Hrant E. Khachatryan, Naira P. Ghazaryan

Geochemistry of Potentially Toxic Trace Elements in Soils of Mining Area: A Case Study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia | Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2018, Published online, 1-6 pp.

Sushkova S., Minkina T., Deryabkina Turina I., Antonenko E., Movsesyan H.

Pahs bioaccumulation in soil-plant system in artificial contaminated model experience | 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018. pp. 613-620 |

Գ. Ա. Գևորգյան, Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան

Assessment of ecological and agricultural risks of heavy metal pollution of soils in the vicinity of Kapan City, Armenia (Հայաստանի Կապան քաղաքի շրջակա հողատարածքների ծանր մետաղներով աղտոտվածության էկոլոգիական և գյուղատնտեսական ռիսկերի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 193-197 |

Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Ghazaryan N. P.

Heavy metals in the soils of the mining regions of Kajaran, Armenia: A preliminary definition of contaminated areas | Academic Journal of Science. 2017, 07(03), 421–429 pp. |

Gevorgyan G. A., Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Zhamharyan H. G.

Human health risk assessment of heavy metal pollution in soils around Kapan mining area, Armenia | Electronic journal of natural sciences. 2017, 2(29), pp. 29-33 |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Է. Խաչատրյան, Տ. Մ. Մինկինա, Ս. Ն. Սուշկովա

Copper absorption status of agricultural plant species and their phytoremediation potential (Պղնձի կլանումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կողմից և դրանց ֆիտոռեմեդիացիայի պոտենցիալը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 106-112 |

K. A. Ghazaryan, H. S. Movsesyan, N. P. Ghazaryan

Application of various methods for evaluation of heavy metal pollution in soils around Agarak copper-molybdenum mine complex, Armenia | World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 2016, 10, 8, 809-814 pp. |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Գ. Ժամհարյան, Ն. Փ. Ղազարյան

Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա հողերի միկրոտարրերով աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68, 4, 66-75 էջ, Հայաստան |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս.Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Շ. Վ. Շալունց

Assessment of heavy metal contamination of soils around Agarak (RA) copper-molybdenum mine complex (ՀՀ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 34-42 |

K.A. Ghazaryan, G.A. Gevorgyan , H.S. Movsesyan , N.P. Ghazaryan , K.V. Grigoryan

The evoluation of heavy metal pollution degree in the soils around the Zangezur copper and molybdenum combine | Rome, Italy, May 05-06, 2015, 17 (5) Part I, p. 161-166 |

Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Կ. Ա. Ղազարյան

Environmental risks of heavy metal pollution of the soils around Kajaran Town, Armenia (ՀՀ Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտման էկոլոգիական ռիսկերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 50-55 |

Ghazaryan K.A., Movsesyan H.S., Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.

Soil pollution level of ecologically vulnerable areas around Kajaran town and ways of their improvement | Chemistry Journal of Moldova. Ecological Chemistry, 2014, V. 9, № 2, p. 52-57 |

Gevorgyan G.A. , Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S., Ghazaryan N.P., Grigoryan K.V

The assessment of the heavy metal enrichment of the soils around Kapan town, Armenia | Proceedings of International Conference "Sustainable Development Conference 2014: Green technology, renewable energy, environmental protection", Bangkok, Thailand, July 5-7, 2014, p. 355-361 |

Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S, Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.

General characteristic and pollution level of soils in ecologically vulnerable mining areas around Kapan town in Armenia | Academic Journal of Science, 2014, p. 187-196 |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Ն. Փ. Ղազարյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան

General characteristic of soils of Kajaran Town surroundings (Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ընդհանուր բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #3, էջ 44-50 |

Մ. Ա. Սարգսյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան , Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ռ. Մեսրոփյան , Ա. Մ. Ավագյան

Հողաբնակ ամոնիֆիկատորների թվաքանակը անտառային դարչնագույն հողերում բակտերիական միջատասպանների ներմուծումից հետո | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #4, 2013, էջ 121-123 |

K. A. Ghazaryan, H. S. Movsesyan, N. P. Ghazaryan, K. V. Grigoryan

The ecological assessment of soils around Agarak town | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 62, #1, 2013, էջ 39-43 |

H. S. Movsesyan, R. M. Aroutounian, L. V. Shakyan, Sh. G. Asmaryan, H. M. Galstyan, G. M. Bazikyan, H. A. Martirosyan, A. K. Saghatelyan

Studying cancer incidence in kids and juveniles in Yerevan in relationship with air and soil pollution on their dwelling sites | Biological journal of Armenia, 2013, v. 65, #3, 2013, p. 69-75 |

Մ. Ս. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Ն. Փ. Ղազարյան, Ա. Մ. Սարգսյան, Ա. Մ. Ավագյան

Ինվերտազի ակտիվությունը անտառային դարչնագույն հողեր բակտերիական միջատասպանների ներմուծումից հետո | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #2, 2013, էջ 71-75 |

Մ. Ա. Սարգսյան , Հ. Ս. Մովսեսյան, Ն. Փ. Ղազարյան, Ա. Մ. Սարգսյան , Ա. Մ. Ավագյան

The quantities of ammonifiers in brown forest soils after introduction of crystallophores (Անտառային դարչնագույն հողերի ամոնիֆիկատորների քանակությունը բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաներ ներմուծելուց հետո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #1, էջ 40-43 |

Ա. Գ. Կիրակոսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Ռ. Մ. Հարությունյան

Анкетирование родителей детей-олигофренов в Армении с учетом эффекта факторов окружающей среды (Հայաստանում օլիգոֆրենիայով տառապող երեխաների ծնողների անկետավորումը շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցության առումով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 50-56 (ռուսերեն) |

Ա. Մ. Ավագյան, Մ. Ա. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան

Միջատասպան բյուրեղ առաջացնող բակտերիաների պահպանելիությունը կաղամբով տնկված տիպիկ սևահողերում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 55-60 |

Մ. Ա. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Ն. Փ. Ղազարյան, Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ռ. Մեսրոպյան

Նիտրիֆիկատորների քանակությունն անտառային դարչնագույն հողերում բակտերիական միջատասպաններով ցողումից հետո | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 62-64 |

Կ. Հ. Թառլամազյան, Հ. Ս. Մովսեսյան

Испытание инсектицидов против крестоцветныx блошек на посадкаx капусты в Армавирской области РА (Միջատասպանների փորձարկումը խաչածաղկավորների լվիկների դեմ ՀՀ Արմավիրի մարզի կաղամբի տնկարկներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 62-64 (ռուսերեն) |

Հ. Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Կ. Սաղաթելյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Ռ. Մ. Հարությունյան

Изучение загрязнения тяжелыми металлами некоторых древесных пород Еревана с учетом размеров их геномов (Երևանում աճող որոշ ծառատեսակների ծանր մետաղներով աղտոտման ուսումնասիրությունը կապված դրանց գենոմի չափերի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 41-45 (ռուսերեն) |

M. Godarzinik, K.V. Grigoryan, H.S. Movsesyan

Determination of mercury concentration in Bandar Imam marine sediments (Persian Gulf) | Biological journal of Armenia, LXII, 4, 2010, p. 66-72

Месропян А.Р., Мовсесян А.С., Саркисян М.А.

Биологическая эффективность бактериальныx препаратов в сочетании с xимическими препаратами против гусениц златогузки и непарного шелкопряда | Материалы международной конференции, посвященной 40-летию основания АрГУ, г. Степанакерт. - 2010. - С. 140-142

Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ.Ռ. Մեսրոպյան

Bacillus Thuringiensis տեսակի միջատասպանների պահպանելիությունը անտառային կենսացենոզներում ցողումից հետո | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, LXII, 2, Երևան, 2010, էջ 63-67

Казарян Н.П., Мовсесян А.С., Жамгарян Г.Г., Григорян К.В.

Соxраняемость энтомопатогенных кристаллообразующих бактерий в светло-каштановых и бурых полупустынных почвах яблоневых садов | Вестник Инженерной Академии Армении. - 2009. -Т. 6, N 1. - С. 130-135 |

Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Ն. Փ. Ղազարյան, Մ. Ա.Սարգսյան

Բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաների փորձարկումը ոսկետուտի և տարազույգ մետաքսագործի դեմ լաբորատոր և դաշտային պայմաններում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, LXI, 4, Երևան, 2009, էջ 73-76

Ն. Փ. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Կ. Վ. Գրիգորյան

Сохраняемость энтомопатогенных кристаллообразующих бактерий на листьях яблони ( Բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաների պահպանելիությունը խնձորենու տերևների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 118-122 (ռուսերեն) |

Карапетян А.М., Мовсесян А.С., Саркисян М.А.

Количественный и качественный состав денитрифицирующих бактерий обнаженных почвогрунтов озера Севан после интродукции бактериальных инсектицидов | СтатьяИзвестия Государственного аграрного университета Армении, 2008, N 3/4,С. 14-17

Карапетян А.М., Мовсесян А.С., Казарян Н.П., Саркисян М.А.

Уреазная активность обнаженных почвогрунтов озера Севан после интродукции бактериальных инсектицидов | СтатьяИзвестия аграрной науки (Тбилиси), Т. 6, N3, 2008, стр. 34-36 |

Movsesyan H.S., Zhamharyan H.G.

The introduction of new interdisciplinary course on Ecotoxicology in YSU | 5th Annual International Conference of REC Caucasus “Education for Sustainable Development”, Tbilisi, Georgia, 2005, p. 68-72

H.S. Movsesyan

Principles of Ecotoxicology (Syllabus of the course) | http://www.crc.ceu.hu/ocrc/syllabi/syll13596/Movsesyan.doc
 

Թեզիս/Thesis

Ghazaryan K., Antonyan S., Movsesyan H.

Copper phytoremediation potential of native plant species growing in the mine polluted areas of south Armenia | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 104 |

Burachevskaya M., Ghazaryan K., Minkina T., Movsesyan H., Mandzhieva S., Bauer T., Sushkova S.

Strength of zinc fixation in soils in the conditions of aerosol contamination | 2nd International Young Scientists Conference on Biodiversity and Wildlife Conservation Ecological Issues. 2018, pp. 64-65

Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Khachatryan H. E., Ghazaryan N. P.

Geochemistry of potentially toxic trace elements in soils of mining area: a case study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia | 15th International Conference on Environmental Science and Technology. 2017. p. 179 |

Flavio Fornasier, Karen Ghazaryan, Hasmik Movsesyan, Naira Ghazaryan

Rapid evaluation of heavy metals impact on biochemical activity and microbial size in soils around Zangezur Combine, Armenia | 5th International Conference “Enzymes in the Environment: Ecology, Activity and Applications”. 2016, p. 38 |

H. S. Movsesyan, M. A. Sargsyan, N. P. Ghazaryan, A. M. Sargsyan, H. R. Mesropyan

Bacillus thuringiensis-based insecticides residues in brown forest soils and their influence on soil-inhabiting ammonifiers | International Conference of Agricultural Engineering, 2012, CIGR-Ageng, Spain, Valencia |

Sargsyan A.M., Movsesyan H.S.

Biological effectiveness of bacterial insecticides against gypsy moth under laboratory conditions | 4th International Confe-rence of Young Scientists “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, Odessa, Ukraine, 2009, p.109-110 |

Ghazaryan K.A., Movsesyan H.S., Grigoryan K.V.

General characteristic of the soils neighboring the Yerevan city “Zvartnots” airport | Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Materials of III International Young Scientists conference. Odesa, 2007, P. 277

Ghazaryan K.A., Movsesyan H.S., Grigorian K.V.

Greenhouse gases, exhausted into the atmosphere as a result of agricultural activities in the watershed basin of Lake Arpi and economic assessment of the harm caused by them | 6th Annual International Conference of REC Cauca-sus “Climate Change”, Shindisi, Georgia, 2006, p.71-72

Papoyan A.R., Hovhannisyan S.P., Gabrielyan G.A., Movsesyan H.S., Torchyan R.H.

Influence of the sources of nitrogene and carbon of growth medium on the activity of L-amino acid oxidase of Aspergillus niger R-3 | 29-th FEBS Congress, Warsaw, Poland, 2004, p.72